Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS EPF