Successful company stories & Hidden champions and strategic management

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 13 marec 2013 ob 11:00

Do: 14 marec 2013 ob 12:30

P1.5 (Razlagova ulica 14)

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) smo v sredo, 13. 3. 2013 in v četrtek, 14. 3. 2013 o družbeni odgovornosti govorili s predavateljem iz Nemčije. Tokrat smo pomen družbene odgovornosti (DO) povezali z vprašanji strateškega managementa in skupaj razmišljali o strateškem pomenu odgovornega ravnanja podjetja za uspeh podjetja. Spoznali smo Zgodbe uspešnih podjetij (Successful company stories) in Strateški management skritih prvakov (Hidden champions and strategic management), ter se pri obeh tematikah pogovarjali o vpetosti uspešnih podjetij v družbeno odgovornost tekom njihovega razvoja.

Predavanje Zgodbe uspešnih podjetij
V sredo, 13. 3. 2013, je ob 11.00 uri v predavalnici P1.5 prof. dr. Walter Ruda iz ERASMUS partnerske institucije University of Applied Science, Kaiserlautern, Campus Zweibrücken, Nemčija, na EPF predaval o pionirskih začetkih in razvojni poti uspešnih podjetij na primeru znanih podjetij kot so Apple, Google, Facebook, Ebay, Amazon, Yahoo, SAP in drugih ter na primeru ravnanja ustanoviteljev/vrhnjih managerjev podjetja Yahoo, Apple in Microsoft pokazal, da je uspešnost in DO ravnanje podjetij v veliki meri povezano tudi z osebnostnimi lastnostmi, upravljalno-vodstvenimi sposobnostmi in interesi ustanoviteljev/lastnikov in/ali vrhnjih managerjev podjetja.

Predavanje Strateški management skritih prvakov
V četrtek, 14. 3. 2013, je ob 11.00 uri v predavalnici S10 prof. dr. Walter Ruda iz ERASMUS partnerske institucije University of Applied Science, Kaiserlautern, Campus Zweibrücken, Nemčija, na EPF predaval na temo strateški management podjetij, ki jih imenujemo skriti prvaki (angl. Hidden Champions). Skriti prvaki so v glavnem mala in srednje velika podjetja, ki imajo na svetu ali na svojem kontinentu enega izmed vodilnih tržnih deležev, ki so slabo javno prepoznavna in zelo uspešna. Kar 72 % skritih prvakov je družinskih podjetij, od tega jih ima kar 57 % tudi družinsko vodenje. Skriti prvaki so podjetja, ki so že zaradi svoje velikosti bolj (družbeno) odgovorna, kajti osebna odgovornost lastnikov in managementa ni toliko oddaljena od ravnanja podjetja in zato lažje izsledljiva. Predavatelj je podal veliko primerov obravnavanih podjetij (skritih prvakov), kot so Schmitz Cargobull, Kärcher in nekaterih drugih, manj znanih podjetij.

Povzeto
Povzeto lahko ugotovimo, da lahko družbeno odgovorno ravnanje podjetja izhaja le iz družbeno in drugače odgovornega upravljanja podjetja, torej politike podjetja, ki se uresničuje v strateških usmeritvah podjetja. Za dinamičen razvoj in uspeh podjetja je zato potrebno imeti dober vrhnji management, ki uresničuje smernice (in interese) lastnikov podjetja ter skrbi za to, da podjetju verjamemo in zaupamo, torej za verodostojnost, pa tudi ustrezno kulturo podjetja. Dokaz, da je temu tako, smo spoznali na podlagi proučevanja več primerov svetovno (pri)znanih uspešnih podjetij in spoznali kakšna je njihova gospodarska praksa.

Reportažo pripravila mag. Tjaša Štrukelj

Nazaj na dogodke