Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode v izbranem podjetju

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 19 april 2018 ob 12:00

Do: 19 april 2018 ob 13:30

Predavalnica S10, Razlagova 20

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pri izbirnem predmetu Bolonjskega magistrskega programa v prvem letniku podiplomskega študija, predmet Trajnostno računovodstvo, študente seznanjamo z vsebinami trajnostnega računovodstva, tako finančnega kakor tudi poslovodnega. Pri omenjenem predmetu je doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek v četrtek, 19. aprila 2018 povabila že drugega gostujočega strokovnjaka, Luka Žirovca, ki je tokrat študentom predstavil pomen čiščenja odpadne vode, dve metodologiji čiščenja odpadne vode in presojo smiselnosti investicije v čistilno napravo z novo tehnologijo z elektrokemijskim čiščenjem.

Prvo predavanje na temo Trajnostnega računovodstva je bilo v četrtek, 12.4. 2018 ob 12h, ko je mag. Tadej Krošlin, ki je bil 9 let tehnični direktor podjetja Gorenje Surovina, študentom predstavil dejavnost podjetja Gorenje Surovina, ločevanje odpadkov, probleme, ki se pri tem pojavljajo, in kalkuliranje stroškov v predstavljenem podjetju.

Predavatelj Luka Žirovec je na predavanju 19.4. 2018 najprej predstavil razloge za potrebo po čiščenju odpadnih voda in njihov izvor.

Odpadne vode, tako tiste iz industrije, kakor tudi tiste iz gospodinjstev vsebujejo kemične snovi in delce, ki se v naravi ne morejo razgraditi in jo uničujejo. Vode je namreč človek s svojo dejavnostjo spremenil tako, da so se spremenile njihove fizikalne, kemijske in biološke lastnosti in jih je zato potrebno prečistiti preden jih izlijemo v kanalizacijo.

Študentom je podrobneje predstavil dve metodologiji čiščenja: membransko čiščenje (reverzno osmozo) in elektrokemijsko čiščenje (elektrokoagulacijo / elektroflotacijo / elektrooksidacijo in za kakšno čiščenje je primerna posamezna metoda. Metodologija elektrokemijskega čiščenja je nova tehnologija, ki se v podjetjih še redko uporablja, ima pa številne prednosti pred bolj pogosto tehnologijo membranskega čiščenja. Z obema pa primerno odpravimo večje delce in okolju škodljive kemične snovi.

Predstavil je tudi raziskave na področju čiščenja odpadnih vod z metodo elektrokemijskega čiščenja in stroškov tovrstnega čiščenja, ki jih je proučil v svoji magistrski nalogi in predstavljajo podlago za ugotovitve o primernosti uporabe te metode in možnosti kombiniranja le-te z drugimi načini čiščenja.

V proučevanem podjetju uporabljajo membransko čiščenje. Čistilna naprava je bila v trenutku raziskave uporabna še 5 let, zato je v svoji raziskavi proučil obratovalne stroške te naprave, če bi jo uporabljal do konca časa uporabnosti. Izdatke, povezane s temi stroški, in prejemke, povezane z likvidacijsko vrednost po koncu uporabe čistilne naprave je diskontiral na trenutek proučevanja in tako izračunano sedanjo vrednost denarnih tokov v primeru delovanja stare čistilne naprave.

Naredil je tudi izračun čiste sedanje vrednosti v primeru, če bi podjetje zamenjalo obstoječo čistilno napravo z novo čistilno napravo, ki deluje s tehnologijo elektrokemijskega čiščenja. Stroške obratovanja je ugotovil s pilotnim projektom, kjer je bila takšna čistilna naprava postavljena in je delovala 1 leto. Izračunal je neto sedanje vrednosti iz denarnih tokov, nastalih iz izdatkov, povezanih s stroški obratovanja, izdatkov za izgradnjo nove čistilne naprave in prejemkov iz likvidacijske vrednosti stare in nove čistilne naprave. Pri tem je upošteval, da zgradb in čistilnih bazenov ni potrebno zamenjati, ampak obdržijo stare, zato jih ni vključil v proučevanje, ampak je vključil le tiste dele, ki jih je potrebno zamenjati.

Predstavil je učinek čiščenja stare in nove metode in tudi primerjavo neto sedanjih vrednosti in ugotovitve, do katerih je prišel pri raziskavi.

Študentom, ki so se predavanja udeležili, je bilo predavanje zelo zanimivo.

Informacije:
KDO? Mag. Luka Žirovec, diplomant Ekonomsko-poslovne fakultete
KAJ? Predavanje: Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode v izbranem podjetju
KDAJ? V četrtek, 19. aprila 2018
KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14, predavalnica S10

Pripravila: doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek

Nazaj na dogodke