Erasmus+ Kombinirani intenzivni program

Razpis in splošne informacije

Kombinirani intenzivni programi (v nadaljevanju: KiP ali angleško BiP) so programi, pri katerih se uporabljajo inovativni načini učenja in poučevanja, vključno s spletnim sodelovanjem. Programi lahko vključujejo učenje, ki temelji na izzivih, kjer transnacionalne in transdisciplinarne skupine sodelujejo pri reševanju izzivov. Namen KiP-ov je omogočiti nove in bolj prilagodljive oblike izmenjav študentov, ki združujejo fizično in virtualno mobilnost.

Na KiP se lahko prijavijo vsi študenti Univerze v Mariboru, prav tako pa vsem študentom, ki se udeležijo fizične izvedbe KiP prav tako pripada finančna dotacija, ki delno pokrije stroške fizične udeležitve. Programi KiP se izvajajo med partnerskimi institucijami in sodelujočimi državami.

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Udeležba na programu KiP se nato študentu ovrednoti in prizna s kreditnimi točkami (minimalno 3 ECTS točke) prav tako se opravljen KiP študentu pripiše kot dodatek k diplomi.

Na programe KiP in posledično tudi na finančni razpis se lahko prijavijo študentje, ki:

  • Imajo celoten čas udeležbe na KiP-u veljaven status študenta;
  •  v času udeležbe na KiP-u ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (skupno trajanje Erasmus+ študijev/praks ne sme preseči 12 mesecev na stopnjo študija);
  • KiP se izvaja v tuji državi, torej študent ne študira in/ali prebiva v tej državi;
  • študent, ki je istočasno tudi zaposlen, se lahko prijavi na ta razpis le v primeru, če mu delodajalec v obdobju udeležbe na KiP-u ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga;
  • študent ne sme imeti neporavnane finančne obveznosti iz naslova programov mobilnosti Univerze v Mariboru. 

 

 

PRIJAVNI POSTOPEK

Študent si mora sam poiskati KiP katerega se želi udeležiti in se nanj prijavi na tuji instituciji. Za pomoč pri iskanju ustreznih KiP-ov se bo na spletni strani Službe za mednarodno sodelovanje EPF in spletni strani programa Erasmus+ redno posodabljala njihova ponudba.

Po sprejetju na tuji instituciji mora študent v Službo za mednarodno sodelovanje EPF oddati naslednje obrazce/dokumente:

1.       Obrazec 2 – Program študija v tujini (potrditev, da ti bomo KIP kreditno priznali in dopisali v      Dodatek k diplomi);

2.       Študent se registrira in prijavi na portalu https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx ;

3.       Learning Agreement (LA) ali Online Learning Agreement (OLA);

Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma v spletnem orodju Online Learning Agreement (OLA) najdete na tej povezavi: https://www.erasmusplus.um.si/wp-content/uploads/2022/05/Vodnik-OLA-v2.pdf

4.       Sprejemno/potrdilno pismo s tuje institucije, da je bil na KiP sprejet.

Za prijavni postopek in pridobitev finančne dotacije Erasmus+ za fizično udeležbo in druga določila glede razpisa pa najdete tukaj: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-kip/

     

Po uspešno zaključenem KiP-u mora študent v Službo za mednarodno sodelovanje posredovati:

1.    Izpolnjeno Končno poročilo KIP;

2.    Pridobljen certifikat/potrdilo, da je KiP uspešno zaključil oziroma, da se je KIPa udeležil in

3.    Obrazec 6  - Priznavanje študija v tujini.

Priloge