Študij in praksa v tujini - why not?

Izmenjava študija je dragocena življenjska izkušnja, ki spreminja življenja in poglede na svet.

V času mobilnosti  si boste razširili obzorja, razvili občutek tolerantnosti do drugačnosti, povečali samozavest, postali bolj samostojnejši, izboljšali znanje jezika ali se nauči novega, pridobili številne izkušnje, spoznali nove kulture, navezali prijateljstva ter izgubili marsikateri predsodek. Skratka, izkušnja  v tujini bo prispevala neprecenljiv delež k vašemu osebnostnemu razvoju.

Podrobne informacije o programih mobilnosti, študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, so na voljo na slednji povezavi Erasmus+.

Služba za mednarodno sodelovanje 

Izkušnje študentov

EXCHANGE YOUR LIFE …

Zakaj pa ne? Why not? Porque no? Warum nicht?

Preko katerih programov?

 • Erasmus+ 
 • CEEPUS
 • Bilaterala

Kam? Donde? Where? Wohin?

 • na zanimivih evropskih in izvenevropskih destinacijah.

Za koliko časa?

 • od 3 do 12 mesecev.

Glavni pogoji za izmenjavo?

 • status študenta
 • predvsem pa motivacija in želja :) 

Zakaj v tujino?

 • nova znanja, izkušnje in kompetence
 • osebnostna rast in razvoj
 • veliko novih prijateljev
 • in veliko več ...

… in MAX. učinek mobilnosti na mojo kariero?

 • 70% večja zaposljivost
 • pri 64% delodajalcev je izkušnja v tujini kriterij pri zaposlovanju
 • 34% šudentom, podjetje ponudi službo po opravljeni Erasmus+ praksi