Medijsko središče


Aktualni dogodki

Več dogodkov


Izpostavljamo

Ekonomsko-poslovna fakulteta je 22. in 23. septembra 2022 gostila dogodek »12th Meeting and Scientific Conference of South East European Management and Entrepreneurship Departments«

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je 22. in 23. septembra 2022 potekal dogodek »12th Meeting and Scientific Conference of South East European Management and Entrepreneurship Departments«. Namen dogodka, ki je letos potekal že dvanajstič, je srečanje članov kateder s področij managementa, organizacije in podjetništva ekonomsko-poslovnih fakultet iz območja jugovzhodne Evrope, pravzaprav iz republik bivše Jugoslavije. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in pokroviteljstvom župana Mestne občine Maribor Saše Arsenoviča.

Dogodka se je udeležilo 78 visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije, ki prihajajo iz 15-ih visokošolskih institucij. Temo letošnjega dogodka »The Resilient Organization« smo skrbno izbrali in umestili v najpomembnejše trende in razprave današnjega časa, torej v vprašanja družbene odgovornosti, trajnosti in digitalizacije, kot stebrov doseganja trajne odpornosti (angl. sustainable resilience) za izzive, s katerimi se že in se še bomo srečevali. Dvodnevni dogodek je ponujal možnosti mreženja in bogat vsebinski program z dvema vabljenima predavanjema.

Prvi dan je vabljeno predavanje izvedel prof. dr. Erkko Autio (Chair of Technology Venturing na Imperial College Business School, London, Velika Britanija) s temo »Entrepreneurial Resilience and Entrepreneurial Ecosystems«. Predavanju je sledila panelna razprava, ki jo je vodil mag. Matej Rus (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta) in na kateri so sodelovali prof. dr. Zdravko Kačič (rektor Univerze v Mariboru), doc. dr. Đorđe Ćelić (Faculty of Technical Sciences University of Novi Sad & General Manager at Business Incubator Novi Sad, Srbija), Bernhard Weber (Managing Director at ZWI Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer GmbH, Gradec, Avstrija) in Matija Srbić (Program Director at Start-up incubator SPOCK, University of Zagreb & Program Manager at Innovation Centre Nikola Tesla, Hrvaška).

Drugi dan je z vabljenim predavanjem nastopila izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh (Ministrica za digitalno transformacijo Republike Slovenije) s temo »How can we best prepare as a society for the digital and sustainable future?«. Sledili sta predavanji s predstavitvijo rezultatov raziskav, in sicer sta izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta) in Thomasz Bronisław Zieliński, ing. PhD (The University of Economics in Katowice, Faculty of Finance, Poljska) predstavila rezultate pred kratkim zaključenega Erasmus+ projekta »Economics of sustainability«. Temu je sledila predstavitev rezultatov raziskave »Nonfinancial reporting in Slovenia«, ki sta jo izvedla prof. dr. Jernej Belak in izr. prof. dr. Andreja Primec (oba Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta). Dogodek se je programsko zaključil z izvedbo tematsko raznolikih delavnic, ki so jih pripravili in vodili visokošolski učitelji Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru z osrednjo temo »Building resilient organizations«, in sicer delavnica »Organization behaviour in post Covid-19 environment« (vodila prof. dr. Zlatko Nedelko in prof. dr. Vojko Potočan), delavnica »Post Covid-19 organizational structure trends – some management aspects« (prof. dr. Duško Uršič), delavnica »Agility and agile management in/for resilient organization« (izr. prof. dr. Igor Vrečko), delavnica »Challenges of human resource management related to digitalization and other current aspects of modern organizations« (izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek in prof. dr. Sonja Treven), delavnica »Discovering Slovenia through digital and sustainable lenses« (prof. dr. Jernej Belak, prof. dr. Mojca Duh, izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj) in delavnica »Infusing entrepreneurial state of mind to build resilient businesses: the Strategyzer‘s approach« (mag. Matej Rus).

Utrinke dogodka najdete tukaj.

Reportaža 1. mednarodne poletne šole UM EPF »Sustainability in International Business«

Na 1. mednarodni poletni šoli »Sustainability in International Business«, ki je potekala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru od 26. 9. do 1. 10. 2022, so sodelovali študenti različnih študijskih disciplin in stopenj študija iz Nemčije, Francije, Finske, Portugalske, Češke, Litve in Slovenije. V fazi zbiranja prijav je za poletno šolo izkazalo interes več kot 180 študentov. Izbrani študenti, ki so jim matične visokošolske institucije omogočile črpanje sredstev ERASMUS+ štipendij za BIP mobilnost, so na poletni šoli pridobivali znanja o pomenu trajnosti in družbene odgovornosti podjetij in drugih organizacij ter spoznavali primere dobrih praks implementacije trajnosti v poslovne modele mednarodnih podjetij iz različnih panog. Študenti so na poletni šoli prisluhnili skupno 19 predavateljem, od tega 4 akademikom, 9 predstavnikom mednarodnih podjetij, ter 6 predstavnikom nacionalnih institucij, ki podpirajo trajnost, trajnostni razvoj in trajnostno poslovanje.

Petek, 23. 9. 2022

Na preliminarnem virtualnem srečanju dne 23. 9. 2022 je doc. dr. Romana Korez Vide, vodja mednarodne poletne šole, študentom predstavila ključne informacije o Sloveniji, Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti ter vsebinske in izvedbene vidike mednarodne poletne šole. Po predstavitvi konceptov trajnosti in družbene odgovornosti ter njunih možnih področjih implementacije v mednarodnem poslovanju so študenti sodelovali v online učni delavnici.

Ponedeljek, 26. 9. 2022

V prvem predavanju je ga. Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica družinskega podjetja ROTO skupina (https://roto-group.eu), predstavila implementacijo koncepta trajnosti v mednarodno oskrbno verigo podjetja. ROTO skupina je vodilno slovensko večnacionalno podjetje za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas in vodilno evropsko podjetje na področju rotacijskega oblikovanja ter rešitev trajnostnega upravljanja z vodo. Podjetje je aktivno v več kot 60 državah z več kot 4000 izdelki iz štirih različnih produktnih segmentov – kmetijstvo, šport, vrt, ekologija - za številne industrije - avtomobilsko, navtično, industrijo gradbene in kmetijske mehanizacije, aquakulturo in logistiko. Ga. Pavlinjek Slavinec in podjetje ROTO skupina so prejemniki nacionalnih nagrad za inovacije, kakovost, trajnostne rešitve in izjemne gospodarske dosežke. Trajnost v proizvodnji zagotavljajo z uporabo kompozitov ter bio razgradljivih in recikliranih polimerov ter z uporabo umetne inteligence.

V nadaljevanju ponedeljkovega programa mednarodne poletne šole je mag. Barbara Kobale, vodja tima za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v podjetju MARLES hiše Maribor (https://www.marles.com/hise/certifikati), na primeru t.i. pametnega in trajnostnega Doma24h predstavila implementacijo koncepta trajnosti v proizvodnjo njihovih montažnih objektov. MARLES hiše zasleduje cilj ustvarjanja nizkoenergijskih hiš z izbranimi naravnimi materiali, ki so proizvedeni z minimalno količino primarne energije in CO2, omogočajo zdravo bivanje ter recikliranje po izteku življenjske dobe. Podjetje zasleduje standard poslovanja z ničelnimi emisijami ogljika, njihov prispevek k trajnostni, pravični in zeleni prihodnosti krepijo z odgovornim poslovanjem in razvijanjem partnerskih odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi.

V ponedeljkovem akademskem programu je izr. prof. dr. Matevž Obrecht s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru študentom predstavil aktualne trende na področju globalne logistike in oskrbnih verig, vključno z zahtevami po trajnostnem razvoju ter prakse na področju identifikacije ravni zrelosti upravljanja globalne oskrbne verige. Opredelil je tudi možna tveganja motenj v globalni oskrbni verigi ter načine njihovega upravljanja.

Ponedeljkov program predavanj in predstavitev dobrih praks se je zaključil s predstavitvijo podpornih programov in pobud za razvoj trajnosti v slovenskem turizmu. Ga. Martina Drakulić, predstavnica Kooperative hotelirjev Maribor (https://maribor-hotel.si/) in certificirana strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, je študentom predstavila Zeleno shemo slovenskega turizma ter koncept in zgodbo blagovne znamke Slovenia Green, kot nosilnih orodij za doseganje in promocijo trajnosti slovenskega turizma. Predstavila je ekonomski in družbeni pomen turizma v svetu ter pojem trajnostnega turizma. Študenti so spoznali aplikacije za izračun ogljičnega odtisa, globalne pobude za trajnost v sklopu Svetovnega dneva turizma, vlogo Globalnega sveta za trajnostni turizem, področje turizma v sklopu ciljev ZN za trajnostni razvoj, primere eko oznak in certifikatov za trajnostni turizem, trajnostne usmeritve v Strategiji slovenskega turizma do leta 2028, ključne primere iz prakse, ki izkazujejo trajnostno naravnanost slovenskega turizma, postopek vključevanja ponudnikov turizma v Shemo zelenega turizma, podporne institucije v Sloveniji za razvoj trajnostnega turizma, ključne usmeritvene dokumente za razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, priznanja in nagrade Slovenije na področju trajnostnega turizma, vladno finančno podporo za razvoj trajnostnega turizma, vključno z ustvarjanjem zelenih delovnih mest v turizmu, koncept in kriterije za pridobitev mednarodne eko oznake Green Key za ponudnike namestitev v turizmu ter t.i. zelene namestitve v mariborskem turizmu in načine njihove spletne promocije.

