Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru