Načrt EPF - prilagoditve pedagoškega procesa zimski semester 2021/2022

Zaradi povečanega tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 vam na osnovi Smernic za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 posredujemo opis prilagojene organizacije pedagoškega procesa v nadaljevanju zimskega semestra študijskega leta 2021/2022 na UM EPF.