Služba za mednarodno sodelovanje

Kontakt

Telefonska številkaE-poštni naslovUradne ure
02/22 90 252feb.international@um.siponedeljek - petek: 11:30 - 13:30 

Služba za mednarodno sodelovanje je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi kvalitetno izmenjavo študentov in profesorjev na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Z delovanjem pisarne se vključujemo v vizijo fakultete, ki si prizadeva zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo študentom. Zavedamo se, da je okrepljeno mednarodno sodelovanje pomemben dejavnik pri doseganju le-te. Verjamemo, da s kvalitetno izmenjavo študentov prispevamo k osebnemu razvoju posameznikov, razširjamo njihova obzorja, jim omogočamo dragocene življenjske izkušnje, jih pripravljamo na sodelovanje z drugimi kulturami ter na sprejemanje novih izzivov, ki v kombinaciji s pridobljenim znanjem ponuja najbolj iskano delovno sile v današnjem času. Verjamemo, da z izmenjavo profesorjev prispevamo k izboljšanju učnih tehnik, razvoju novih študijskih programov, delitvi znanstvenih izkušenj ter sodelovanju na raziskovalnem in znanstvenem področju.

Aktivnosti službe za mednarodno sodelovanje na EPF obsegajo:

  • obveščanje študentov o možnostih izmenjave ali drugem mednarodnem sodelovanju (seminarji, kongresi, konference, poletne šole),
  • predstavljanje študija v tujini med študenti,
  • urejanje formalnosti in pomoč študentom pri urejanju formalnosti,
  • komuniciranje s partnerskimi univerzami,
  • izvajanje vseh stopenj procesa izmenjave (pripravljalni seminar in reintegracija za slovenske ter integracija za tuje študente),
  • izvajanje razvojnih projektov (izdelava promocijskega materiala – brošure, internet strani, CD-ROM; anketiranje, raziskave, iskanje in sklenitev novih partnerstev),
  • svetovanje študentom, pomoč pri reševanju težav domačim in tujim študentom,
  • organiziranje izletov, družabnih dogodkov za tuje študente.

Člani službe