Program Erasmus+ je nov program za obdobje 2021-2027, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja, izboljšanju zaposljivosti mladih in pridobivanju novih znanj, spretnosti in izkušenj.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja in raznolikosti, trajnostnega razvoja (zeleni Erasmus+), digitalnega prehoda in aktivnega sodelovanja v življenju.

Program Erasmus+ študentu omogoča

 • da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija  namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini.
 • Študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
 • Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (vendar min. 2 meseca).  Prijaviti se mora še v času, ko ima status študenta!

Sodelujoče države

 • članice Evropske unije,
 • Islandija,
 • Liechtenstein,
 • Norveška,
 • Turčija
 • Srbija in
 • Severna Makedonija.

Trajanje

 • študij najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev
 • praktično usposabljanje najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev

Cmepius