Poročilo GEM 2020/2021 o ženskem podjetništvu: Uspešno skozi krizo

Izšlo je posebno poročilo raziskave GEM

Poročilo GEM 2020/2021 o ženskem podjetništvu: 
Uspešno skozi krizo

November 2021 - Podjetnice predstavljajo približno enega od treh v rast usmerjenih podjetnikov. Globalni podjetniški monitor (GEM) v svojem poročilu o ženskem podjetništvu 2020/2021 ugotavlja, da 20,3 % anketiranih podjetnic pričakuje, da bodo v naslednjih petih letih zaposlile šest ali več oseb, v primerjavi z 18,7 % v letu 2019. Odstotek podjetnikov, ki pričakujejo, da bodo v naslednjih petih letih zaposlili šest ali več oseb, znaša 48 %.
Slovenske podjetnice manj ambiciozne glede rasti zaposlovanja

Podatki za Slovenijo kažejo bistveno nižjo ambicioznost podjetnic. Medtem, ko so pričakovanja slovenskih podjetnikov glede rasti njihovih podjetij skladna s svetovnim povprečjem (48 %), so slovenske podjetnice glede rasti zaposlovanja bolj zadržane. Le 14,3 % jih pričakuje, da bodo prihodnje leto zaposlile šest ali več oseb.

Več izsledkov raziskave najdete v priloženi datoteki.