ENERGETSKI PREGLEDI IN ENERGETSKI MENEDŽMENT V PODJETJIH

Kategorija: Alumni

Od: 09 maj 2018 ob 08:00

Do: 09 maj 2018 ob 09:30

Predavalnica P2.8

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

V sredo, 09. maja 2018 ob 8:00 uri bo v okviru predmeta Tehnološki menedžment in varstvo okolja mag. Bogomil Kandus izvedel predavanje z naslovom ''Energetski pregledi in energetski menedžment v podjetjih'' (v predavalnici P 2.8). Mag. Bogomil Kandus je eden vodilnih slovenski strokovnjakov za področje izvajanja energetskih pregledov in uvajanja ukrepov učinkovite rabe energije v podjetjih. Leta 1999 je ustanovil Center za energetsko svetovanje Enekom (kasneje preimenovan v Enekom - Inštitut za energetsko svetovanje d.o.o.), kjer je bil vodja že več kot 60 energetskih pregledov v slovenskih gospodarskih in negospodarskih družbah.

Vsako podjetje potrebuje energijo za izvajanje katerekoli dejavnosti. Ob tem pa je energija pomembna stroškovna postavka. Nadzor nad stroški za energijo je postal zelo pomemben del poslovnih strategij podjetij, v zaostrenih finančnih in gospodarskih razmerah še toliko bolj. Energetsko ozaveščena podjetja se zavedajo velikega pomena učinkovite rabe energije, saj s tem bistveno bolj učinkovito obvladujejo stroške, povezane z energijo, ki  predstavljajo vse bolj pomemben dejavnik uspešnosti podjetja, saj strošek za energijo postaja za podjetja vse višji. Obenem je manjša poraba energije povezana z zmanjševanjem vplivov podjetja na okolje, saj sta proizvodnja in uporaba energije povezani s številnimi negativnimi okoljskimi učinki. V predavanju bodo prikazani načini uvajanja energetskega menedžmenta v podjetjih ter primeri z gospodarske prakse, vključno s prihranki stroškov za energijo.

 Mag. Bogomil Kandus sodeluje kot gostujoči strokovnjak iz prakse na Katedri za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja.

Vljudno vabljeni.

Nazaj na dogodke