Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze 2019

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze 2019.