Seznam novosti (leto 2020)

 

001 Znanost. Znanstveno raziskovanje

1

BOUGIE, Roger
    Research methods for business : a skill-building approach / Roger Bougie and Uma Sekaran. - Hoboken : cop. 2020, Wiley. - XXV, 396 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 381-387

ISBN 978-1-119-66370-6 (broš.)
ISBN 978-1-119-60925-4 ((EVAL))

303

COBISS.SI-ID 42924035

2

    CONCISE guide to APA style : the official APA style guide for students. - 7th ed. - Washington : American Psychological Association, cop. 2020. - XXI, 326 str. : ilustr. ; 22 cm

Earlier editions published as: Concise rules of APA style. - Spiralna vezava. - Bibliografija: str. 305-307. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-3273-4

159.9:001.818(035)

COBISS.SI-ID 36644701

3

CRNOGAJ, Katja, 1983-
    Napotki in navodila za pripravo raziskovalnega eseja : študijsko gradivo pri predmetu Temeljni koncepti podjetja / Katja Crnogaj, Miroslav Rebernik. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2020. - III, 30 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 27-28

001.891:005.1

COBISS.SI-ID 41840387

4

DERMOL, Valerij
    Ravnanje z znanjem / Valerij Dermol. - Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2020 (tiskano na Nizozemskem). - VII, 152 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 142-152 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-83961-166-7

001.101

COBISS.SI-ID 40421893

5

    DOING research in business and management : an introduction to process and methods / Dan Remenyi ... [et al.]. - Reprinted. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2010. - VI, 309 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-7619-5949-6 (hbk)
ISBN 978-0-7619-5950-2 (pbkpbk)

303.422:005

COBISS.SI-ID 41793283

6

ERIKSSON, Päivi
    Qualitative methods in business research / Päivi Eriksson, Anne Kovalainen. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2016. - X, 363 str. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 333-354

ISBN 978-1-4462-7339-5 (broš.)
ISBN 978-1-4462-7338-8

303

COBISS.SI-ID 42910723

7

EUROPEAN Academy of Sciences and Arts (Salzburg)
    Membership directory : 2018-2019 / Academia Scientiarum et Artium Europaea = European Academy of Sciences and Arts. - Salzburg : European Academy of Sciences and Arts, cop. 2018. - 220 str. ; 21 cm

001.32(4)(058)

COBISS.SI-ID 13620508

8

    HANDBOOK of research methods and applications in experimental economics / edited by Arthur Schram, Aljaž Ule. - Cheltenham ; Massachusetts : Edward Elgar, cop. 2019. - IX, 426 str.

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-055-6
ISBN 978-1-78811-056-3 (e-knjiga)

303:33

COBISS.SI-ID 1541524420

9

KUMAR, Ranjit
    Research methodology : a step-by-step guide for beginners / Ranjit Kumar. - 5th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2019. - XXI, 503 str. : ilustr. ; 19 x 24 cm

Bibliografija: str. 490-494. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-4990-0 (broš.)
ISBN 978-1-5264-4989-4

001.891(075.8):659.2

COBISS.SI-ID 42963459

10

    METODOLOGIJA znanstvenega raziskovanja / uredil Peter Jambrek ; [avtorji Matej Avbelj ... et al.]. - 1. izd. - Nova Gorica : Nova univerza, 2020 (Ljubljana : Januš). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

Napačna navedba avtorjev v kolofonu: Ernest Petrič in Lovro Šturm nista avtorja, manjkajo Gorazd Justinek, Vojko Strahovnik in Bojan Grum. - 300 izv. - Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v slov. ali angl. pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-94502-4-6 : 18,00 EUR

001.891(075.8)

COBISS.SI-ID 301746688

11

MYERS, Michael David, 1954-
    Qualitative research in business & management / Michael D. Myers. - 3rd ed. - London [etc.] : SAGE, 2020. - XVI, 358 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 323-343. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-1232-8
ISBN 978-1-4739-1233-5 (pbk)

303.442:005(035)

COBISS.SI-ID 41824003

12

    NEW elements of technology / edited by Michel Faucheux and Joëlle Forest. - Belfort : Université de Belfort-Montbéliard, cop. 2012. - 146 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Sciences humaines et technologie)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-2-914279-53-6

001.891:62

COBISS.SI-ID 41355779

13

    PUBLICATION manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style. - 7th ed. - Washington (DC) : American Psychological Association, cop. 2020. - XXII, 427 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 401-405. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-3215-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4338-3216-1 (broš.)
ISBN 978-1-4338-3217-8 (spiralna vezava)

001.891
CC-APA: 2100

COBISS.SI-ID 12673353

14

    A RESEARCH agenda for new institutional economics / edited by Claude Ménard and Mary M. Shirley. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. - X, 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Elgar research agendas)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-83910-269-1

001.89

COBISS.SI-ID 42440963

15

SHI, Leiyu
    Health services research methods / Leiyu Shi. - 3rd ed. - Boston : Cengage, cop. 2019. - XV, 431 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-133-94967-1

303.442:61

COBISS.SI-ID 41784835

16

SREEJESH, S.
    Business research methods : an applied orientation / S. Sreejesh, Sanjay Mohapatra, M. R. Anusree. - Cham [etc.] : Springer, cop. 2014. - XXIII, 281 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-3-319-00538-6

001.891

COBISS.SI-ID 36772099

17

ZNANJE in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 (konferenca) (8 ; 2019 ; Celje)
    Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 [Elektronski vir] : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 / [urednika Tatjana Kovač in Marijan Cingula ; fotografije Drago Papler in arhiv Fakultete za komercialne in poslovne vede]. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019 ([Murska Sobota] : Promedia). - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik referatov 8. mednarodne znanstvene konference, Celje, 15. november 2019 = Conference proceedings of the 8th international scientific conference, Celje, 15th November 2019. - 110 izv. - Prispevki v slov. ali angl. ali hrv. - E-publikacija v PDF-formatu obsega 280 str. - CD-ROM izšel skupaj s tiskano verzijo, ki vsebuje povzetke referatov. - 110 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. in slov. ali hrv. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6997-08-9

001.101:339.9(082)(0.034.44)

COBISS.SI-ID 302762752


001.895 Inovacije

18

RIDLEY, Matt
    Kako inovacije spreminjajo svet in zakaj uspevajo v svobodni družbi / Matt Ridley ; prevedel Niki Neubauer. - 1. izd. - Ljubljana : UMco ; Tržič : Učila International, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 414 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: How innovation works and why it flourishes in freedom. - Spremna beseda Gregorja Anderluha na sprednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 375-387. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-82-0 (UMco) : 26,90 EUR

001.895
159.955

COBISS.SI-ID 29206275

19

    The ROLE of innovation policy in building national competitiveness : the experience of Slovenia and Montenegro / [Maja Bučar ... et al.] ; editors Maja Bučar and Danijela Vojinović Jaćimović. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 251 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-235-849-5 : 20 EUR

001.895(497.4+497.16)
339.137.2(497.4+497.16)

COBISS.SI-ID 295311104

20

    SCIENCE, technology and innovation for sustainable urbanization. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - V, 45 str. : ilustr. ; 30 cm. - (UNCTAD current studies on science, technology and innovation ; 10)

Bibliografija: str. 41-45

001.895

COBISS.SI-ID 22625539

21

    TECHNOLOGY and innovation report 2018 : harnessing frontier technologies for sustainable development. - New York ; Geneva : United Nations, 2018. - XVII, 113 str. : ilustr. ; 30 cm + Overview (II, 13 str. ; 21 cm)

ISBN 978-92-1-112925-0

001.895

COBISS.SI-ID 23277059


004 Računalništvo. Poslovna informatika

22

BELEW, Shannon
    Starting an online business all-in-one for dummies / by Shannon Belew and Joel Elad. - 5th ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, cop. 2017. - XXIV, 877 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

Kazalo. - Vsebina: Book 1: Start-Up Essentials ; Book 2: Legal and Accounting ; Book 3: Website Functionality and Aesthetics ; Book 4: Online and Operating ; Book 5: Managing Security Risks ; Book 6: Online Marketing Basics ; Book 7: Retail to E-Tail ; Book 8: E-Commerce Fundamentals ; Book 9: E-Business for the Nonprofit ; Book 10: E-Commerce Trends and Market Opportunities ; Book 11: E-Commerce Advanced

ISBN 978-1-119-31552-0
ISBN 1-119-31552-2

004.738.5

COBISS.SI-ID 13555484

23

BOCIJ, Paul
    Business information systems : technology, development and management for the modern business / Paul Bocij, Andrew Greasley and Simon Hickie. - 6th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - XXVI, 632 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-22097-0

004:005

COBISS.SI-ID 13576732

24

    BUSINESS transformations in the era of digitalization / Karim Mezghani, Wassim Aloulou [editors]. - Hershey, PA : Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2019. - XXII, 360 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Advances in e-business research (AEBR) book series, ISSN 1935-2700)

Bibliografija: str. 300-351. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-7262-6
ISBN 1-5225-7262-7

004.7:330

COBISS.SI-ID 13542940

25

CARLBERG, Conrad George
    Business analysis with Microsoft Excel / Conrad G. Carlberg. - [Indianapolis] : Que, cop. 2019. - XIII, 562 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-7897-5958-0 (broš.)
ISBN 0-7897-5958-6

004.42:004.6

COBISS.SI-ID 13543452

26

CASE, Steve
    The third wave : an entrepreneur's vision of the future / Steve Case. - New expanded ed. - New York : Simon & Schuster Paperbacks, 2017. - XV, 253 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 237-241. - Kazalo. - Vsebina: A winding path ; Getting America online ; The Third Wave ; Start up, speed up ; The three P's ; Pardon the disruption ; The rise of the rest ; Impact investing ; A matter of trust ; The visible hand ; American disrupted ; Ride the wave ; Epilogue: A new call to action

ISBN 978-1-5011-3259-9
ISBN 1-5011-3259-8

004.738.5

COBISS.SI-ID 13533468

27

CESTNIK, Bojan
    Informatika za podjetnike / Bojan Cestnik, Hubert Fröhlich. - Ljubljana : GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019 (Ljubljana : Tridesign). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6347-72-3 : 29,00 EUR

659.2:004:334(075.8)

COBISS.SI-ID 303219456

28

    ELECTRONIC commerce 2018 : a managerial and social networks perspective / Efraim Turban ... [et al.]. - 9th ed. - Cham : Springer, 2018. - XXVIII, 636 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Springer Texts in Business and Economics, ISSN 2192-4333)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Bibliografija: str. 610-612. - Kazalo

ISBN 978-3-319-86460-0 (broš.)

