Bilateralni sporazumi

Bilateralni sporazum sklenemo z neko univerzo, za katero ugotovimo, da izvaja kakovosten študijski program ter je zanimiva tudi za naše študente ter profesorje. Seveda velja tudi obratno. Partnerski univerzi se dogovorita, da bosta po recipročnem načinu izmenjavali študente, za kar ne bosta zaračunavali šolnin tujim študentom. Vsak študent namreč poravna znesek šolnine domači univerzi (v primeru, da je to potrebno). Izmenjani študentje uživajo na partnerski univerzi enake pogoje kot domači študentje. Navadno imajo na razpolago tudi brezplačen jezikovni tečaj. Žal si morajo študentje sami kriti stroške študija, ker fakulteta ne zagotavlja sredstev te vrste.

Roki

  • Rok za celotno študijsko leto: predvidoma do 15. marca
  • Rok za zimski semester: predvidoma do 15. marca
  • Rok za letni semester: predvidoma do 31. oktobra

Partnerske univerze