Po vrnitvi

Študent, ki je opravljal strokovno praktično usposabljanje v tujini mora najkasneje v 30 dneh od zaključka usposabljanja v Službo za mednarodno dejavnost dostaviti naslednje dokumente:

  • Obrazec 6a - Priznavanje praktičnega usposabljanja v tujini
  • Treineeship Certificate
  • Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju
  • Vprašalnik

Priloge