Sklep o razpisu nadomestnih volitev v ŠS UM 2019

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v ŠS UM 2019