Poslovno odločanje z intuicijo za več družbene odgovornosti

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 27 marec 2013 ob 08:00

Do: 27 marec 2013 ob 09:30

P0.1 (Razlagova ulica 14)

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) smo v sredo, 27. 3. 2013 o družbeni odgovornosti govorili z vidika celostnega odločanja, ki vključuje tudi intuicijo. Intuicija predstavlja antipol logičnemu mišljenju in odločanju, sodobni pristopi k odločanju pa kažejo na precej bolj poglobljeno in celostno sliko. V njej je intuicija eden od naravnih kanalov za zagotavljanje informacij odločanja. Zakaj je tema intuicije danes tako aktualna? Nastali gospodarski, družbeni in planetarni izzivi nas vabijo k spremembam, k širši perspektivi, k odpiranju dodatnih tokov, ki bodo zagotavljali podatke in informacije za bolj kakovostno odločanje. Vabijo nas k spreminjanju ustaljenih vzorcev obnašanja, odstranjevanju ovir in povezovanju nam danih naravnih orodij za uspešno prilagajanje in razvoj.

Intuitivno odločanje – nepogrešljiv del celostnega odločanja
Dokler delujemo v polju obstoječih znanj in izkušenj, smo podvrženi spregledom in enostranskim odločitvam. Ko znanje in izkušnje povežemo z intuicijo, razvijemo modrost, ki omogoča celostno odločanje. Celovitost je odvisna od zavedanja. Globlje kot je naše zavedanje (zavest), bližje smo intuitivnemu odločanju (intuiciji). Zavest običajne osebe je obrnjena povsem navzven, pri intuitivnem odločanju pa obračamo zavest od zunaj navznoter. Skozi proces učenja se poglabljamo vase, spoznavamo svoje globlje osebnostne ravni, ki poleg misli vključujejo tudi čustva in voljo. Dotaknemo se svojih skritih kakovosti. Ker želimo bolje izkoristiti svoj notranji potencial, se pogosto osebnostno spremenimo. Spremenimo ustaljene vzorce obnašanja in delujemo drugače, bolj celostno in bolj družbeno odgovorno.

Intuicija, znanje in izkušnje vodijo do pravih odločitev
V sredo, 27. 3. 2013, je ob 8.00 uri v predavalnici P0.1 mag. Vesna Kovačič iz Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) na EPF predavala o modelu poslovnega odločanja z intuicijo. V okviru projekta IRDO Intuicija je IRDO v sodelovanju z InCo gibanjem razvil in v praksi preveril model uporabe intuicije v poslovne namene. Model temelji na Scharmerjevi teoriji U in Korthagnovem čebulnem modelu osebnostnih ravni. Gre za sodoben pristop k iskanju sistemskih rešitev. Ponuja drugačen, inovativen in bolj celosten pristop k odločanju.

Intuitivno odločanje v praksi
V letu 2012 je IRDO model poslovnega odločanja z intuicijo preveril v 10-tih slovenskih podjetjih. Rezultati raziskave so pokazali, da se podjetja pri poslovnem odločanju zavedajo pomena uporabe intuicije. Študija primera v izbranih podjetjih različnih velikosti, dejavnosti in organiziranosti je bila usmerjena v reševanje konkretnih poslovnih problemov. Model poslovnega odločanja z intuicijo je pomagal prepoznati in ozavestiti uporabo intuicije v procesu odločanja, razkriti prikrite vzorce obnašanja, spodbuditi podjetja in posameznike k večji aktivnosti v procesih ter udeležencem pomagal poiskati strateške usmeritve njihovega podjetja. Študija je nakazala smer reševanja izbranega poslovnega problema, udeležence pa je med seboj povezala in utrdila v nameri za izvedbo konkretnih aktivnosti. Z uvedbo novega načina komuniciranja je poglobila medsebojne odnose med udeleženci, izboljšala njihovo komunikacijo in delovala predvsem motivacijsko. Za uspeh študije je bilo ključno to, da so udeleženci študije prepoznali pretekli način poslovanja in na tej osnovi nastavili usmeritev drugačnega delovanja v prihodnosti.

Povzeto
Povzeto lahko iz predavanja ugotovimo, da izhajajo najboljše rešitve iz nas samih. Do miselnih prebojev pride v tistih primerih, ko zmoremo zunanje okoliščine uskladiti s svojo notranjo naravnanostjo. Ključno pri tem je prisluhniti in slediti intuiciji. Vpetost v vsakodnevno rutino potegne podjetja in zaposlene v določene kalupe, iz katerih ne znajo na probleme pogledati drugače. To velja še posebej tam, kjer so informacije za sprejemanje odločitev pomanjkljive. Rešitev vidimo v jasnem prepoznavanju notranje namere (želje), vzpostavljanju reda in zagotavljanju (samo)discipline. Tako spremenjene navade lahko hitro vpeljemo v rutino in jih utrdimo. Ključno za uspeh je zagotavljanje trajnosti takšne spremembe navad. Pomaga, da spremembe navad v podjetjih podpremo s sistemsko rešitvijo, ki vodi k bolj celostnemu odločanju in s tem bolj družbeno odgovornemu ravnanju.

Reportažo pripravila mag. Vesna Kovačič 

Nazaj na dogodke