659.23:004(075.8)

COBISS.SI-ID 13563164

29

FORNELLI, Paul
    Viral media : a digital production marketing guide for advertisers, journalists, and public relations professionals / written by Paul Fornelli and Jody Mahler ; edited by Dr. Paul Fornelli. - [San Diego, CA] : Cognella Academic Publishing, cop. 2019. - VIII, 349 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-1-5165-9056-8
ISBN 1-5165-9056-2

004.738.5

COBISS.SI-ID 13541148

30

GÉRON, Aurélien
    Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems / Aurélien Géron ; [illustrator Rebecca Demarest]. - 2nd ed. - Sebastopol (CA) [etc.] : O'Reilly, cop. 2019. - XXV, 819 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustratorka na hrbtu nasl. str. - Kazalo

ISBN 978-1-492-03264-9

004.85(035)

COBISS.SI-ID 32860711

31

HARVEY, Greg
    Excel 2019 for dummies / by Greg Harvey. - 1st edition. - Hoboken (NJ) : John Wiley & Sons, 2018. - XI, 417 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-51332-2

004.42(035)

COBISS.SI-ID 16980370

32

HERMAN, Jenn
    Instagram for business / by Jenn Herman, Eric Butow, Corey Walker. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018. - XIII, 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo. - Vsebina: Part 1: Creating your profile ; Part 2: Creating your narrative ; Part 3: Planting your garden ; Part 4: Making your garden grow ; Part 5: Why isn't this working?

ISBN 1-119-43981-7
ISBN 978-1-119-43981-3

004.738.5

COBISS.SI-ID 13553436

33

HINDMAN, Matthew Scott, 1976-
    The internet trap : how the digital economy builds monopolies and undermines democracy / Matthew Hindman. - Princeton, New Jersey : Princeton University Press, cop. 2018. - XII, 240 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 205-224. - Kazalo. - Vsebina: Rethinking the attention economy ; A tilted playing field ; The political economy of personalization ; The economic geography of cyberspace ; The dynamics of web traffic ; Less of the same: online local news ; Making new stickier ; The "nature" of the internet

ISBN 0-691-15926-2
ISBN 978-0-691-15926-3

004.738.5

COBISS.SI-ID 13548060

34

KOŽUH, Boris
    Obdelava podatkov / Boris Kožuh, Janez Vogrinc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Na ov.: Oddelek za pedagogiko in andagogiko [i. e. andragogiko], Ljubljana, 2017. - 500 izv. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 131-132

ISBN 978-961-237-277-4 : 12,90 EUR

004.6(075.8)
004.42:311.1(075.8)

COBISS.SI-ID 291646208

35

LAUDON, Kenneth C.
    Essentials of management information systems / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. - 13th ed., Global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 533 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na ov.: Essentials of MIS. - Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo

ISBN 1-292-25335-5 (ISBN-10)
ISBN 978-1-292-25335-0 (ISBN-13)

005:659.2:004

COBISS.SI-ID 13564188

36

LÓPEZ de Prado, Marcos
    Advances in financial machine learning / Marcos López de Prado. - New Jersey : Wiley, cop. 2018. - XXI, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-119-48208-6 (trda vezava)
ISBN 1-1194-8208-9

004.3:336

COBISS.SI-ID 13539612

37

MARR, Bernard
    Big data in practice : how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results / Bernard Marr. - Chichester, West Sussex : Wiley, cop. 2016. - XI, 308 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781119231387.jpg - Cover image. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-119-23138-7
ISBN 1-119-23138-8

659.2:004

COBISS.SI-ID 13580316

38

    MOBILE technologies in educational organizations / Alona Forkosh Baruch, Hagit Meishar Tal [editors]. - Hershey, Pennsylvania : Information Science Reference (an imprint of IGI Global), 2019. - XXIV, 383 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Advances in educational technologies and instructional design (AETID) book series, ISSN 2326-8905)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-8106-2
ISBN 1-5225-8106-5

004.7

COBISS.SI-ID 13540892

39

PAGAN, Michael
    Manage your IT for profit / Michael Pagan. - London : Teach Yourself, 2010. - XXVIII, 220 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-1-444-10754-8 (broš.)

659.2:004

COBISS.SI-ID 13617180

40

SIEBEL, Thomas M.
    Digital transformation : survive and thrive in an era of mass extinction / Thomas M. Siebel. - New York : RosettaBooks, cop. 2019. - XXIII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 215-232

ISBN 978-1-9481-2248-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-7953-5264-5 (e-knjiga)

004

COBISS.SI-ID 20658435

41

    Learning SIMULINK 5 : revised for Simulink 5.0 (Release 13). - 3rd printing. - Natick, MA : The MathWorks, cop. 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm. - (MATLAB & SIMULINK : student version ; 13)

Kazalo

ISBN 0-9672195-8-2 (broš.)

004.4

COBISS.SI-ID 16324611

42

STEPHENSON, David, računalništvo
    Big data demystified : how to use big data, data science and AI to make better business decisions and gain competitive advantage / David Stephenson. - 1st ed. - Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited, 2018. - XV, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 203-208. - Kazalo

ISBN 978-1-292-21810-6
ISBN 1-292-21810-X

659.2:004

COBISS.SI-ID 13565468

43

THOMAS, Martin, marketing
    The financial times guide to social media strategy : boost your business, manage risk and develop your personal brand / Martin Thomas. - First edition. - Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited, 2018. - XXIX, 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Financial times guide)

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-1-292-23482-3
ISBN 1-292-23482-2

004.738.5

COBISS.SI-ID 13573404


005 Management. Podjetništvo. Planiranje. Projekti. Komuniciranje

44

BALAŽIC Peček, Tanja
    Temelji avtopoieze v organizaciji : avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka / Tanja Balažic Peček, Boris Bukovec. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 244 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov., ena spremna beseda v angl. in prevod v slov. - 200 izv. - Spremna beseda recenzentke zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik: str. 7-8. - Spremna beseda recenzenta zasl. prof. dr. Štefana Ivanka: str. 9-10. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Davorja Pavune: str. 11-12. - Bibliografija: str. 215-232. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-28-8 : 25 EUR

005.7

COBISS.SI-ID 295390720

45

BARNEY, Jay B.
    Gaining and sustaining competitive advantage / Jay B. Barney. - 4th ed., international ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Pearson, cop. 2011. - XV, 495 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 450-479. - Kazalo

ISBN 978-0-13-247906-6
ISBN 0-13-247906-0

005.21

COBISS.SI-ID 20143590

46

BARNEY, Jay B.
    Strategic management and competitive advantage : concepts and cases / Jay B. Barney, William S. Hesterly. - 3rd ed. - Upper Saddle River (N.J.) [etc.] : Pearson/Prentice Hall, cop. 2010. - XVIII, 378 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazali

ISBN 978-0-13-215168-9 (pbk.)

005.5

COBISS.SI-ID 19575270

47

BARNEY, Jay B.
    Strategic management and competitive advantage : concepts and cases / Jay B. Barney, William S. Hesterly. - 6th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 390 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazali

ISBN 978-1-292-25804-1
ISBN 1-292-25804-7

005.5

COBISS.SI-ID 13574172

48

BARRINGER, Bruce R.
    Entrepreneurship : successfully launching new ventures / Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland. - 6th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 617 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografiske opombe na koncu večine poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-25533-0

005.1

COBISS.SI-ID 13563932

49

BERGANT, Živko
    Analitik v poslovni praksi : (usmeritve za delovanje analitika) : [strokovna monografija] / Živko Bergant. - Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 103 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 100-103

ISBN 978-961-94146-7-5 : 12 EUR

005.52

COBISS.SI-ID 296327936

50

BERGINC, Dario
    Rastoča podjetja v teoriji in praksi : visokošolski učbenik / Dario Berginc. - Ljubljana : GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019 (Ljubljana : Tridesign). - 118 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6347-69-3 : 25,00 EUR

005.1

COBISS.SI-ID 302860800

51

BLAND, David J.
    Testing business ideas / written by David J. Bland, Alex Osterwalder ; designed by Alan Smith, Trish Papadakos. - Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, cop. 2020. - XIII, 348 str. : ilustr. ; 19 x 24 cm. - (Strategyzer series)

Kazalo

ISBN 978-1-119-55144-7

005.3

COBISS.SI-ID 25461222

52

BOGATAJ, Vinko, 1951-
    Značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah in njihov vpliv na poslovno uspešnost organizacij / Vinko Bogataj, Gordana Žurga, Adolf Šostar. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 233 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 23 cm

150 izv. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Uroša Pinteriča: str. 9-10. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Mirka Markiča: str. 11-12. - Bibliografija: str. 207-224. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-33-2 : 30 EUR

005.336.3

COBISS.SI-ID 296803840

53

BRANDER, James A.
    Managerial economics and strategy / James A. Brander, Jeffrey M. Perloff. - 2nd ed., global ed. - Harlow, England : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 703 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-15914-0
ISBN 1-292-15914-6

005.1

COBISS.SI-ID 13574428

54

BURNES, Bernard, 1953-
    Managing change : a strategic approach to organisational dynamics / Bernard Burnes. - 4th ed. - Harlow : Financial Times Prentice Hall, cop. 2004. - ix, 623 str. : ilustr. ; 25 cm

Previous ed.: 2000

ISBN 0-273-68336-5 (broš.)

