Bilateralni sporazumi

Bilateralni sporazum se sklene s tujo univerzo, ki izvaja kakovosten študijski program primerljiv s študijskim  programom EPF. Seveda velja tudi obratno. Partnerski univerzi se dogovorita, da bosta po recipročnem načinu izmenjavali študente, za kar ne bosta zaračunavali šolnin tujim študentom. Vsak študent namreč poravna znesek šolnine domači univerzi (v primeru, da je to potrebno). Študentje na izmenjavi lahko koristijo na partnerski univerzi enake ugodnosti kot domači študentje. Navadno imajo na razpolago tudi brezplačen jezikovni tečaj. 

Roki

  • Rok za celotno študijsko leto: predvidoma do 15. marca
  • Rok za zimski semester: predvidoma do 15. marca
  • Rok za letni semester: predvidoma do 31. oktobra

Partnerske univerze