Poročilo o izvoljenih kandidatih za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete UM in poročilo 2. kroga

Poročilo se nahaja v sorodnih datotekah.