Ob koncu uradnega ponedeljkovega programa so študenti spoznavali Maribor s turističnim vodnikom iz Turistično informacijskega centra Maribor.

Torek, 27. 9. 2022

Torkov program poletne šole se je pričel s predstavitvijo primera dobre prakse na področju institucionalne podpore razvoju družbene odgovornosti in trajnosti v Sloveniji. Predavala je mag. Anita Hrast, soustanoviteljica in direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (https://www.irdo.si/). Predstavila je zgodovino razvoja Inštituta, povezovanje Inštituta z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami s ciljem obsežne diseminacije njihovih aktivnosti in osveščanjem čim širših ciljnih javnosti, aktivnosti, dogodke, publikacije in nagrade IRDO, projekt M Slovenia, članstvo v IRDO mreži, članstvo v CSR mreži, izobraževalne programe CSR mreže, HORUS nagrado za družbeno odgovornost in certifikat IRDO za stratega za družbeno odgovornost in trajnost. Mag. Hrast je v nadaljevanju podrobneje predstavila koncept družbene odgovornosti, prednosti njene implementacije v podjetja in druge organizacije, strategijo Evropske komisije na področju družbene odgovornosti, pobude EU za zeleni prehod in digitalizacijo, finančno spodbujanje trajnostne transformacije v sklopu pobude NextgenerationEU 2021-2027 ter izhodišča za pripravo osnutka slovenske nacionalne Strategije družbene odgovornosti.

Sledila je predstavitev INTERREG programov kot instrumentov Evropskega regionalnega razvojnega sklada za razvoj čezmejnega sodelovanja. Predstavitev je izvedel g. Tadej Novak iz Oddelka za upravljanje čezmejnih programov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (http://www.si-at.eu/en2/). G. Novak je predstavil namen INTERREG programov, s poudarkom na elementih krepitve trajnostnega razvoja, ter njihovo implementacijo in predvidene nadaljnje usmeritve v Sloveniji, Nemčiji, Franciji, na Finskem in na Portugalskem.

Torkov program mednarodne poletne šole je nadalje obsegal predstavitev dobre prakse implementacije trajnosti v panogo informacijsko-komunikacijske tehnologije, konkretneje v podjetje za razvoj računalniških programov Pro-bit (https://pro-bit.si/). Izvršna direktorica podjetja Pro-bit, mag. Zvezdana Mlakar, je predstavila trajnostno razvojno strategijo podjetja, področja implementacije trajnosti v podjetje, postopek njene implementacije po posameznih področjih, trajnostni poslovni model podjetja, prenovo poslanstva, vizije in vrednot podjetja s ciljem doseganja višje trajnosti ter zaznane koristi implementacije trajnosti v podjetje.

V nadaljevanju mednarodne poletne šole so študenti poslušali go. Dijano Madžarac z Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za ekonomski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Ga. Madžarac je študentom predstavila program Vlade Republike Slovenije za promocijo tujih neposrednih investicij in internacionalizacije, ki podpirajo razvoj zelenega, kreativnega in pametnega slovenskega gospodarstva. Študenti so spoznali mednarodno vpetost slovenskega gospodarstva in mehanizme spodbujanja tujih neposrednih investicij in mednarodnih trgovinskih aktivnosti, ki sledijo načelom trajnostnega razvoja.

