E-upravljanje in e-demokracija

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 15 april 2013 ob 13:00

Do: 15 april 2013 ob 14:30

P1.5 (Razlagova ulica 14)

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) smo v ponedeljek, 15. 4. 2013 organizirali dve predavanji v sklopu družbene odgovornosti, kjer sta predavatelja predstavljala povezave med družbeno odgovornostjo in sodobno informacijsko družbo. Dogodek je pričel g. Blaž Golob s predavanjem o E-upravljanju, kjer smo se seznanili s stanjem e-upravljanja in trendih, ki bodo v prihodnje vplivali na življenja ljudi v celotni regiji. Sledilo je predavanje o E-demokraciji, ki ga je izvedel mag. Simon Delakorda. Poudarek je bil na pomenu e-participacije in načinih, kako lahko vsak izmed nas sodeluje v procesu sprejemanja družbeno pomembnih odločitev.

Predavanje E-upravljanje
G. Blaž Golob
, direktor Centra za podporo razvoju e-upravljanja za JV Evropo (CeGD; http://www.cegd.eu/)  je v ponedeljek, 15. 4. 2013 ob 11. uri v predavalnici P 1.5 predaval na temo E-upravljanja. Koncept dobrega upravljanja z vidika informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) se osredotoča na dobre značilnosti upravljanja, ki jih je mogoče doseči skozi IKT. E-upravljanje vključuje sedem stebrov, kamor spadajo e-javna uprava; e-demokracija; e-poslovanje; e-izobraževanje, e-raziskave in e-razvoj; e-zdravstvo; e-pravosodje in e-varnost. Z razvojem vseh stebrov se približujemo informacijski družbi, ki je tudi ena od prioritet EU, zastavljene v strategiji Digital Agenda for Europe 2020 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/).

G. Golob je v okviru svojega predavanja tudi prvič v Sloveniji predstavil princip upravljanja deteljice (Shamrock Governance Principle), ki so ga razvili v okviru centra. Zagovarjajo stališče, da je za uspešno upravljanje potrebno zagotoviti sodelovanje ključnih deležnikov, ki jih predstavljajo akademska skupnost, korporacije, javni sektor in civilna družba.

Predavanje E-demokracija
Mag. Simon Delakorda
, direktor Inštituta za elektronsko participacijo (INePA; http://www.inepa.si/) je nadaljeval ob 13. uri s predavanjem z naslovom E-demokracija. Predstavil je e-demokracijo s politološkega vidika, sledila je predstavitev razvoja in konceptov e-demokracije skozi čas, od teledemokracije, kibernetske demokracije, do sodobnejših oblik, kot so digitalna in pretočna demokracija. Poudarek je bil tudi na predstavitvi oblik e-participacije, ki so se zelo razvile skupaj z napredkom na področju IKT, vse do principa e-volitev, katerih uvedba se pojavlja kot cilj v vse več državah, tudi v Sloveniji. Predavanje je bilo polno primerov e-participacije v kontekstu civilne družbe in države, aktualnih trendov in izzivov v Sloveniji in EU.

Govorili smo tudi o indeksu e-participacije, po katerem je Slovenija v letu 2010 bila uvrščena med 20 najboljših držav, v lanskem letu pa šele na 72. mesto med preučevanimi državami, kar kaže na to, da vlada v premajhni meri sliši in upošteva glas državljanov. Ob koncu predavanja je g. Delakorda predstavil Inštitut za elektronsko participacijo, ki izvaja številne projekte razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta, k sodelovanju je povabil tudi prisotne. Dejstvo je, da lahko preko številnih oblik e-participacije dejansko vplivamo na družbeni razvoj. Kot aktivni državljani lahko vsak izmed nas prispeva k višji ravni demokracije naše družbe.

Povzeto
Ob koncu dogodka lahko ugotovimo, da je za družbeno odgovorno ravnanje v veliko pomoč informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). Kot na vseh drugih področjih je razvoj IKT prinesel številne nove možnosti v razvoju bolj učinkovitih praks upravljanja. Novi principi upravljanja, kot je tudi t.i. princip deteljice, v polni meri izkorišča nove tehnologije. Verjetno še vidnejša vloga tehnologij pa je na področju razvoja e-demokracije in e-participacije. Razvoj le-teh je sledil razvoju tehnologij. Z novimi oblikami e-participacije tako državljani lahko le pridobimo, in prispevamo k razvoju boljše družbe.

Reportažo pripravil mag. Zdenko Deželak 

Nazaj na dogodke