Prijava

Študenti lahko strokovno praktično usposabljanje opravijo v podjetju ali organizaciji v tujini. Podjetje oziroma organizacijo si poiščejo sami, ne smejo pa prakse izvajati v institucijah EU in ostalih organizacijah, ki vodijo EU programe.

Strokovno praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta.

Prijava na razpis

Prijavitelj mora za prijavo na razpis oddati:

  1. Prijavni obrazec: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti; 
  2. Originalno potrjen (podpis in žig) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship – priloga tega razpisa); 
  3. Natančno (od prijavitelja podpisano) obrazložitev v slovenskem jeziku, ki mora zajemati naslednje informacije:
    - kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;
    - kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
    - natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve...) 
  4. Veljavno aktualno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov.

Prijava preko elekronske pošte ne bo upoštevana.

Rok za prijavo ni določen - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU.

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

Obdobje mobilnosti

Mobilnost lahko traja od 2 meseca (min. 60 dni) do 12 mesecev. Študent lahko prejme dotacijo za obdobja mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev na posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti mobilnosti.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ enega leta po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva“ za bodoče učitelje. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar koli je to mogoče.