Erasmus Mundus

Ekonomsko-poslovna fakulteta sodeluje kot partner v programu Erasmus Mundus JoinEU See, ki omogoča mobilnost študentov na vseh ravneh visokošolskega  izobraževanja - dodiplomskem, podiplomskem, doktorskem. Študenti se lahko prijavijo za mobilnost na partnerske univerze Zahodnega Balkana (Univerza v Mostarju, Univerza v Tirani, Univerza v Sarajevu, Univerza v Tuzli, Univerza v Črni gori, Univerza v Zadru, Univerza v Prištini, Univerza v Skopju, Univerza v Beogradu, Univerza v Novem Sadu.)

Prijaviti se je možno do 1. februarja /vsakega študijskega leta. 

Višina štipendije in trajanje mobilnosti sta odvisna od tipa in trajanja mobilnosti. 

Partnerske univerze