Sklep o razpisu volitev za 1 nadomestnega člana AZ UM EPF iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za 1 nadomestnega člana AZ UM EPF iz vrst študentov