Informacija o izvedbi pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21 (zimski semester) na EPF UM

Spoštovane študentke in  študenti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Pred nami je novo študijsko leto 2020/21. Zagotovo bo polno izzivov, žal pa ne samo študijskih, saj nas COVID-19 nikakor ne zapusti.

Našim študentom želimo zagotoviti varno študijsko okolje, zato smo dolžni dosledno upoštevati vsa navodila, priporočila in smernice MIZŠ, NIJZ, UM in druge stroke za delo v varnem okolju na fakulteti. Številne zunanje in notranje omejitve nas silijo, da bo študijski proces v zimskem semestru na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal prilagojeno, in sicer:

  • Pedagoški proces rednega študija dodiplomski študijski program UN, VS in GING za 1. letniki dodiplomski študij: v živo in/ali kombinirano.
  • Pedagoški proces rednega študija dodiplomski študijski program UN, VS in GING za 2. in 3. letnik: na daljavo, razen pri določenih predmetih (kot izhaja iz priloge) kombinirano.
  • Pedagoški proces rednega študija podiplomski študij MAG 1. in 2. letnik: na daljavo, razen pri določenih predmetih (kot izhaja iz priloge) kombinirano.
  • Pedagoški proces izredni študij (UN, VS, MAG, DOK): v živo in/ali kombinirano.
  • Pedagoški proces izvedba v angleškem jeziku: v živo in/ali kombinirano.

Pri kombinirani izvedbi boste v primeru večjih skupin razdeljeni. Tako bo, na primer, ena skupina za predavanja prisotna en teden v predavalnici, druga skupina bo v istem tednu poslušala predavanja na daljavo. Seznami, kjer se bodo skupine delile, bodo pripravljeni in objavljeni pri vsaki učni enoti v e-učilnici v Moodlu pred pričetkom študijskega leta.

Podrobnejša navodila o izvedbi pri posamezni učni enoti boste prejeli s strani izvajalcev.

Zaradi spreminjajočih epidemioloških razmer se lahko način izvedbe tekom zimskega semestra spremeni. Zato vas vljudno prosimo, da spremljate morebitne spremembe urnika in komunikacijske kanale, ki jih na fakulteti uporabljamo za sprotno obveščanje. Redno spremljajte predvsem vašo elektronsko pošto (@student.um.si) in urnik.

Verjamem, da nam bo z veliko mero strpnosti in sodelovanja uspelo uspešno zaključiti študijsko leto 2020/21. Ostanite zdravi.

Lidija Hauptman,
dekanja EPF


V sorodnih datotekah lahko najdete podrobnejšo opredelitev prilagojene izvedbe pedagoškega procesa po letnikih oz. učnih enotah.

Kontakti:
vs.epf@um.si | 02/22 90 205
un.epf@um.si | 02/22 90 209
mag.epf@um.si | 02/22 90 203
dok.epf@um.si | 02/22 90 206