Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanje prodekana za študentska vprašanja EPF UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanje prodekana za študentska vprašanja EPF UM