Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM

Sporočamo, da je objavljen Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM