Medijsko središče

Ekonomsko-poslovna fakulteta je fakulteta z več kot 60-letno tradicijo. V tem obdobju je na Ekonomsko-poslovni fakulteti diplomiralo več kot 35.000 študentov, kar nas uvršča med večje in starejše fakultete v Sloveniji.

Kljub tradiciji se Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru razvija in postaja moderna fakulteta, ki sledi sodobnim trendom. Upoštevamo globalizacijo in sodelujemo v mednarodnih raziskovalnih in pedagoških mrežah ter z mladim in motiviranim kolektivom pedagoškega osebja in strokovnih služb dosegamo mednarodno primerljivo kakovost.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti se na vseh področjih veselimo sodelovanja z vsemi, s katerimi najdemo skupne razvojne usmeritve in skupne cilje.


Aktualni dogodki

Več dogodkov


Izpostavljamo

EPF potrjuje svojo odličnost med poslovnimi šolami – reakreditacija ACBSP

Združenje Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) je v februarju 2020 ponovno potrdilo odličnost ter reakreditiralo študijske programe na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru za naslednjih deset let.

ACBSP je vodilna in specializirana organizacija za akreditacijo izobraževanja na poslovnem področju, z mrežo več kot 10.000 posameznih članov. Poslanstvo ACBSP je spodbujanje nenehnega izboljševanja in priznavanja odličnosti poučevanja pri akreditaciji programov poslovnega izobraževanja po vsem svetu. ACBSP na podlagi meril za ocenjevanje uspešnosti v odličnosti, ki temelji na Baldridge modelu, ugotavlja doseganje standardov na področju vodenja, strateškega načrtovanja, organizacije, kadrov, programov, študentov, sodelovanja s prakso in okoljem, raziskovanje ipd., znotraj študijskih programov.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je v letu 2009 prvič pridobila priznanje, da izpolnjuje oz. dosega standarde in kriterije, ki jih postavlja združenje ACBSP. Po 10 letnem obdobju je fakulteta znova zaprosila za reakreditacijo, saj je pomembno, da imajo njeni deležniki in okolje v katerem deluje, zagotovilo o kakovosti in odličnosti institucije, s katero sodelujejo. Akreditacija ACBSP potrjuje, da procesi poučevanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru izpolnjujejo stroge izobraževalne standarde, ki jih je vzpostavila ACBSP.

»Ponovna akreditacija dokazuje, da EPF lahko konkurira najboljšim poslovnim šolam in ekonomskim fakultetam/univerzam na svetu. Koristi in prednosti imajo poleg fakultete, kot institucije, tudi njeni študenti in zaposleni. Akreditacija ACBSP povečuje ugled naše fakultete v Sloveniji in tujini, predstavlja garancijo odličnosti pri poučevanju in je zaveza za nenehno strmenje h kakovosti«, je pojasnila Lidija Hauptman, dekanica Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Globalni podjetniški monitor 2019/2020 (GEM)

Podjetniki želijo ustvarjati spremembe v svetu

 

(Miami, ZDA, 4. marec 2020) V 35 državah izmed 50-ih sodelujočih v raziskavi Globalni podjetniški monitor 2019/2020 (GEM), več kot 40 % podjetnikov trdi, da je njihova motivacija za ustanovitev podjetja želja po ustvarjanju sprememb v svetu.

Sledite nam