005.2

COBISS.SI-ID 512417137

55

CAPELL, Laura
    Event management for dummies / Laura Capell. - Chichester, West Sussex : Wiley, 2013. - XII, 318 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-118-59112-3
ISBN 1-118-59112-7

005.7

COBISS.SI-ID 13582620

56

CARNALL, Colin A.
    Managing change in organizations / Colin A. Carnall. - 4th ed. - New York [etc.] : Prentice Hall, cop. 2003. - X, 337 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-273-65735-6

005.2

COBISS.SI-ID 512423281

57

CARPENTER, Mason Andrew, 1961-
    Managing effectively through tough times / Mason A. Carpenter. - Boston [etc.] : Prentice Hall, cop. 2010. - 37 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 35-37

ISBN 978-0-13-702504-6

005

COBISS.SI-ID 19575014

58

    CASES on corporate social responsibility and contemporary issues in organizations / Alexandros Antonaras, Paraskevi Dekoulou, editors. - Hershey, PA : IGI Global, Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2019. - XXIV, 402 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Advances in business information systems and analytics (ABISA) book series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-7715-7
ISBN 1-5225-7715-7

005.3

COBISS.SI-ID 13540636

59

CERTO, Samuel C.
    Modern management : concepts and skills / Samuel C. Certo, S. Trevis Certo. - 15th ed.; global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 573 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-292-26519-3
ISBN 1-292-26519-1

005.1

COBISS.SI-ID 13568284

60

COON, Cyndi
    Thrive! : the creative's guidebook to professional tenacity / Cyndi Coon. - [San Diego] : Cognella Academic Publishing, cop. 2019. - 223 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-5165-2260-6 ((pbk))
ISBN 978-1-5165-2261-3 ((br))
ISBN 978-1-5165-9346-0 ((al))

005.4

COBISS.SI-ID 13538844

61

COULTER, Mary K.
    Strategic management in action / Mary Coulter. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2010. - X, 311 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-13-704286-9
ISBN 0-13-704286-8

005.2

COBISS.SI-ID 20176102

62

    CREATIVE industries and entrepreneurship : paradigms in transition from a global perspective / edited by Luciana Lazzeretti, Marilena Vecco. - Cheltenham ; Northampton (MA) : Edward Elgar, cop. 2018. - XIII, 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-591-0 (hbk)
ISBN 978-1-78643-592-7 (ebk)
doi: 10.4337/9781786435927

005.5

COBISS.SI-ID 1895566

63

DAVID, Fred R.
    Strategic management : concepts and cases / Fred R. David. - 13th ed., global ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Pearson/Prentice Hall, cop. 2011. - 399, 306 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-0-13-703499-4
ISBN 0-13-703499-7

005.21

COBISS.SI-ID 19551462

64

DOBELLI, Rolf
    Umetnost jasnih misli : 52 miselnih napak, ki jih prepustite drugim / Rolf Dobelli ; [prevod Gregor Klemenc]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2014 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 206 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Skepsa)

Prevod dela: Die Kunst des klaren Denkens. - V CIP-u: 1. izd. - V CIP-u podatek o zbirki: Zbirka Besede. - 1.000 izv. - O avtorju na prednji notranji str. ov. broš. vezave. - Bibliografija: str. 175-206

ISBN 978-961-6922-50-0 (trda vezava) : 27,90 EUR
ISBN 978-961-6922-51-7 (broš.) : 19,90 EUR

005.32(035)
165.194
159.947.24

COBISS.SI-ID 275832832

65

    ECONOMICS for business / John Sloman ... [et al.]. - 7th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-1-292-08210-3

005.1

COBISS.SI-ID 13570076

66

    ENTREPRENEURSHIP and the community : a multidisciplinary perspective on creativity, social challenges, and business / Vanessa Ratten, editor. - Cham : Springer, cop. 2020. - XII, 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contributions to management science, ISSN 1431-1941)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-030-23606-9

005.2

COBISS.SI-ID 43679235

67

    ETHICAL and sustainable supply chain management in a global context / Ulas Akkucuk [editor]. - Hershey : Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2019. - XX, 352 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 304-343. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-8970-9 (trda vezava)
ISBN 1-5225-8970-8
ISBN 978-1-5225-9424-6 (broš.)
ISBN 1-5225-9424-8

005.4

COBISS.SI-ID 13542172

68

EVANS, Vaughan, 1951-
    Strategy plain and simple : 3 steps to building a successful strategy for your startup or growing business / Vaughan Evans. - 1st ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2018. - XXXI, 120 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-21813-7
ISBN 1-292-21813-4

005.4

COBISS.SI-ID 13571356

69

FOMINA, Julia
    Business planning for history-related projects : textbook = Biznes-planirovanje dlja istoriko-orientirovannyh proektov / Julia Fomina. - Omsk : Integral Trading, 2017. - 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzporedno besedilo v angl. in rus. (v cirilici). - Bibliografija: str. 248-250

ISBN 978-5-9909587-1-5

005.3:93/94

COBISS.SI-ID 13621532

70

FRANCESCO, Anne Marie
    International organizational behavior : text, cases, and exercises / Anne Marie Francesco, Barry Allen Gold. - 2nd ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Pearson Prentice Hall, cop. 2005. - XXI, 499 str. : tabele ; 26 cm

Kazalo

ISBN 0-13-100879-X

005.73

COBISS.SI-ID 15069926

71

FUGERE, Brian
    Why business people speak like idiots : a bullfighter's guide / Brian Fugere, Chelsea Hardaway, Jon Warshawsky. - New York : Free Press, cop. 2005. - VIII, 176 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-7432-6909-8
ISBN 978-0-7432-6909-4

005.3

COBISS.SI-ID 13536028

72

    FUNDAMENTALS of strategy / Gerry Johnson ... [et al.]. - 4th ed. - Harlow [etc.] : Pearson, 2018. - XVII, 256 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-292-20906-7 (pbk)
ISBN 978-1-292-20907-4 (PDF)
ISBN 978-1-292-20908-1 (ePub)

005.1

COBISS.SI-ID 25091046

73

GORE, Robert
    Everything I know about business I learned from The godfather / Robert Gore. - [S. l.] : SLL Press, cop. 2019. - 155 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-578-56441-8

005.3

COBISS.SI-ID 13535772

74

GREENBERG, Jerald
    Managing behavior in organizations / Jerald Greenberg. - Boston [etc.] : Pearson, 2010. - XXI, 476 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 427-460. - Kazala

ISBN 978-0-13-714289-7

005.7

COBISS.SI-ID 32488707

75

HISRICH, Robert D., 1944-
    Entrepreneurship / Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Sheperd. - 7th ed. - Boston : Mcgraw Hill, 2008. - XVIII, 648 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-0712-5952-1

005.2

COBISS.SI-ID 2389975

76

HOWKINS, John
    The creative economy / John Howkins. - 2nd ed.; revised ed. - London : Peguin Books, 2013. - XII, 280 str. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 251-257

ISBN 978-0-141-97703-4

005.3

COBISS.SI-ID 13557532

77

HUNGER, J. David, 1941-
    Essentials of strategic management / J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. - 5th ed., international ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Prentice-Hall, cop. 2011. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 0-13-247881-1
ISBN 978-0-13-247881-6

005.2

COBISS.SI-ID 20230886

78

    INFORMATION security in digital society [Elektronski vir] : scientific monograph = Informacijska varnost v digitalni družbi : znanstvena monografija / editors, urednika Samo Bobek, Abhishek Vaish ; [authors of the chapters Samo Bobek ... et al.]. - E-knjiga. - Maribor : Bio energija, 2020. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm. - (Serija znanstvenih monografij Izzivi sodobnega poslovanja = Scientific monograph series Challenges of contemporary business, ISSN 2591-2461)

Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu: Challenges of contemporary business 2020 = Izzivi sodobnega poslovanja 2020. - Besedilo v angl. ali slov. - E-knjiga v PDF-formatu obsega 171 str. - 50 izv. - Bibliografija ter povzetek ali abstract pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-95035-1-5

005.9:004:614.8(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21072899

79

    The INTERNET of things entrepreneurial ecosystems : challenges and opportunities / James A. Cunningham, Jason Whalley, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2020. - XIII, 144 str. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-030-47363-1

005.4:004

COBISS.SI-ID 43667203

80

IVANKO, Štefan
    Izzivi managementa v globalnem okolju / Štefan Ivanko. - Kamnik : Cubus Image, 2020 ([Kamnik] : Top-marketing Slovenija). - 292 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 25 cm

300 izv. - Uvodne besede avtorja na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 287-290. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-92221-1-9 : 29,00 EUR

005

COBISS.SI-ID 24821507

81

IVANKO, Štefan
    Podlage in metode za raziskovanje in projektiranje organizacije / Štefan Ivanko. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017 ([Škofja Loka] : Nonparel). - XII, 421 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Nasl. na hrbtu: Podlage in metode za projektiranje organizacije. - 100 izv. - Spremna beseda recenzentke zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik: str. XI. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Uroša Pinteriča: str. XII. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 349-356. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6974-21-9 : 40,00 EUR

005.7

COBISS.SI-ID 292415744

82

IVANKO, Štefan
    Zgodovina organizacijske misli / Štefan Ivanko. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2015 (Novo mesto : Tiskarna Vesel). - XI, 625 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 613-620. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-04-2 : 39 EUR

005.7(075.8)

COBISS.SI-ID 281897728

83

JALALI, Ali Ahmad
    Entrepreneurship in developing and emerging economies / Ali J. Ahmad, Punita Bhatt, Iain Acton. - Los Angeles [etc.] : Sage publications, 2019. - XXVI, 241 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sage texts)

Kazalo. - Bibliografija: str. 243

ISBN 93-532-8533-X
ISBN 978-93-532-8533-3

005.3

COBISS.SI-ID 13537820

84

JERAJ, Mitja, ekonomist
    Podjetništvo : temelji / Mitja Jeraj. - Ljubljana : GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2020 (Ljubljana : Garamond). - 158 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6347-74-7 : 31 EUR

005.1

COBISS.SI-ID 27831555

85

JOHNSON, Gerry
    Exploring corporate strategy : text & cases / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. - 8th ed. - Harlow : Pearson Education ; London : Financial Times ; New York [etc.] : Prentice Hall, 2008. - XXXVI, 878 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-273-71192-6

005.21

COBISS.SI-ID 14840882

86

JOHNSON, Gerry
    Exploring strategy : [text & cases] / Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes ; with the assistance of Steve Pyle. - 9th ed. - Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall, 2011. - XXIX, 773 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-273-73202-0 (text and cases)
ISBN 978-0-273-73549-6 (text only)

005.511

COBISS.SI-ID 31147101

87

JOHNSON, Gerry
    Fundamentals of strategy / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. - Harlow [etc.] : FT Prentice Hall, cop. 2009. - XV, 313 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-0-273-71310-4

005.1

COBISS.SI-ID 2631816

88

KALAN, Mateja, 1970-
    Model McKinsey 7-S kot kazalnik odličnosti organizacije / Mateja Kalan, Maja Meško. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 111 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Nasl. na hrbtu: Model McKinsey 7-S kot kazalnik odličnosti organiziacije [!]. - 100 izv. - Spremna beseda recenzentke doc. dr. Tee Golob: str. 7-8. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Uroša Pinteriča: str. 9. - Bibliografija: str. 93-101. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-19-6 : 25,00 EUR

