Mednarodna kreditna mobilnost - KA107

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v  tujini.

Študenti, ki bodo v okviru tega razpisa prejeli finančna sredstva se lahko prijavijo na mobilnost samo za čas enega semestra oz. doktorski študenti za čas treh mesecev. Študent se lahko pred koncem semestra odloči podaljšati mobilnost, vendar bo za dodatno obdobje mobilnosti prejel finančno dotacijo samo v primeru, da ostanejo finančna sredstva.

Sodelujoče države

  • Albanija,
  • Bosna in Hercegovina,
  • Črna Gora,
  • Kitajska,
  • Rusija in
  • Srbija.

Študent se lahko prijavi na ostale partnerske institucije, vendar za to mobilnost ne bo prejel finančne dotacije (zero-grant študent).

Trajanje

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.