Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM EPF

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM EPF