Izkušnje osebja

Z namenom doseganja vizije,  fakulteta stremi  k nenehnem vključevanju v proces internacionalizacije tudi z vidika  spodbujanja mednarodne mobilnosti osebja ter mednarodnih projektov predvsem  z vidika prenosa znanja in izkušenj ter prepoznavnosti fakultete v globalnem okolju.  Cilj internacionalizacije je doseganje kakovosti na področju raziskovalne, mednarodne  in izobraževalne aktivnosti ter spodbujanju razvoja osebja. Z namenom promocije gostovanj osebja  EPF na tujih univerzah v okviru različnih programov mobilnosti,  vam predstavljamo dobre izkušnje učnega osebja EPF, ki so se že večkrat udeležili tovrstnih izmenjav.