Prijava

Študent lahko strokovno praktično usposabljanje oz. Erasmus+ prakso  opravi v podjetju ali organizaciji v tujini. Podjetje oziroma organizacijo si študent poišče sam, ne sme pa prakse izvajati v institucijah EU in ostalih organizacijah, ki vodijo EU programe. Strokovno praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta.

Iskanje Erasmus+ prakse je možno na naslednjih portalih:

1. https://erasmusintern.org/traineeships

2. https://myinternship.eu/our-database/

3. https://www.trainingexperience.org/

 

 

Ko si študent najde željeno podjetje, kjer bi opravljal prakso, mora na fakulteti osebno oddati naslednjo prijavno dokumentacijo:

1. Prijavni obrazec: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp  - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti,

podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti, ki je predstojnik smeri;

2. Originalno potrjen (podpis in žig) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship);

3. Prijavni obrazec za prasko v tujini - Obrazec 5

4. Motivacijsko pismo;

5. Veljavno aktualno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov.

Rok za prijavo ni določen. Univerza v Mariboru sprejema prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus +.

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

Dokumenti

Obdobje mobilnosti

Mobilnost lahko traja od 2 meseca (min. 60 dni) do 12 mesecev. Študent lahko prejme dotacijo za obdobja mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev (ne glede nato ali gre za Erasmus+ study ali Erasmus+ Traineeship mobility) na posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti mobilnosti.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oziroma v roku največ enega leta po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva“ za bodoče učitelje.