005.7

COBISS.SI-ID 292338176

89

KOHNE, Andreas
    Business development : customer-oriented business development for successful companies / Andreas Kohne. - Wiesbaden : Springer Vieweg, cop. 2019. - IX, 110 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-658-24725-6
ISBN 3-658-24725-8

005.4

COBISS.SI-ID 13556508

90

LAURSEN, Gert H. N.
    Business analytics for managers : taking business intelligence beyond reporting / Gert H.N. Laursen, Jesper Thorlund. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2017. - XXIV, 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley & SAS business series)

Kazalo

ISBN 978-1-119-29858-8 (hardback)

005.1

COBISS.SI-ID 39328259

91

LYNCH, Richard L., 1943-
    Strategic management / Richard Lynch. - Harlow : Pearson Education Limited, 2018. - XXVII, 677 str. : ilustr. ; 27

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-21140-4

005.511

COBISS.SI-ID 13619740

92

LYONS, Dan
    Disrupted : ludicrous misadventures in the tech start-up bubble / Dan Lyons. - London : Atlantic Books, 2017. - X, 258 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-1-7864910-2-2

005.4

COBISS.SI-ID 13557020

93

    MANAGING sustainable business : an executive education case and textbook : a book of 32 texts and case studies from across a wide range of business sectors around a managerial framework for managing sustainable business : developed for and tested in executive education programmes at leading business schools / Gilbert G. Lenssen, N. Craig Smith, editors. - Dordrecht : Springer, cop. 2019. - XLV, 682 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. in bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-94-024-1142-3
ISBN 94-024-1142-9
doi: 10.1007/978-94-024-1144-7

005.4
005.8

COBISS.SI-ID 1117244510

94

    MANAGING trust in strategic alliances / edited by T. K. Das. - Charlotte, NC : IAP Information Age Publishing Inc., cop. 2018. - IX, 323 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Research in strategic alliances)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-6411-3530-6 (broš.)
ISBN 978-1-6411-3531-3 (trda vezava)

005.5

COBISS.SI-ID 13538588

95

MARKIČ, Mirko
    Vpliv uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost / Mirko Markič, Damijan Kreslin. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2019 ([Krško] : Jordan). - 337 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 297-335. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-43-1 : 30,00 EUR

005:336.781.2

COBISS.SI-ID 302543104

96

MAYLOR, Harvey
    Project management / Harvey Maylor. - 4th ed. - Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall, 2010. - XXIV, 414 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-273-70432-4 (broš.)
ISBN 0-273-70432-X (broš.)

005.8

COBISS.SI-ID 512350525

97

MAZZAROL, Tim, 1957-
    Entrepreneurship and innovation : theory, practice and context / Tim Mazzarol, Sophie Reboud. - 4th ed. - Singapore : Springer, cop. 2020. - XXVI, 509 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer texts in business and economics)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-981-13-9411-9

005.1

COBISS.SI-ID 40155907

98

    MENADŽMENT za neprofitne organizacije - temeljna znanja i vještine / urednici Mislav Ante Omazić, Roman Baštijan. - [Zagreb] : Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, [2017]. - 155 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-953-98357-4-1

005.8

COBISS.SI-ID 2048433922

99

MORRIS, Michael H.
    What do entrepreneurs create? : understanding four types of ventures / Michael H. Morris, Donald F. Kuratko. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, cop. 2020. - XVI, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-78990-021-7

005.4

COBISS.SI-ID 41518083

100

OVSENIK, Jože
    Nova doktrina organizacije. Del 2, Preusmeritev pozornosti / Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Spremna beseda recenzentke prof. dr. Danice Železnik: str. 10. - Spremna beseda recenzenta zasl. prof. dr. Jožeta Zupančiča: str. 11-12. - Nasl. 1. dela: Stebri nove doktrine organizacije, managementa in organizacijskega obnašanja. - Bibliografija: str. 160-166. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-23-3 : 25,00 EUR

005.7(075.8)

COBISS.SI-ID 292505856

101

PEARSE, Guy
    Greenwash : big brands and carbon scams / Guy Pearse. - Collingwood, Vic. : Black Inc., cop. 2012. - 264 str., [8] str. pril. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 1-8639-5575-5
ISBN 978-1-8639-5575-1

005.4:502.1

COBISS.SI-ID 13544732

102

PHILIPPON, Thomas
    The great reversal : how America gave up on free markets / Thomas Philippon. - Cambridge, Massachusetts ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. - XII, 343 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 317-329

ISBN 978-0-674-23754-4

005.4

COBISS.SI-ID 41332995

103

PIERCE, Jon L.
    The manager's bookshelf : a mosaic of contemporary views / Jon L. Pierce, John W. Newstrom. - 9th ed. - Upper Saddle River (NJ) : Prentice Hall, cop. 2011. - XXI, 339 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-13-612250-0 (broš.)
ISBN 0-13-612250-7 (broš.)

005

COBISS.SI-ID 14916630

104

PINTERIČ, Uroš
    Poslovne vrednote mladih v Sloveniji / Uroš Pinterič. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 120 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov. - Bibliografija: str. 109-113. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-12-7 : 30 EUR

316.6:005.12(497.4)
174-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 286688256

105

    POLICY guide on youth entrepreneurship. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93

005.1

COBISS.SI-ID 22627075

106

    PROMJENE vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje / Darko Tipurić ... [et al.] ; urednik Darko Tipurić. - Zagreb : Sinergija, 2011. - XII, 467 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 409-438. - Kazali

ISBN 978-953-6895-43-4

005.7

COBISS.SI-ID 1538252484

107

RICKETTS, Martin, 1948-
    The economics of business enterprise : an introduction to economic organization and the theory of the firm / Martin Ricketts. - 4th ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (Mass.) : Edward Elgar, cop. 2019. - XX, 651 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 603-634. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-092-3 (cased)
ISBN 978-1-78536-094-7 (pbk)
ISBN 978-1-78536-093-0 (eBook)

005.1

COBISS.SI-ID 40965123

108

ROBBINS, Stephen P., 1943-
    Management / Stephen P. Robbins, Mary Coulter : global edition. - 14th ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2018. - 751 str. : ilustr. ; 29 cm

Opombe navedene na koncu vsakega poglavja. - Kazala

ISBN 978-1-292-21583-9 (pbc)

005.1

COBISS.SI-ID 1024267054

109

RUMPF, Dean
    Menedžment kakovosti in odličnost zdravnikov v javnem zdravstvu / Dean Rumpf, Gorazd Voga, Zlatka Meško Štok. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 227 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Spremna beseda recenzentke doc. dr. Tatjane Mlakar: str. 5-6. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Mirka Markiča: str. 7-8. - Bibliografija: str. 211-223. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-34-9 : 25 EUR

005.336.3:616-051(497.4)

COBISS.SI-ID 296804608

110

RYAN, W. Gerard
    Managing international events / W. Gerard Ryan. - Abingdon ; New York : Routledge, 2021. - XIX, 346 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-138-57277-5 (broš.)
ISBN 978-1-138-57276-8 (trda vezava)

005.7

COBISS.SI-ID 40008707

111

SALIH, Ahmad M.
    Cross-cultural leadership : being effective in an era of globalization, digital transformation and disruptive innovation / Ahmad M. Salih. - New York ; Abingdon : Routledge, 2020. - IX, 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge advances in management and business studies)

Kazalo. - Bibliografija: str. 137-147

ISBN 978-0-367-36147-1

005.9

COBISS.SI-ID 38004739

112

SCARBOROUGH, Norman M.
    Essentials of entrepreneurship and small business management / Norman M. Scarborough, Jeffrey R. Cornwall. - 9th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 827 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 1-292-26602-3
ISBN 978-1-292-26602-2

005.1

COBISS.SI-ID 13567772

113

SCHWARTZ, Mark S.
    Corporate social responsibility : an ethical approach / Mark S. Schwartz. - Peterborough, Ont. : Broadview Press, 2011. - 176 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Broadview guides to business and professional ethics)

Sorodni elektronski vir: http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/366326 - The J. Fithian Tatem Memorial Fund Home Page. - Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-55111-294-7
ISBN 1-55111-294-9

005.35

COBISS.SI-ID 13529628

114

    SOCIAL responsibility and corporate governance. Vol. 2, Policy and practice / Matjaž Mulej, Grażyna OʼSullivan, Tjaša Štrukelj, editors. - Cham : Palgrave Macmillan : Springer Nature, cop. 2021. - XXI, 296 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave studies in governance, leadership and responsibility, ISSN 2662-1304)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-3-030-46094-5
doi: 10.1007/978-3-030-46094-5

005.35(082)

COBISS.SI-ID 33774595

115

    SOCIAL responsibility and corporate governance. Vol. 1, Preconditions for integration / Matjaž Mulej, Grażyna OʼSullivan, Tjaša Štrukelj, editors. - Cham : Palgrave Macmillan : Springer Nature, cop. 2020. - XXV, 294 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave studies in governance, leadership and responsibility, ISSN 2662-1304)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-3-030-44171-5
doi: 10.1007/978-3-030-44172-2

005.35(082)

COBISS.SI-ID 30706691

116

STACEY, Ralph D.
    Strategic management and organisational dynamics / Ralph D. Stacey. - 5th ed. - Harlow [etc.] : Prentice Hall : Financial times, cop. 2007. - XVI, 480 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 451-466. - Kazalo

ISBN 978-0-273-70811-7

005.21

COBISS.SI-ID 32325379

117

    STRATEGIC human resource management and employment relations : an international perspective / editor Ashish Malik. - Singapore : Springer, cop. 2018. - XII, 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer texts in business and economics, ISSN 2192-4333)

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-981-13-0398-2
ISBN 981-13-0398-3
doi: 10.1007/978-981-13-0399-9

005.95/.96:005.5(082)
005.962:005(082)

COBISS.SI-ID 1116579166

118

    STRATEGIC sourcing in the new economy : harnessing the potential of sourcing business models for modern procurement / Bonnie Keith ... [et al.]. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. - XVIII, 448 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 397-419

ISBN 978-1-137-55218-1

005.5

COBISS.SI-ID 36722691

119

    The STRATEGY process : concepts, contexts, cases / Henry Mintzberg ... [et al.]. - 4th ed. - Essex : Pearson Education Limited, cop. 2003. - xvi, 489 str. : ilustr. ; 26 cm

Rev. ed. of: The strategy process / Henry Mintzberg, James Brian Quinn. 3rd ed. c1996. - Kazalo

