SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

 SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru