Delavnice in interaktivna predavanja - Avstralska kultura, jezik in medkulturna komunikacija v poslovnem okolju

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 04 januar 2016 ob 08:00

Do: 15 januar 2016 ob 10:00

EPF

mag. Nataša Gajšt

natasa.gajst@um.si

Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF) je med 4. in 15. januarjem 2016 obiskala gospa Sandra Fisher s Charles Sturt University, Bathurst, New South Wales, Avstralija.,Gospa Fisher je za študente EPF v okviru predavanj Katedre za tuje poslovne jezike in Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje izvedla serijo osmih delavnic in interaktivnih predavanj.

Teme delavnic in predavanj so bile Australian culture, Business culture in Australia and international business communication, Writing for business purposes in Language for persuasion and argumentative style for debates.

Na interaktivnih predavanjih na temo avstralske kulture, poslovne kulture v Avstraliji in komuniciranja v mednarodnem poslovnem okolju je predavateljica seznanila študente s temeljnimi vrednotami sodobne multikulturne avstralske družbe, kot so demokracija, spoštovanje svobode in kulturne raznolikosti, človeško dostojanstvo, vladavina prava, enakost med spoloma, enake priložnosti za vse ljudi ne glede na njihovo raso, vero ali nacionalno poreklo, sočutje do ljudi v stiski in težnja po skupnem dobrem.

Poleg angleščine, ki je uradni jezik in pomemben povezovalni element avstralske družbe, in poleg angleške kulture, ki je zgodovinsko oblikovala avstralsko družbo, je predavateljica posebej poudarila tudi kulturno izročilo in številne jezike avstralskih staroselcev. Gospa Fisher je prav tako predstavila način študija in dela v Avstraliji ter glavne značilnosti avstralskega gospodarstva, kot pomembnega dejavnika v svetovnem trgovanju, predvsem pa na področju jugovzhodne Azije.

Skozi pogovor z gospo Fisher so študenti spoznavali in ozaveščali razlike med avstralsko in slovensko kulturo ter tako širili svoje medkulturno zavedanje oziroma gradili svojo medkulturno kompetenco.

Na interaktivnem predavanju na temo pisanja za poslovne namene v angleškem jeziku so študenti spoznali značilnosti pisnega komuniciranja v poslovnem svetu, bodisi znotraj podjetja bodisi s poslovnimi partnerji ali kupci. Na delavnici, ki se je nanašala na jezikovne značilnosti oblikovanja in podajanja stališč ter argumentiranja v angleškem jeziku, pa so študenti na praktičnem primeru spoznavali, kako v debati na jezikovno ustrezen način in z ustreznimi jezikovnimi sredstvi predstaviti in zagovarjati svoje teze, jih podpreti z argumenti ter kako z argumenti zavreči trditve nasprotujoče strani v debati.

Vse delavnice in predavanja, ki jih je pripravila in izvedla gospa Sandra Fisher, so obogatile znanje študentov EPF. V današnjem času, ko se gospodarstvo globalizira in povezuje hitreje kot kadarkoli prej, sta poznavanje drugih kultur in zmožnost komuniciranja v angleškem jeziku in v medkulturnem kontekstu za bodoče ekonomiste še posebej pomembna.

Poročilo pripravila mag. Nataša Gajšt

Nazaj na dogodke