ISBN 0-273-65120-X

005.2

COBISS.SI-ID 512366705

120

    SYOB : start your own business / by The Staff of Entrepreneur Media ; [edited by Jennifer Merritt]. - 7th ed. - [Irvine, CA] : Entrepreneur Media, 2018. - XI, 818 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-59918-629-0
ISBN 1-59918-629-2

005.4

COBISS.SI-ID 13541660

121

ŠIREC, Karin
    Obvladovanje rasti podjetja : študijsko gradivo / Karin Širec, Katja Crnogaj. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2020. - I, 71 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 70-71

005.12/.13

COBISS.SI-ID 41852419

122

    TAKING sides. Clashing views in business ethics and society / [selected, edited, and with issue framing material by] Gina Vega. - 15th ed. - [New York] : McGraw Hill Education, cop. 2018. - III, 272 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taking sides)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 1-259-92280-4
ISBN 978-1-259-92280-0

005:17

COBISS.SI-ID 13539356

123

TAYLOR, Bernard W.
    Introduction to management science / Bernard W. Taylor III. - 13th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 863 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-26304-5
ISBN 1-292-26304-0

005.2

COBISS.SI-ID 13563676

124

    TRANSFORMING organizations : narrative and story-based approaches / Jacques Chlopczyk, Christine Erlach, editors. - Cham, Switzerland : Sprinter, cop. 2019. - VIII, 301 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Management for professionals, ISSN 2192-8096)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-030-17850-5 (trda vezava)
ISBN 978-3-030-17853-6

005.7

COBISS.SI-ID 13546780

125

TYSON, Eric Kevin
    Small business for dummies / by Eric Tyson and Jim Schell. - 2nd ed. - New York : Wiley, cop. 2003. - XVIII, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-49055-5

005.1

COBISS.SI-ID 13551900

126

VLACH, Robert
    The freelance way : best business practices, tools & strategies for freelancers / Robert Vlach. - Brno : Jan Melvin Publishing, cop. 2019. - 455 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 446-448

ISBN 978-80-7555-079-8

005.3

COBISS.SI-ID 13550876

127

VRIENS, Marco
    From data to decision : a handbook for the modern business analyst / Marco Vriens, Song Chen, Chad Vidden. - [San Diego] : Cognella Academic Publishing, cop. 2019. - 309 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-5165-2063-3 (broš.)
ISBN 978-1-5165-2064-0 ((br))

005.3

COBISS.SI-ID 13539100

128

WHEELEN, Thomas L., 1935-
    Concepts in strategic management and business policy : achieving sustainability / Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. - 12th ed., international ed. - Upper Saddle River (N.J.) [etc.] : Pearson/Prentice Hall, cop. 2010. - 463 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-13-509756-4
ISBN 0-13-509756-8

005.21

COBISS.SI-ID 19505638

129

WHEELEN, Thomas L., 1935-
    Strategic management and business policy : concepts and cases / Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. - 10th ed. - Upper Saddle River (NJ) : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

Bibliografske opombe: str. 376-405. - Kazali

ISBN 0-13-149459-7

005.21

COBISS.SI-ID 25616221

130

WHEELEN, Thomas L., 1935-
    Strategic management and business policy / Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. - 9th ed. - Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, cop. 2004. - 1 zv. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija in kazalo

ISBN 0-13-142179-4
ISBN 0-13-122551-0 (pbk.)

005.21

COBISS.SI-ID 8931094

131

WICKHAM, Philip A., univerzitetni raziskovalec
    Strategic entrepreneurship / Philip A. Wickham. - 3rd ed. - Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2004. - XXV, 619 str. : ilustr. ; 25 cm

Previous ed.: London : Pitman, 1998. - Bibliografi pri posameznem poglavju. - Kazalo

ISBN 0-273-68226-1

005.1

COBISS.SI-ID 1211607

132

    WOMEN entrepreneurs and strategic decision making in the global economy / [edited by] Florica Tomos ... [et al.]. - Hershey, PA : IGI Global, 2019. - XXIII, 411 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Advances in business strategy and competitive advantage (ABSCA) book series)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-7479-8

005-055.2

COBISS.SI-ID 13542684

133

WORTHINGTON, Ian, 1946-
    The business environment : a global perspective / Ian Worthington, Chris Britton and Ed Thompson. - 8th ed. - Harlow : Person Education Limited, 2018. - XXII, 509 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-17435-8

005.5

COBISS.SI-ID 13568540

134

WREN, Daniel A.
    The evolution of management thought / Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian. - 8th ed. - New York : Wiley, 2020. - XXII, 387, 19 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-1-119-69285-0 (pbk)

005.2:330

COBISS.SI-ID 41686019

135

ZIMMERER, Thomas
    Essentials of entrepreneurship and small business management / Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough. - 4th ed. - Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XIV, 578 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 549-562

ISBN 0-13-191856-7

005.1

COBISS.SI-ID 1211863


02 Knjižničarstvo

136

    ORGANIZACIJA knjižničnih zbirk / Marija Petek ... [et al.] ; [urednica, prevod povzetka Alenka Šauperl ; avtorji in avtorice fotografij in slik Marija Petek ... et al.]. - 1. izd., dotis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliothecaria ; 17)

200 izv. - O avtoricah na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 285-302 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-06-0248-4

025/027(075.8)

COBISS.SI-ID 302834944


1 Filozofija. Psihologija. Etika

137

    The BEHAVIOURAL finance revolution : a new approach to financial policies and regulations / edited by Riccardo Viale ... [et al.]. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, cop. 2018. - XIX, 247 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Behavioural financial regulation and policy (befairly) series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-305-2

159.95

COBISS.SI-ID 13531164

138

    BUSINESS ethics / edited by David M. Wasieleski and James Weber. - Bingley : Emerald Publishing, cop. 2019. - XV, 370 str. ; 24 cm. - (Business and society 360)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78973-684-7

174(075.8):339.94

COBISS.SI-ID 34738179

139

    FUNKCIONALNI vidiki osebnosti / Tina Kavčič ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtoricah na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 217-269

ISBN 978-961-06-0268-2 : 24,90 EUR

159.923(075.8)

COBISS.SI-ID 302537984

140

JELENKO, Aleš
    Vpliv etike na inovativnost in razvoj gospodarstva / Aleš Jelenko. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - IX, 114 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 003)

100 izv. - Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-90872-0-6 : 29,00 EUR

174:001.895

COBISS.SI-ID 96995841

141

MARENTIČ-Požarnik, Barica
    Izkustveno učenje / Barica Marentič Požarnik, Marjeta Šarić, Barbara Šteh. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 143-156. - Kazali

ISBN 978-961-06-0226-2 : 16,90 EUR

159.953.5
37.013
37.015.3

COBISS.SI-ID 300830464

142

SALECL, Renata
    Strast do nevednosti : kdaj in zakaj ne želimo vedeti / Renata Salecl ; [prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 223 str. ; 21 cm. - (Kultura)

Prevod dela: A passion for ignorance. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 1.800 izv. - Bibliografija: str. 201-218 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5886-8 : 27,99 EUR

159.964:316

COBISS.SI-ID 30858499

143

    SMRT in umiranje ; Glasba in performans / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika Barbara Beznec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 35, 227)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

159.91
78

COBISS.SI-ID 15731003

144

WATSON, Gerald J., Jr.
    Critical thinking : learning from mistakes and how to prevent them / Gerald J. Watson Jr. ; with illustrations by Jesse Derouin. - Boca Raton ; Abingdon : CRC Press, cop. 2021. - XV, 69 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 65-67

ISBN 978-0-367-35460-2

159.955

COBISS.SI-ID 40165635


2 Verstvo

145

LEWIS, Mervyn, 1941-
    Religion and finance : comparing the approaches of Judaism, Christianity and Islam / Mervyn K. Lewis, Ahmad Kaleem. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - XVIII, 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 218-241. - Kazalo

ISBN 978-0-85793-902-9

2

COBISS.SI-ID 13530652


31 Statistični podatki. Demografija

146

    COMMODITIES and devepolment report 2017 : commodity markets, economic growth and development / United Nations Conference on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2017. - XVI, 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (United Nations publications / UNCTAD)

Bibliografija: str. 75-80

ISBN 978-92-1-112907-6
ISBN 978-92-1-060093-4 (e-ISBN)

311:339.5(035)

COBISS.SI-ID 13631260

147

    STUDIJA o emigracijama : Bosna i Hercegovina / [autori Muris Čičić ... [et al.] ; urednik Muris Čičić. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2019. - 132 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 182. Centar za sistemska istraživanja ; knj. 4)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Study on emigrations: Bosnia and Herzegovina. - Bibliografija: str. 121-129 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-9926-410-48-3

314.15

COBISS.SI-ID 28399110

148

    UNCTAD handbook of statistics 2016 / United Nations Conference on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2016. - XVI, 246 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Handbook of international trade and development statistics / United Nations ; TD/STAT. 41, ISSN 1992-8408) (United Nations publications / UNCTAD)

ISBN 978-92-1-012079-1
ISBN 978-92-1-058411-1 (e-ISBN)

311:339.5(035)

COBISS.SI-ID 23067139

149

    UNCTAD handbook of statistics 2018 / United Nations Conference on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2018. - 103 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Handbook of international trade and development statistics / United Nations ; TD/STAT. 43, ISSN 1992-8408) (United Nations publications / UNCTAD)

ISBN 978-92-1-112934-2
ISBN 978-92-1-047441-2 (e-ISBN)

311:339.5(035)

COBISS.SI-ID 13631004

150

    UNCTAD handbook of statistics 2019 / United Nations Conference on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2019. - 103 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Handbook of international trade and development statistics / United Nations ; TD/STAT. 44, ISSN 1992-8408) (United Nations publications / UNCTAD)

ISBN 978-92-1-112940-3
ISBN 978-92-1-003967-3 (e-ISBN)

311:339.5(035)

COBISS.SI-ID 13614620

151

    ZADRŽAVANJE mladih u Kantonu Sarajevo : analiza determinanti i prijedlog strateških mjera / Muris Čičić ... [et al.] ; urednik Miloš Trifković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hrecegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2020. - 94 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 188. Centar za sistemska istraživanja ; knj. 6)

Na vzpor. nasl. str.: Youth retention in Sarajevo Canton. - Bibliografija: str. 85-89

ISBN 978-9926-410-56-8 (broš.)

