Rezultati študentskih volitev

Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, ki so bile dne 10. 11. 2021, in po izvedenih drugih krogih dne 16. 11. 2021, skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM (št. 023/2021/02/430 JŽV) in glede na volilni izid Volilna komisija univerze za volitve študentov ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati.

Člane Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru lahko preverite v dokumentu v priponki.