Sledilo je predavanje strokovnjakinje za komunikacije v enoti Beauty Care v HENKEL Slovenija (https://www.henkel.si/trajnostni-razvoj) ge. Julije Lojen Baltić. Podjetje HENKEL s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Podjetje se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja in zaposluje več kot 52.000 ljudi po svetu. Henkel Beauty Care se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo visokokakovostnih izdelkov za nego las, telesa, kože in ustno higieno ter izdelkov za profesionalno uporabo v frizerskih salonih. Izdelki so na voljo v 150 različnih državah in zavzemajo vodilne položaje na različnih trgih. Ga. Lojen Baltić je predstavila področja implementacije trajnosti v celotni oskrbni verigi podjetja in v odnosu do zaposlenih ter dosežke in načrte podjetja na tem področju. Študenti so ob zaključku predavanja sodelovali v spletnem kvizu, ki je prvim trem uvrščenim prinesel nagrade v obliki izdelkov Henkel Beauty Care.

Torkov program predavanj je zaključila ga. Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v podjetju LIDL Slovenia (https://www.lidl.si/). Predstavila je internacionalizacijske dimenzije LIDLA, kot enega izmed vodilnih diskontnih trgovcev v svetu, ključne vrednote Lidla, ki podpirajo trajnostno poslovanje, razvoj in vsebino Lidlove strategije družbene odgovornosti, model družbene odgovornosti oskrbne verige Lidla, aktivnosti Lidla, ki osveščajo in krepijo družbeno odgovorno naravnanost in trajnost v družbi, poročanje Lidla o družbeni odgovornosti, Lidlovo spletno promocijo družbeno odgovornih aktivnosti, izvedene trajnostne kampanje Lidla, vključevanje zaposlenih v koncept družbene odgovornosti in trajnosti Lidla, Lidlov projekt zmanjševanja uporabe plastike s primeri dobrih praks, projekt upravljanja odpadne hrane in osveščanja o pomenu zmanjševanja odpadne hrane, podporo prikrajšanim skupinam športnikov, družbeno odgovorne projekte Lidla (kampanje osveščanja, donacije, sponzorstva) za otroke, živali in Lidlove projekte, ki osveščajo o pomenu skrbi za zdravje.

Sreda, 28. 9. 2022

Sredin program mednarodne poletne šole se je začel s predstavitvijo projekta e-mobilnosti v podjetju PETROL (https://www.petrol.si/mobilnost). Primer trajnostnega projekta sta predstavila g. Luka Strnad Peterca, vodja oddelka za polnilno infrastrukturo e-vozil ter g. Matic Markovič, vodja oddelka za trajnostno mobilnost. Predstavnika podjetja sta predstavila razmere na slovenskem trgu ponudnikov e-polnilnic, vrste e-polnilnic, podlage za odločanje o omrežju e-polnilnic, aplikacije za uporabo e-polnilnic, storitve za lastnike e-polnilnic ter trende v svetu na področju e-polnilne infrastrukture.

Predavanje o implementaciji trajnosti v podjetje HOFER Slovenija (https://www.hofer.si/sl/domov.html) je izvedel g. Bor Trček, direktor za področje družbene odgovornosti in zagotavljanje kakovosti pri HOFER Slovenija. G. Trček je svoje predavanje začel z mislijo Roberta Swanna, da je »največja nevarnost za naš planet prepričanje, da ga bo rešil nekdo drug«. V nadaljevanju je študente spodbudil k razmišljanju o možnostih doseganja večje trajnosti prehrambnega izdelka - študenti so z metodo viharjenja možganov ugotavljali sestavine v prehrambnem izdelku, ki dokazujejo implementacijo trajnosti. Predstavil je odgovornost podjetja HOFER Slovenija do kupcev, partnerjev, zaposlenih, naravnega okolja in širše družbe, korake podjetja na poti uresničevanja družbene odgovornosti, aktivnosti in praktične primere družbene odgovornosti za potrošnike (zdrav življenjski slog – rekreacija, prehrana), zaposlene (pošteno plačilo, dobro počutje, osebnostna rast in razvoj, aktivnosti prostovoljstva), lokalno skupnost (sponzorstva za humanitarne organizacije, UNICEF itd.) in naravno okolje (eko embalaža, optimizirana embalaža, bio izdelki, promoviranje ponovnega uporabljanja izdelkov, predelave izdelkov, projekt minimiziranja odpadne hrane, projekt promoviranja čebelam prijaznih izdelkov in medenih izdelkov, projekt CO2 nevtralnega trgovca, projekt »Danes za jutri«). Študenti so spoznali tudi standarde HOFER na področju nabave in dosežke podjetja na tem področju. Podjetje HOFER Slovenija je o svoji zavezanosti trajnosti študente mednarodne poletne šole osveščalo tudi na neposreden način – s podarjenimi izdelki, ki dokazujejo dejansko zavzemanje podjetja za trajnost in družbeno odgovornost.