314.745.3-054.72-053.6(497.6-24 Sarajevo)

COBISS.SI-ID 22921987


316 Sociologija

152

CRIADO-Perez, Caroline
    Invisible women : data bias in a world designed for men / Caroline Criado Perez. - New York : Abrams Press, cop. 2019. - XV, 411 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4197-2907-2 (trda vezava)

305:316.647.82

COBISS.SI-ID 13562908

153

GIRAUD, Pierre-Noël, 1949-
    Neenakost v svetu : ekonomija sodobnega sveta / Pierre-Noël Giraud ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Bojan Radelj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006 ([Maribor] : Darima). - 299 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: L'inégalité du monde. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 961-6271-91-1 (broš.)
ISBN 978-961-6271-91-2

316.334.2

COBISS.SI-ID 228638720

154

    INDIJA, dežela protislovnih strasti / [uredništvo Barbara Beznec ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008 ([s.l.] : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 36 ; št. 234)

Ov. nasl. - Bibliografija pri večini prispevkov

316

COBISS.SI-ID 30070533

155

INNIS, Harold A., 1894-1952
    Pristranost komuniciranja / Harold A. Innis ; [prevod Dejan Jontes]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 257 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 4)

Prevod dela: The bias of communication. - 200 izv. - Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti / Maruša Pušnik, Robert Bobnič, Dejan Jontes: str. 5-27. - Uvod / Marshall McLuhan: str. 29-38. - O avtorju: str. 257. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-864-8 : 21 EUR

316.77:659.3

COBISS.SI-ID 297659648

156

    JOHN Holloway : teorija revolucije zdaj ; Socialna ekologija / [odgovorni urednik Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 (Begunje : Cicero). - 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 33 ; št. 219)

Urednik naveden v kolofonu. - Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

31:32:364

COBISS.SI-ID 1539712

157

KOTLER, Philip, 1931-
    Advancing the common good : strategies for business, governments, and nonprofits / Philip Kotler. - Santa Barbara, California : Praeger, 2019. - XV, 176 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo: str. 159-162. - Kazalo

ISBN 978-1-4408-7244-0
ISBN 1-4408-7244-9

316.323.65

COBISS.SI-ID 13580828

158

    KULT osebnosti. Čas odpora. Ženske v likovni umetnosti / [odgovorni urednik Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska založba, 2004 (Begunje : Cicero). - 351 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285 ; let. 32, št. 215/216)

Ov. nasl. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki ; Abstracts

308

COBISS.SI-ID 19990072

159

    LATINSKA Amerika : "za vse luč, za vsakogar vse, za nas radostni upor!" ; (Ne)moč oblikovanja / [odgovorni urednik Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 (Begunje : Cicero). - 350 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 33 ; št. 222)

Ov. nasl. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki ; Abstracts

316.45(7/8)(082)
7.011(082)

COBISS.SI-ID 11642166

160

    LEZBIČNA gverila ; Kritično mišljenje ; Pravo in oblast / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika Barbara Beznec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 438 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 35, 229/230)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

316.3
159.9

COBISS.SI-ID 15820091

161

    MIGRACIJE ; Alternativni mediji / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika Barbara Beznec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006. - 219 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 34, 226)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

316

COBISS.SI-ID 15580475

162

PINKER, Steven, 1954-
    Razsvetljenstvo zdaj : v zagovor razumu, znanosti, humanizmu in napredku / Steven Pinker ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 842 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Enlightenment now. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija in opombe z bibliografijo: 629-769. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-33-2 : 28,90 EUR

316.4

COBISS.SI-ID 299320064

163

    PODOBE prednic ; Udeleženost ; Islam in sodobnost / [odgovorni urednik Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 (Begunje : Cicero). - 361 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 33 ; št. 221)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

316

COBISS.SI-ID 11473206

164

PUŠNIK, Maruša
    Kulturna zgodovina elektronskih medijev : od telefona do walkmana / Maruša Pušnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 174 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Media)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 143-155 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-894-5 : 19 EUR

316.72(497.4)
004.087:930.85(497.4)

COBISS.SI-ID 302401024

165

RICHARDSON, Diane, 1953-
    Sexuality, equality and diversity / Diane Richardson, Surya Monro. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XIII, 205 str. ; 24 cm

Ov. in hrbtni nasl.: Sexuality, equality & diversity. - Bibliografija: str. 178-199. - Kazalo

ISBN 978-0-230-27557-7 (hardback)
ISBN 978-0-230-27558-4 (paperback)

305:316.346.2

COBISS.SI-ID 31560797

166

RIZMAN, Rudi
    Družba in politika v času retrotopije : teme iz politične sociologije / Rudi Rizman ; [izdal Oddelek za sociologijo]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 359 str. ; 24 cm

200 izv. - Predgovor / Slavko Splichal: str. 11-14. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 341-350. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0326-9 : 29,90 EUR

316.334.3
32:316

COBISS.SI-ID 305147648

167

SEN, Amartya
    The argumentative Indian : writings on Indian history, culture and identity / Amartya Sen. - New Delhi : Penguin Books, 2012. - XXII, 409 str. : ilustr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 357-391 in na dnu str. - Kazali

ISBN 978-0-143-41803-0 (broš.)

308(540)=111

COBISS.SI-ID 13613084

168

    UMETNOST ; Aktivizem ; Spektakel / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika Marta Gregorčič]. - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska založba, 2006. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285 ; letn. 34, 223)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

316

COBISS.SI-ID 20394040

169

VEBLEN, Thorstein, 1857-1929
    Teorija brezdelnega razreda : ekonomska študija institucij / Thorstein Veblen ; [prevajalec Marko Bauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 226 str. ; 24 cm

Prevod dela: The theory of the leisure class. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-06-0318-4 : 19,90 EUR

316.34:330.8
316.344.2
316.72

COBISS.SI-ID 304905984

170

    YUNIVERZUM ; Ženske v znanosti / uredništvo Marta Gregorčič. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([s.l.] : Formatisk). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 34 ; št. 224)

Ov. nasl. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki ; Abstracts

316

COBISS.SI-ID 12156982


32 Politika

171

ÁGH, Attila
    Declining democracy in East-Central Europe : the divide in the EU and emerging hard populism / Attila Ágh. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - V, 308 str. ; 25 cm. - (New horizons in European politics)

Bibliografija: str. 263-293. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-472-1
ISBN 978-1-78897-473-8! (e-knjiga)

321(4-11)

COBISS.SI-ID 25105923

172

    FUTURE of the world between globalization and regionalization [Elektronski vir] : [conference presentations] : XII ECPD International Conference Belgrade, October 28-29, 2016. - El. zbornik. - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace est. by the United Nations, 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM enote. - Bibliografija in povzetek v angl. pri nekaterih prispevkih

327

COBISS.SI-ID 13622044

173

    NEVROPA zdaj! / [odgovorni urednik Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2004 (Begunje : Cicero). - 503 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 32 ; št. 217/218)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts. - Vsebuje še: Ljubezen ; Od volkulj do kiborgov ; Liberalizem Johna Rawlsa

32(4)
329.12
323.12

COBISS.SI-ID 10135606

174

SASSO, Vesna
    Gospodarska diplomacija Nemčije in Slovenije v službi promocije zelenega gospodarstva / Vesna Sasso in Boštjan Udovič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Acta diplomatica)

Bibliografija: str. 161-189

ISBN 978-961-235-809-9 : 25 EUR

327:338(497.4:430)
502:338

COBISS.SI-ID 288126464

175

SEIB, Philip M., 1949-
    Real-time diplomacy : politics and power in the social media era / Philip Seib. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - 199 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 175-193. - Kazalo

ISBN 978-0-230-33942-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-230-33943-9 (broš.)

316.77:323(6-17+5-15)

COBISS.SI-ID 512297843

176

SEIDEL, Katja
    The process of politics in Europe : the rise of European elites and supranational institutions / Katja Seidel. - London ; New York : Tauris Academic Studies, cop. 2010. - XVI, 245 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Library of European studies ; 14)

Bibliografija: str. 217-239. - Kazalo

ISBN 978-1-84885-326-3
ISBN 1-84885-326-2

32

COBISS.SI-ID 13611036

177

UDOVIČ, Boštjan, 1980-
    Uvod v diplomacijo in mednarodne organizacije / Boštjan Udovič, Tanja Žigon ; [slikovni prikazi Klara Maček]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Na ov.: Oddelek za prevajalstvo. - Bibliografija: str. 159-167

ISBN 978-961-06-0324-5 : 16,90 EUR

327(075.8)
341.1(075.8)

COBISS.SI-ID 305122048


330 Ekonomija. Kapital. Ekonomska gibanja, rast in razvoj

178

ACEMOGLU, Daron
    Macroeconomics / Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List. - Global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 446 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Pearson series in economics)

Kazalo

ISBN 978-1-292-25291-9

330.1

COBISS.SI-ID 13564444

179

ACEMOGLU, Daron
    Microeconomics / Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List. - 2nd ed. = Global ed. - London [etc.] : Pearson Education, cop. 2019. - 501 str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Pearson series in economics)

Kazalo

ISBN 978-1-292-21435-1
ISBN 1-292-21435-X

330.101.542(075.8)

COBISS.SI-ID 13532444

180

ARNOLD, Roger A.
    Macroeconomics / Roger A. Arnold. - 13th ed. - Boston, MA : Cengage Learning, cop. 2019. - XXVI, 579 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-337-61739-0
ISBN 1-337-61739-3

330.1

COBISS.SI-ID 13582108

181

BADE, Robin
    Foundations of economics / Robin Bade, Michael Parkin. - 8th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-21788-8
ISBN 1-292-21788-X

330.1

COBISS.SI-ID 13576988

182

BADE, Robin
    Foundations of microeconomics / Robin Bade, Michael Parkin. - 8th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 1 zv. [loč. pag.] : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-21849-6
ISBN 1-292-21849-5

330.1

COBISS.SI-ID 13571612

183

BAJT, Aleksander
    Ekonomija. Ekonomska analiza in politika / Aleksander Bajt in Franjo Štiblar. - 2. dopolnjena izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020. - 534 str. : ilustr. ; 26 cm

Podatki o ponatisu iz CIP-a

ISBN 978-961-247-352-5

330.1(075.8)

COBISS.SI-ID 24787459

184

BLAKELEY, Grace
    The corona crash : how the pandemic will change capitalism / Grace Blakeley. - London ; New York : Verso, 2020. - XVII, 92 str. ; 18 cm

