Značilnosti MBO v Sloveniji

Kategorija: Alumni

Od: 22 december 2020 ob 14:30

Do: 22 december 2020 ob 16:00

MS Teams

Katedra za gospodarsko pravo

dusan.jovanovic@um.si

Dr. Petra Grah Lazar, v.d. direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada, Ministrstvo za notranje zadeve.

Petra Grah Lazar je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru leta 2005 smer Splošna ekonomija in opravila podiplomski magistrski študij smer Mednarodna ekonomija na isti fakulteti leta 2009. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je leta 2019 tudi doktorirala z naslovom doktorske disertacije Uspešnost managerskih prevzemov družb (MBO) v Sloveniji in tujini.

Petra Grah Lazar od oktobra 2020 vodi Nacionalni preiskovalni urad. Od leta 2019 do 2020 je bila zaposlena v svetovalni družbi Deloitte svetovanje, kjer je bila manager v oddelku Finančno svetovanje. Opravljala je naloge na področju korporativnih financ ter forenzike ter bila odgovorna oseba za Financial Crime Academy. Predhodno je bila več kot pet let zaposlena v Družbi za upravljanje terjatev bank, kjer je bila najprej upravljalka terjatev, odgovorna za maksimizacijo vrednosti portfelja MSP v upravljanju preko prestrukturiranja terjatev ali unovčevanja premoženja, nato pa je bila odgovorna oseba za oddelek korporativne varnosti, kjer je pripravljala priporočila in svetovala organom vodenja in nadzora, sodelovala z organi pregona, ipd.. Izkušnje na področju preiskovanja je pridobila kot višja kriminalistična inšpektorica - preiskovalka na Nacionalnem preiskovalnem uradu, kjer je več kot tri leta preiskovala najhujše oblike gospodarskega in finančnega kriminala ter korupcije. Svoje prve delovne izkušnje pa je pridobila kot borzna posrednica in upravljalka premoženja v borznoposredniški hiši Moja delnica.

Petra Grah Lazar je soavtorica knjige Gospodarsko statusno pravo in prevzemno pravo ter avtorica in soavtorica strokovnih in znanstvenih člankov iz različnih področij, opravlja pa tudi recenzije člankov. V svoji karieri je sodelovala tudi pri organiziranju in vodenju različnih konferenc in izobraževanj.

Teme predavanj bodo:

  1. Definicija in vrste prevzemov
  2. Začetki in značilnosti MBO
  3. Razvoj in značilnosti MBO in LBO v Sloveniji
  4. Pravna ureditev prevzemov in MBO v Sloveniji in tujini
  5. Metode in modeli za merjenje uspešnosti prevzemov in MBO
  6. Analiza uspešnosti MBO v Sloveniji

Predavanje se bo odvijalo preko MS Teams.

Nazaj na dogodke