University of Economics Prague, Czech Republic

Dolgoletno znanstveno raziskovalno in uredniško sodelovanje z visokošolskimi učitelji in raziskovalci Oddelka za sistemsko analizo Fakultete za informatiko in statistiko na Ekonomski univerzi v Pragi sem v maju 2017 nadgradila še s pedagoškim sodelovanjem. Kolegi na imenovani instituciji so me povabili, da pri predmetu Novi trendi v informacijskem managementu na magistrskem študijskem programu izvedem del predavanj na temo izbranih metod in pristopov celovitega pristopa k večkriterijskemu odločanju.

Povabilu sem se z veseljem odzvala tudi zato, ker sem tako dobila priložnost predavati študentom na drugi stopnji študija o okvirnem postopku večkriterijskega odločanja, definiciji problemov z izbranimi metodami ustvarjalnega reševanja problemov in o izbranih večkriterijskih metodah ter jim predstaviti uporabo teh metod v ekonomsko-poslovni praksi. Slušatelji, ki so že imeli poglobljeno in sistematično znanje na področju informacijskega managementa, so z velikim zanimanjem in zavzetostjo ter predvsem uspešno izvajali študijske primere ustvarjalnega reševanja problemov pri večkriterijskem odločanju, ki je bilo za njih novost.

Delo je bilo izjemno intenzivno, saj sem v dveh dneh izvedla deset ur predavanj, sodelovala pri ocenjevanju skupaj s še enim gostujočim profesorjem in z gostitelji izmenjala pedagoške izkušnje pri uporabi metod poučevanja.