Izšli so rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 2020

Izšla je znanstvena monografija Slovenski podjetniški observatorij 2020 z naslovom Slovenska podjetja in značilnosti poslovnega prestrukturiranja, ki so ga pripravili sodelavci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM.

Izzivi spremenjenih pogojev poslovanja podjetij povzročajo, da se podjetja na različne načine odzivajo, tudi s poslovnim prestrukturiranjem, ki vključuje več strategij. Ob reševanju finančnih problemov podjetja, ki pogosto pomeni predvsem kratkoročno saniranje težav, predstavlja poslovno prestrukturiranje način za preoblikovanje podjetij zaradi odpiranja novih trgov, iskanja strateških partnerstev, prilagajanja spremembam na trgu in drugih aktivnosti, s katerimi podjetja proaktivno izboljšujejo dolgoročno uspešnost svojega poslovanja.