Sredin program predavanj na poletni šoli je zaključil g. Simon Kovačič, vodja projektov pri razvojnem centru Novo mesto (www.rc-nm.si, www.visitdolenjska.eu), ki je na primeru turistične destinacije Dolenjska predstavil institucionalno podporo razvoju trajnostnega mednarodnega turizma. G. Kovačič je najprej predstavil aktivnosti Razvojnega centra Novo mesto pri podpori trajnostnega turizma v tej destinaciji, ključne statistične podatke o turizmu na destinaciji, ključne turistične produkte destinacije ter oznako »Runner-up« za Dolenjsko v sklopu Evropske destinacije odličnosti (EDEN) 2019. Študenti so v nadaljevanju spoznali kulinarično ponudbo regije Dolenjska ter projekt turizma v zidanicah, ki je destinaciji Dolenjska v letu 2020 prinesla nagrado ECTN za trajnostni kulturni turizem. Študenti so s predstavitvijo spoznali turizem slovenske regije, v katero so v sklopu četrtkovega programa mednarodne poletne šole odšli na strokovno ekskurzijo.

Sredin družabni program je obsegal obisk mariborskega Muzeja najstarejše trte.

Četrtek, 29. 9. 2022

Četrtkov program poletne šole so študenti pričeli s predavanjem mag. Vanese Čanji, direktorice Fitmedia Slovenija, ki vodi projekt »Zelena Slovenija« (https://www.zelenaslovenija.si/), katerega namen je spodbujanje in povezovanje trajnostnih idej, priložnosti, izzivov, projektov in dosežkov. Ga. Čanji je uvodoma poudarila pomen pretvarjanja trajnostnih problemov v priložnosti. Poudarila je tudi pomen povezanosti različnih področij prizadevanj za doseganje trajnosti. V nadaljevanju je podrobneje predstavila projekt Zelena Slovenija: spletna platforma, izobraževalne in svetovalne storitve (Akademija Zelena Slovenija), založba publikacij o trajnosti (časopisi, priročniki, učbeniki in druge monografije) ter omrežje podjetij in drugih organizacij (več kot 430).  V nadaljevanju se je osredotočila na pomen oblikovanja osebnostnih značilnosti za promocijo trajnosti s poudarkom na vrednotah in načinih razmišljanja posameznikov. Študentom je predstavila taksonomijo »sedmih jezikov življenja« ali stilov komuniciranja posameznikov. Za doseganje trajnosti je poudarila pomen prepoznavanja in učenja vseh sedmih stilov komuniciranja in pomen sodelovanja posameznikov z različnimi stili komuniciranja.

Akademski del četrtkovega programa poletne šole je obsegal predavanje izr. prof. dr. Tjaše Štrukelj z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, licencirane strateginje za družbeno odgovornost in trajnost, ki je študentom na primeru primera globalne panoge predstavila teorijo deležnikov, predavanje Nomi Hrast, univ. dipl. ekon., licencirane strateginje za družbeno odgovornost in trajnost, ki je predstavila koncept, motive in učinke implementacije družbene odgovornosti in trajnosti v podjetja in organizacije ter predavanje prof. dr. Vita Bobka, mednarodno uveljavljenega predavatelja, strokovnjaka in podjetnika, ki  je študentom predstavil vlogo kulture pri implementaciji korporacijske trajnosti. 

Večerne ure četrtkovega družabnega programa poletne šole so bile namenjene ogledu filma v Mariboxu.

Petek, 30. 9. 2022

Študenti so na celodnevni ekskurziji na Dolenjsko spoznavali trajnostne prakse dveh pomembnejših mednarodnih podjetij slovenskega gospodarstva – slovensko enoto večnacionalnega japonskega podjetja industrijskih robotov Yaskawa ter slovensko večnacionalno farmacevtsko podjetje Krka. Družabni program ekskurzije je bil namenjen doživljanju trajnostnega turizma v tej regiji: študenti so spoznali tradicijo pridelave vina ter kulturno dediščino zidanic, ki so jih ponudniki in podporniki trajnostnega turizma preoblikovali v mednarodno prepoznaven turistični produkt.

Sobota, 1. 10. 2022

Mednarodna poletna šola »Sustainability in international business« se je zaključila s sobotnim obiskom Pokrajinskega muzeja Maribor in podelitvijo potrdila o udeležbi na poletni šoli, s katerim so bile študentom priznane 3 ECTS. 

Mednarodna poletna šola »Sustainability in International Business« 2022 v sliki v priponki.

 

 

Sledite nam