Reportaža mednarodnega seminarja Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela

V četrtek, 18. maja 2023, smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedli mednarodni seminar z nazivom VARNO IN ZDRAVO NA POTI V DIGITALNI SVET DELA.

Če je bil seminar v preteklih letih namenjen le študentkam in študentom Univerze v Mariboru, pa letos lahko med nami pozdravimo tudi študentke in študente Evropske univerze na Cipru, portugalske Politehnike Coimbra, latvijske Univerze Riga Stradins ter severno makedonske Univerze svetega Cirila in Metoda.

Včerajšnja razprava o tem, kako varno in zdravo vstopiti v digitalni svet dela, je torej potekala preko treh časovnih pasov. Povsod se namreč srečujemo s hitrimi spremembami, ki jih prinašajo globalizacija, digitalizacija, demografske in podnebne spremembe.

Ogromno stvari je treba na novo premisliti in poiskati nove rešitve, ki bodo ustrezale tako delodajalkam in delodajalcem kot tudi delavkam in delavcem. Pri vsem tem pa je ključnega pomena, da človek ostane v središču tehnološke revolucije, da tehnološka revolucija koristi predvsem človeku.

Ker so študentke in študenti, dijakinje in dijaki, bodoče delodajalke in delodajalci, bodoče delavke in delavci, je bil namen mednarodnega seminarja spodbuditi udeležence k razmisleku o priložnostih, izzivih ter tveganjih za varnost in zdravje pri delu, ki jih prinaša digitalna preobrazba dela. V razpravi so sodelovali poleg domačih strokovnjakov (mag. Nikolaj Petrišič in ga. Katrina Železnik Logar) tudi tuji strokovnjaki (dr. Lindi MATISĀNE iz Latvije, dr. Olgi NICOLAIDOU s Cipra, mag. Milanu PETKOVSKEMU iz Severne Makedonije in dr. Emìlii TELO iz Portugalske). Dogodek pa so z uvodnimi in pozdravnimi nagovori počastili tudi g. Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prof. Dean Korošak, prorektor Univerze v Mariboru, ga. Nomi Hrast, prorektorica za študentske zadeve Univerze v Mariboru in prof. dr. Jernej Belak, prodekan Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Ključnega pomena pa so bili strokovni in znanstveni prispevki s področja varnosti in zdravja v digitalnem svetu dela študentov.