ERASMUS+

Program Erasmus+ je nov program za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Erasmus+ združuje sedem obstoječih programov EU na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih; prvič bo tudi podprl področje športa. Erasmus+ je integrirani program, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Program Erasmus+ študentu omogoča

 • da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija  namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini.
 • Študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
 • Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (vendar min. 2 meseca).  Prijaviti se mora še v času, ko ima status študenta!
 • Študenti, ki so bili na isti stopnji študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na razpis za študij ali praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+.

Sodelujoče države

 • članice Evropske unije,
 • Islandija,
 • Liechtenstein,
 • Norveška,
 • Turčija in
 • Makedonija.

Trajanje

 • študij najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev
 • praktično usposabljanje najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev

Cmepius