Mednarodni teden EPF

Služba za mednarodno sodelovanje  UM EPF  je med 7. 5. in 11. 5. 2018  izvedla že 12. zaporedni tradicionalni dogodek ‘Mednarodni teden’, katerega namen je povečati prepoznavnosti  fakultete v med našimi partnerskimi institucijami iz tujine in hkrati spodbujati medkulturno sodelovanje, miselnost in znanje tako v domačem kot mednarodnem akademskem okolju.  V enem tednu so se na fakulteti zvrstila številna predavanja tujih predavateljev s 27 partnerskih fakultet. Letos smo v okviru  gostili  32 tujih profesorjev iz 15 različnih evropskih in izvenevropskih držav.

V okviru 12. Mednarodnega tedna smo 7. 5. 2018 izvedli tudi 2. mednarodno znanstveno konferenco 'Metode poučevanja za ekonomske in poslovne vede”. Vodilo letošnje konference je bilo zavedanje, da je potrebno pedagoški proces nenehno izpopolnjevati, inovirati in prilagajati, če želimo, da študenti pridobijo ustrezno znanje s področja ekonomskih in poslovnih ved in da hkrati usvojijo strokovne kompetence in veščine za uspešno bodoče delo v gospodarski praksi. Program konference je obsegal eno plenarno predavanje in 29 predstavitev prispevkov tujih in domačih profesorjev.

Po otvoritvenem pozdravu mag. Nataše Gajšt in nagovoru prodekana EPF za mednarodno sodelovanje, doc. dr. Franja Mlinariča, so udeleženci konference imeli priložnost prisluhniti  vabljenemu plenarnemu predavanju, ki ga je izvedel prof. dr. Raul Espejo, direktor Synco Research in predsednik Svetovne organizacije za sisteme in kibernetiko (WOSC). V njem je predstavil primer v gospodarsko prakso vpetega učnega procesa, pri katerem študenti spoznajo in se učijo o kompleksnostih organizacijskih sistemov in, posledično, o kompleksnostih sprejemanja poslovnih odločitev v podjetjih, kot tudi o okolju, v katerem podjetja delujejo. S tem pa hkrati prispevajo k razvoju podjetja s katerim sodelujejo v tem procesu.