Opombe z bibliografijo: str. 79-92

ISBN 978-1-83976-205-5

330.34

COBISS.SI-ID 42513667

185

BYRD, Mary Jane
    Small business management : an entrepreneur's guidebook / Mary Jane Byrd. - 8th ed. - New York, NY : McGraw-Hill, cop. 2018. - XVIII, 475 str. : ilustr. ; 25 cm

Includes bibliographical references and indexes. - Kazalo

ISBN 978-1-259-53898-8
ISBN 1-259-53898-2

334.012.64

COBISS.SI-ID 13539868

186

    CHALLENGES, policy, and way forward : economic diversification in selected Asian landlocked developing countries (Bhutan, Kazakhstan, Mongolia, and Turkmenistan). - New York ; Geneva : United Nations, 2020. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-92-1-112974-8

330.34

COBISS.SI-ID 21015043

187

COHEN, Benjamin J.
    Advanced introduction to international political economy / Benjamin J. Cohen. - 2nd ed. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2019. - X, 157 str. ; 22 cm. - (Elgar advanced introductions)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-154-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-78897-156-0 (broš.)
ISBN 978-1-78897-155-3 (e-knjiga)

330.1:339

COBISS.SI-ID 41696003

188

COHEN, S. I.
    Microeconomic policy / S. I. Cohen. - London ; New York : Routledge, 2006. - XIV, 194 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Economics/Business / Routledge)

Bibliografija: str.182-185. - Kazalo

ISBN 978-0-415-23600-3 (hbk)
ISBN 978-0-415-23601-0 (pbk)

330.101.542

COBISS.SI-ID 40758531

189

COLANDER, David C.
    Economics / David C. Colander. - 8th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, cop. 2010. - XLVIII, [970] str. : ilustr. ; 26 cm

Internationa student edition. - Kazalo

ISBN 978-0-07-016558-8

330.1

COBISS.SI-ID 28723971

190

    COMMODITIES and devepolment report 2015 : smallholder farmers and sustainable commodity development / United Nations Conference on trade and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - XVI, 70 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (United Nations publications / UNCTAD)

Bibliografija: str. 61-70

330.34

COBISS.SI-ID 22629379

191

    COMMODITY dependence, climate change and the Paris agreement. - New York ; Geneva : United Nations, cop. 2019. - XIII, 73 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-92-1-112956-4
ISBN 978-92-1-004217-8 (e-ISBN)

330

COBISS.SI-ID 22312195

192

    EU crisis and the role of the periphery / Anastasios Karasavvoglou, Serdar Ongan, Persefoni Polychronidou, editors. - Cham : Springer, 2015. - XII, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-38527-3

330.34

COBISS.SI-ID 13559836

193

    The EU social market economy and the law : theoretical perspectives and practical challenges for the EU / edited by Delia Ferri and Fulvio Cortese. - Abingdon, Oxon [UK] ; New York, NY : Routledge, 2019. - XIII, 320 str. ; 25 cm. - (Routledge research in EU law)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-47848-0
ISBN 1-138-47848-2

330.1

COBISS.SI-ID 13562652

194

    FINANCE, growth and inequality : post-Keynesian perspectives / edited by Louis-Philippe Rochon, Virginie Monvoisin. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - XV, 305 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New directions in post-Keynesian economics)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 1-78897-368-2
ISBN 978-1-78897-368-7

330.34

COBISS.SI-ID 13529884

195

    FIRST decade of living with the global crisis : economic and social developments in the Balkans and Eastern Europe / editors Anastasios Karasavvoglou ... [et al.]. - Softcover reprint of the original 1st ed. - Cham : Springer, 2016. - XII, 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contributions to Economics)

ISBN 978-3-319-79597-3
ISBN 3-319-79597-X

330.34

COBISS.SI-ID 13556764

196

    HANDBOOK on the history of economic analysis / edited by Gilbert Faccarello, Heinz D. Kurz. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar, 2018. - 3 zv. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1: Great economists since Petty and Boisguilbert . - XXVI, 785 str. ; Vol. 2: Schools of thought in economics . - X, 487 str. ; Vol. 3: Developments in major fields of economics . - X, 649 str.

ISBN 978-1-84980-110-2 (vol. I, cased)
ISBN 978-1-78897-237-6 (vol I, pbk)
ISBN 978-1-84980-111-9 (vol. II, cased)
ISBN 978-1-78897-238-3 (vol. II, pbk)
ISBN 978-1-84980-112-6 (vol. III, cased)
ISBN 978-1-78897-239-0 (vol. III, pbk)
ISBN 978-1-78536-131-9 (cased 3 vol. set)
ISBN 978-1-78897-240-6 (pbk 3 vol. set)

330.8

COBISS.SI-ID 41711363

197

    INFORMATION economy report 2015 : unlocking the potential of e-commerce for developing countries / [prepared by the UNCTAD]. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - XIV, 120 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Information economy report, ISSN 2075-4396)

ISBN 978-92-1-112887-1

330.1

COBISS.SI-ID 22745859

198

    INFORMATION economy report 2017 : digitalization, trade and development / [prepared by the UNCTAD]. - New York ; Geneva : United Nations, 2017. - XVI, 111 str. : ilustr. ; 30 cm + Overview. - (Information economy report, ISSN 2075-4396)

ISBN 978-92-1-112920-5

330.1

COBISS.SI-ID 22747139

199

JIA, Daniel Lukui
    Dynamic macroeconomic models in emerging market economies : DSGE modelling with financial and housing sectors / Daniel Lukui Jia. - Singapore : Palgrave Macmillan, cop. 2020. - XXIV, 286 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

330.1

COBISS.SI-ID 42534147

200

JOŠT Lešer, Valentina
    Osnove makroekonomije 1 : preverjanje in utrjevanje znanja : [zbirka nalog] / Valentina Jošt Lešer. - Ljubljana : Gea College - Fakulteta za podjetništvo, 2019 (Ljubljana : Tridesign). - 106 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv. - Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-961-6347-70-9 : 19,00 EUR

330.101.541(075.8)(076)

COBISS.SI-ID 302984192

201

LEVITT, Steven D.
    When to rob a bank : and 131 more warped suggestions and well-intended rants / Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner. - 1st ed. - New York : William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, cop. 2015. - 387 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 357-374

ISBN 978-0-06-238532-1
ISBN 978-0-06-238580-2 (broš.)

330.1

COBISS.SI-ID 13557276

202

LONERGAN, Eric
    Angrynomics / Eric Lonergan and Mark Blyth. - Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing, 2020. - X, 194 str. : ilustr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 177-181. - Kazalo

ISBN 978-1-78821-279-3 (broš.)
ISBN 978-1-78821-278-6 (trda vezava)

330.1

COBISS.SI-ID 26404611

203

MANKIW, N. Gregory
    Macroeconomics / N. Gregory Mankiw. - 10th ed. - New York : Worth Publishers, cop. 2019. - XXXV, 612 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-319-10599-0
ISBN 1-319-10599-8

330.101.541(075.8)

COBISS.SI-ID 36730627

204

MICHALOPOULOS, Constantine
    Aid, trade and development : 50 years of globalization / Constantine Michalopoulos. - Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, cop. 2017. - XVII, 353 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 3-319-65860-3
ISBN 978-3-319-65860-5

330.34

COBISS.SI-ID 13547292

205

MILANOVIĆ, Branko, 1953-
    Capitalism, alone : the future of the system that rules the world / Branko Milanovic. - Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. - 287 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 259-272. - Kazalo

ISBN 978-0-67498-759-3
ISBN 0-67498-759-4

330.3

COBISS.SI-ID 97393665

206

MINFORD, Patrick, 1943-
    Advanced macroeconomics : a primer / Patrick Minford and David Peel. - 2nd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (Mass.) : E. Elgar, cop. 2019. - XI, 502 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 445-484. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-097-6 (cased)
ISBN 978-1-78897-099-0 (paperback)
ISBN 978-1-78897-098-3 (eBook)

330.101.541

COBISS.SI-ID 41040643

207

O'ROURKE, P. J.
    None of my business : P. J. explains money, banking, debt, equity, assets, liabilities and why he's not rich and neither are you / P. J. O'Rourke. - London : Grove Press UK, 2018. - 240 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-61185-626-2 (trda vezava)
ISBN 1-61185-626-4
ISBN 1-61185-496-2
ISBN 978-1-61185-496-1 (broš.)

330.1

COBISS.SI-ID 13560348

208

O'SULLIVAN, Arthur, 1953-
    Economics : principles, applications, and tools / Arthur O'Sullivan, Steven M. Sheffrin, Stephen J. Perez. - 9th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 765 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-16559-2

330.1

COBISS.SI-ID 13565980

209

PARKIN, Michael, 1939-
    Economics / Michael Parkin. - 13th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 1 zv. [loč. pag.] : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-292-25546-3
ISBN 978-1-292-25546-0

330.101

COBISS.SI-ID 13568028

210

PARKIN, Michael, 1939-
    Macroeconomics / Michael Parkin. - 13th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 436, G-6, I-12 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-26348-9
ISBN 1-292-26348-2

330.1

COBISS.SI-ID 13571868

211

PARKIN, Michael, 1939-
    Microeconomics / Michael Parkin. - 13th, global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-292-26364-4
ISBN 978-1-292-26364-9

330.101.542(075.8):339.13.017

COBISS.SI-ID 13605916

212

PATEL, Raj
    A history of the world in seven cheap things : guide to capitalism, nature, and the future of the planet / Raj Patel and Jason W. Moore. - Oakland, California : University of California Press, 2017. - XI, 312 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 243-299. - Kazalo

ISBN 978-0-520-29313-7
ISBN 978-0-520-29993-1 (broš.)

