Dostopnost

Dostopnost

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča v skladu z Z​akonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.


Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče epf.um.si. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),

 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),

 • predvidljivo delovanje spletišča,

 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.


Stopnja skladnosti

Spletišče epf.um.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Spletišče epf.um.si ni v celoti skladno z zahtevanim standardom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, raven dostopnosti AA, ker bi ureditev spodaj navedenih izjem po samooceni predstavljala nesorazmerno breme (Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, 6. člen).


Nedostopna vsebina na spletnem mestu – ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča epf.um.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena morda ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot ji​h določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pri spletnih objavah v okviru spletišča epf.um.si uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti tako niso dostopni tudi nekateri dokumenti, ki so namenjeni strokovnim oziroma ozkim ciljnim javnostim ali pa bi iz razloga svoje kompleksnosti predstavljali nesorazmerno breme. Vendar se na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. V prihodnje bomo skrbeli, da bomo dokumente v čim večji možni meri objavljali v dostopni obliki.

Primeri takih vsebin so:

 • Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa - Nekateri dokumenti s področja organizacije dela fakultete in poročanja še niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo

 • Dokumenti, vloge, obrazci, brošure, letaki v obliki PDF, Word ali drugih oblikah, ki so delno dostopne. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo, saj je obseg vsebine zelo velik.

 • Grafični elementi v obliki slik z napisi (npr. infografike) in nekatere fotografije na spletnem mestu so tudi dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil. 

 • Videoposnetki - nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.

 • Različne kompleksne tabele s podatki - struktura tabel in struktura naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo ustrezno vpisan alternativni opis. 

 • Spletna stran v celoti ni prilagojena za ranljive skupine (podrobneje izhajajoče iz ocene dostopnosti) i. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za fakulteto. Fakulteta nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletne strani so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk).

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču epf.um.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Dostopnost bomo lahko še bolj izboljšali, če nam poročate o vaših izkušnjah z našim spletiščem. Če boste naleteli na kakšno težavo, če potrebujete dostop do informacij, ki so nedosegljive, nam to sporočite.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. V kolikor v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikov. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, nas kontaktirajte.


Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna Fakulteta
Razlagova 14, 2000 Maribor
Telefon: 02 / 22 90 000
E-pošta: epf@um.si
WWW: https://www.epf.um.si

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanje od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Telefon:  01 / 555 58 48
E-pošta: gp.irsid@gov.si
WWW: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

Priprava izjave o dostopnosti

​Izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene in nazadnje posodobljena 13. 12. 2023.