Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2018/2019

BSH Hišni aparati d.o.o razpisujejo kadrovske štipendije za študente vseh letnikov in stopenj naslednjih študijskih smeri:

  • strojšništvo, 
  • elektrotehnika, 
  • gospodarsko inženirstvo (smer strojništvo), 
  • mehatronika, 
  • digitalni marketing. 

Prijave za pridobitev kadrovskih štipendij pošljite najkasneje do 30. 9. 2018, priložite pa:

* življenjepis z vašimi kontaktimi podatki

* potrdilo o opravljenih izpitih oziroma zadnje študijsko spričevalo

* potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/2019 (lahko ga pošljete naknadno).

Vsem prejemnikom kadrovskih štipendij nudijo tudi možnost zaposliteve po končanem študiju.

Kontakt in prijava:

BSH Hišni aparati d.o.o.

Kadrovska skužba, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje

si-student@bshg.com | 03 83 98 149 | www.bsh-group.com/si/