Mobilnost osebja z namenom usposabljanja v tujini - KA103

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) mogoča vsem zaposlenim (pedagoškemu in nepedagoškemu osebju) na UM možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah iz programskih držav. 

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Cilji mobilnosti v programu Erasmus+

  • boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevanje, usposabljanje, mladinsko delo, itd.);
  • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine po vseh državah;
  • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
  • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
  • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, dijakov, učečih se odraslih, mladih in prostovoljcev;
  • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo; več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi;
  • okrepljena podpiranje in spodbujanje mobilnosti za učence;
  • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
  • izboljšano znanje tujih jezikov;
  • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu. 

Trajanje mobilnosti

Skupno trajanje obdobja mobilnosti ne sme presegati 2 mesecev in mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva za posamezno mobilnost v kar ni zajet čas poti. Mobilnost pomeni neprekinjeno bivanje v mestu kjer potekajo aktivnosti.