Erasmus+ Kombiniran Intenzivni Program Za Osebje

Prijavni postopek

Zaposleni na EPF se lahko prav tako udeležite usposabljanj znotraj Kombiniranih intenzivnih programov oziroma KIP-ov. Ta usposabljanja morajo biti namenjena usposabljanju zaposlenih in ne KIP-om, kateri so primarno namenjeni za študente.

Prijavitelj sam poišče vsebinsko primerni KIP ali pa ga prejme posredovanega s strani Službe za mednarodno sodelovaje EPF. Zaposleni, ki imajo interes, da bi se KIP-a udeležili, sledijo navodilom prijavnega postopka s strani organizatorja KIP-a. Ko je prijavitelj s strani tuje institucije sprejet na KIP, izpolni vlogo za službeno potovanje in jo posreduje v odobritev na kolegij.

Po predhodni odobritvi s strani EPF, prijavatelj izpolni prijavno razpisno dokumentacijo, ki je razvidna zraven Razpisa Erasmus+ KIP na spodnji povezavi:

https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-kip/.

Izpolnjeno prijavno dokumentacijo prijavitelj posreduje v pregled v Službo za mednarodno sodelovanje EPF. Služba za mednarodno sodelovanje EPF posreduje celotno prijavno dokumentacijo po predhodno urejenih podpisih na Univerzo v Mariboru, v Službo za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, ki vas nato po e-pošti obvesti o sofinanciranju mobilnosti in nadaljnjih formalnih postopkih.

Po vrnitvi

Po zaključeni mobilnosti je potrebno v Službo za mednarodno sodelovanje EPF oddati zaključno dokumentacijo, ki je razvidna na spodnji povezavi:

https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-kip/

Dokumentacija po zaključku aktivnosti

  • Letter of Confirmation, katerega vam izpolni in podpiše tuja institucija in s tem potrjuje, da ste bili pri njih v okviru njihovega programa usposabljanja;
  • Obračun vseh stroškov mobilnosti KIP osebja;
  • V primeru brezplačne nastanitve je potrebno oddati tudi Izjavo v primeru brezplačne nastanitve v tujini KIP osebje.

Služba za mednarodno sodelovanje EPF nato posreduje  celotno zaključno dokumentacijo na Univerzo v Mariboru, v  Službo za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti.