Izšli so rezultati raziskave Slovenski podjetniški monitor 2022

V aktualni raziskavi Slovenski podjetniški observatorij 2022 ugotavljamo značilnosti slovenskih startup in scaleup podjetij ter analiziramo demografijo slovenskega gospodarstva. Med slednjimi ugotavljamo, da se je v letu 2021 poslovanje vseh velikostnih razredov podjetij glede na leto 2020 izboljšalo. Startup in scaleup podjetja kot najbolj inovativna skupina podjetij v Sloveniji potrebujejo celovito podporo pri svojem razvoju. Kljub temu, da obstajajo nekatere ovire in slabosti, kot so omejen dostop do financiranja, pomanjkanje ustrezne delovne sile in težave pri pridobivanju pravih talentov, se Slovenija odlično uvršča po hitrosti razvoja startup in scaleup podjetij ter kakovosti življenja.