Zame je angažma na tujih fakultetah nekaj povsem samoumevnega in nujnega. Ves čas odkar sem postal docent na EPF sem se vključeval v mednarodne izmenjave učiteljev, in sicer v okviru programov Tempus, Ceepus ter Norveški finančni mehanizem. Za več tednov sem obiskal University of North London, Gospodarsko univerzo na Dunaju (WUW) in Ekonomsko univerzo v Krakovu. Z aktivnostmi sem nadaljeval tudi po izvolitvi v rednega profesorja. Zadnja leta predvsem v okviru programa mobilnosti Erasmus+. Predaval sem na Fakulteti za ekonomijo Univerze v Portu (Portugalska), na ESTICE Business School Univerze v LIlle-u (Francija) in na Faculty for Business Administration na Corvinus University v Budimpešti (Madžarska). Predaval sem tudi študentom poslovnih ved na Islandiji.

Najbolj intenzivno sodelujem s Fakulteto za ekonomijo Univerze v Portu (Portugalska), kjer sem bil povabljen za mentorja portugalskemu študentu pri izdelavi magistrske naloge ter kot član komisije za zagovor. Obenem smo s portugalskimi kolegi skupaj pripravili prispevek za znanstveno konferenco in izvirni znanstveni članek. Že tri leta redno gostujem v Portu. Skratka, o koristnosti sodelovanja sploh ni dvoma.

Biti gostujoči predavatelj na tujih priznanih univerzah pomeni seveda marsikaj. Ne le možnost za začetek poglobljenega sodelovanja s tujimi kolegi, kot sem opisal na svojem primeru, ampak delo s tujimi študenti, primerjavo njihovih obveznosti z obveznostmi naših, spoznavanje organiziranosti fakultet in njihovih študijskih vsebin ter še marsikaj drugega. In le takšna neposredna izkušnja lahko omogoči primerjavo z matično fakulteto. To pa marsikdaj razbije iluzije in predstave, ki jih dobimo o sebi, če vse dneve in leta predavamo ter se gibljemo le na EPF. Predvsem v Avstriji, Franciji in na Portugalskem študenti na predavanjih izkazujejo  neprimerno večjo motiviranost in pripravljenost za sodelovanje kot v povprečju na EPF. Sprašujejo, odgovarjajo na vprašanja in pridejo povprašati tudi po zaključenem predavanju. Ni jih malo, ki se po predavanju tudi zahvalijo za predavanje. To niso osamljeni primeri, to se dogaja ob vsakem obisku. Avle, hodniki in knjižnice so polni študentskega vrveža tudi ob popoldnevih ter večerih. Nekatere od omenjenih fakultet izvajajo celotne programe samo za tuje študente, kjer skupaj v predavalnici sedijo ameriški, britanski, kitajski, italijanski in študenti drugih narodnosti. Takšni skupini sem dvakrat predaval v Budimpešti. Strokovno pa se mi na vsakem gostovanju potrjuje, da so na vseh omenjenih fakultetah vsebine varstva okolja in trajnostnega razvoja vključene v študijske vsebine, saj to narekujejo vsi gospodarski in družbeni trendi.

Za profesorja je eden najboljših indikatorjev njegovega dela ta, da se preizkusi tudi v drugih okoljih, pred tujimi študenti na priznanih tujih fakultetah.  Kot naj bi se glasbenik (ali pa športnik) preizkusil na tujih odrih (in dvoranah), bi se moral tudi vsak profesor. Naš oder je pač predavalnica.