330.1

COBISS.SI-ID 13580572

213

PIKETTY, Thomas, 1971-
    Capital and ideology / Thomas Piketty ; translated by Arthur Goldhammer. - 1st printing. - Cambridge (Mass.) ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2020. - IX, 1093 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Capital et idéologie. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-674-98082-2

330.1
330.526

COBISS.SI-ID 1117332318

214

PORTALES, Luis
    Social innovation and social entrepreneurship : fundamentals, concepts, and tools / Luis Portales. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2019. - XXI, 207 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-030-13455-6

330.34

COBISS.SI-ID 40197123

215

RAEDER, Linda C.
    Freedom and economic order : capitalism and socialism in theory and practice / Linda C. Raeder. - Lanham : Lexington Books, cop. 2019. - XI, 185 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 179-180. - Kazalo

ISBN 978-1-4985-9031-0
ISBN 1-4985-9031-4

330.1

COBISS.SI-ID 13558556

216

    A RESEARCH agenda for cultural economics / edited by Samuel Cameron. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2020. - IX, 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Elgar research agendas)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-83910-446-6 (broš.)
ISBN 978-1-78811-230-7 (trda vezava)

330.3

COBISS.SI-ID 42481923

217

SKIDELSKY, Robert Jacob Alexander, 1939-
    What's wrong with economics? : a primer for the perplexed / Robert Skidelsky. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2020. - XVII, 223 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 202-213. - Kazalo

ISBN 978-0-300-24987-3

330.1

COBISS.SI-ID 20332803

218

    STATE of commodity dependence 2016 / [prepared by the UNCTAD]. - New York ; Geneva : United Nations, 2017. - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-92-1-112921-2

330.3

COBISS.SI-ID 23276291

219

STATE of the world twothousendeightTwothousendandeight state of the world
    State of the world 2008 : innovations for a sustainable economy : a Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / Gary Gardner and Thomas Prugh, project directors ; Linda Starke, editor. - [25th anniversary ed.]. - London : Earthscan, cop. 2008. - XXVII, 260 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Podatek o izd. na ov. in v uvodu. - Bibliografija: str. 211-246. - Kazalo

ISBN 978-1-84407-498-3 (broš.)
ISBN 1-84407-498-6 (broš.)
ISBN 0-393-33031-1 (W.W. Norton)
ISBN 978-0-393-33031-1 (W.W. Norton)

504.03(100)(082)
330.34(100)(082)

COBISS.SI-ID 61594881

220

STEPHEN, Frank H.
    Law and development : an institutional critique / Frank H. Stephen. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - IX, 187 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in new institutional analysis)

Bibliografija: str. 163-175. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri večini poglavij

ISBN 978-1-78471-820-6
ISBN 978-1-78471-821-3 (eBook)

330.34:34

COBISS.SI-ID 16161873

221

    STRUCTURAL reforms for growth and cohesion : lessons and challenges for CESEE countries and a modern europe / edited by Ewald Nowotny, Doris Ritzberger-Grünwald, Helene Schuberth. - Cheletenham : Edward Elgar, cop. 2018. - IX, 234 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-113-3

330

COBISS.SI-ID 1302142

222

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Črna knjiga kapitalizma : kako je Zahod izživljal svoje stalinistične fantazije / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 564 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-68-6 : 24,90 EUR

330.342.14
316.42

COBISS.SI-ID 286953984

223

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Počnite, kar hočete, samo ubogajte! : eseji o življenju v času smrti / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 256 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-40-2 : 19,90 EUR

330.342.14
821.163.6-4

COBISS.SI-ID 281304576

224

    TEACHING the history of economic thought : integrating historical perspectives into modern economics / edited by Daniela Tavasci, Luigi Ventimiglia. - Cheltenham ; Northampton (MA) : Edward Elgar, cop. 2018. - VI, 150 str. : tabele, graf. prikaz ; 23 cm. - (Elgar guides to teaching)

Bibliografija z opombami na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-347-2
ISBN 978-1-78811-348-9 (ebk)
doi: 10.4337/9781788113489

330.8:37

COBISS.SI-ID 24890086

225

    TRADE and development report : 2017. - New York ; Geneva : United Nations, 2017. - XIII, XIV, 169 str. : ilustr. ; 30 cm + Overview (29 str. ; 21 cm). - (Trade and development report, ISSN 0255-4607)

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-92-1-112913-7

330.34(100)

COBISS.SI-ID 13630492

226

    TRADE and development report : 2018. - New York ; Geneva : United Nations, 2018. - XI, XIV, 133 str. : ilustr. ; 30 cm + Overview (27 str. ; 21 cm). - (Trade and development report, ISSN 0255-4607)

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-92-1-112931-1

330.34(100)

COBISS.SI-ID 13629212

227

    TRADE and development report : 2019. - New York ; Geneva : United Nations, 2019. - XII, XIV, 173 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Trade and development report, ISSN 0255-4607)

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-92-1-112953-3

330.34(100)

COBISS.SI-ID 13630236

228

TUCKER, Irvin B.
    Survey of economics / Irvin B. Tucker. - 5th ed., international student ed. - Boston : Cengage, cop. 2019. - XXII, 585 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-337-11152-X
ISBN 978-1-337-11152-2

330.1

COBISS.SI-ID 13582364

229

VICTOR, Peter A., 1946-
    Managing without growth : slower by design, not disaster / Peter A. Victor. - 2nd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2019. - XVIII, 413 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 341-396. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-737-3 (cased)
ISBN 978-1-78536-739-7 (pbk)
ISBN 978-1-78536-738-0 (eBook)

330.34

COBISS.SI-ID 41071107

230

WALTON, Gary M.
    History of the American economy / Gary M. Walton, Hugh Rockoff. - 13th ed. - Boston : Cengage, cop. 2018. - XXIII, 584 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-337-10460-9

330.1

COBISS.SI-ID 13548828

231

WEIL, David N.
    Economic growth / David N. Weil. - 3rd ed., int. student ed. - London ; New York : Routledge, 2016. - 556 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 514-529. - Kazalo

ISBN 978-0-273-76929-3

330.34(075.8)

COBISS.SI-ID 40843779

232

    WESTERN Balkan economies in transition : recent economic and social developments / edited by Reiner Osbild, Will Bartlett. - Cham : Springer, 2019. - XII, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-030-06702-1

330.34

COBISS.SI-ID 13554460

233

WILLIAMS, Callum
    The classical school : the birth of economics in 20 enlightened lives / Callum Williams. - New York : PublicAffairs, 2020. - 277 str. ; 21 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 243-255

ISBN 978-1-5417-6269-5

330.1

COBISS.SI-ID 43264003


331 Delo. Zaposlovanje. Plače

234

AGAR, Nicholas
    How to be human in the digital economy / Nicholas Agar. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2019. - VII, 219 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 199-215. - Kazalo

ISBN 978-0-262-03874-4

331.1:004.8:316

COBISS.SI-ID 36353885

235

ALEMÁN, José A.
    Labor relations in new democracies : East Asia, Latin America, and Europe / José A. Alemán. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. - XV, 196 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 173-187

ISBN 978-0-230-62348-4

331.1

COBISS.SI-ID 13617692

236

    The CHALLENGES of self-employment in Europe : status, social protection and collective representation / edited by Renata Semenza, François Pichault. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2019. - XVII, 233 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-1-78811-844-6 (hbk)
ISBN 978-1-78811-845-3 (e-book)

331.5

COBISS.SI-ID 1541436100

237

    COOPERATIVES and the world of work / edited by Bruno Roelants ... [et al.]. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. - XIII, 259 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-25084-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-25085-0 (broš.)

331.103

COBISS.SI-ID 13545244

238

    INDUSTRIAL relations in emerging economies : the quest for inclusive development / edited by Susan Hayter, Chang-Hee Lee. - Cheltenham (UK) ; Northampton (Ma.) : Edward Elgar Publishing ; Geneva : International Labour Office, cop. 2018. - VII, 227 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-92-2-130383-1 (pbk)
ISBN 978-1-78811-437-0 (hbk)
ISBN 978-1-78811-438-7 (eBook)

331.105.6(100-773)

COBISS.SI-ID 1024489184

239

    TOWARDS convergence in Europe : institutions, labour and industrial relations / edited by Daniel Vaughan-Whitehead. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar ; Geneva : International Labour Office, cop. 2019. - XVIII, 483 str. : ilustr.

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-806-4 (cased)
ISBN 978-1-78897-806-4 (eBook)

331.105:339.9(4EU)

COBISS.SI-ID 36661341


332 Regionalno gospodarstvo. Nepremičnine

240

    HANDBOOK of regional growth and development theories / edited by Roberta Capello and Peter Nijkamp. - 2nd ed. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar, cop. 2019. - XII, 674 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-001-3 (cased)
ISBN 978-1-78897-002-0

332.1

COBISS.SI-ID 40955907


334 Podjetja glede na lastništvo. Družinska podjetja

241

CARREYROU, John
    Bad blood : secrets and lies in a Silicon Valley startup / John Carreyrou. - New York : Alfred A. Knopf, 2018. - X, 339 str. ; 25 cm

Bibliografija v opombah: str. 305-324. - Kazalo

ISBN 978-1-5247-3165-6 (trda vezava)

334.716(73)
343.537(73)

COBISS.SI-ID 13561884

242

RIDLEY-Duff, Rory
    Understanding social enterprise : theory and practice / Rory Ridley-Duff and Mike Bull. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2019. - XXIII, 488 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 338-477. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-5772-1 (trda vezava)
ISBN 1-5264-5772-5
ISBN 978-1-5264-5773-8 (broš.)
ISBN 1-5264-5773-3

334.72

COBISS.SI-ID 13537564

243

STROJIN Štampar, Anja
    Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : teorija, praksa in vzorci / Anja Strojin Štampar ; z avtorskim prispevkom Domna Romiha in uvodnim nagovorom Krešimirja Puhariča ; [stvarno in imensko kazalo Anja Strojin Štampar in Aljoša Štampar Strojin]. - Ljubljana : Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 344 str. ; 24 cm

Pretežno slov. besedilo, eno poglavje v angl. - 300 izv. - Uvod / Krešimir Puharič: str. 9-17. - O avtorjih: str. 343-345. - Bibliografija: str. 325-330. - Kazalo

ISBN 978-961-6731-25-6 : 49,90 EUR

347.725
334.722.8:005

COBISS.SI-ID 297743872

244

VALLIERE, David, C.
    Entrepreneurial thinking : think different! / David C. Valliere. - Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. - X, 173 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 159-167. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-459-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-78897-461-5 (Broš.)
ISBN 9781788974608!

334.7:005

COBISS.SI-ID 97393409


336 Finance. Javne finance. Davki

245

    FEATURES and challenges of the EU budget : a multidisciplinary analysis / edited by Luca Zamparini and Ubaldo Villani-Lubelli. - Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - VII, 225 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-78897-191-4
ISBN 978-1-78897-191-1

336:061.1

COBISS.SI-ID 13528860

246

GARDNER, Robert L.
    Tax research techniques / Robert L. Gardner, Dave N. Stewart, Ronald G. Worsham. - 10th ed. - New York : American Institute of Certified Public Accountants, cop. 2015. - III, 266 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-94165-147-6

336.22

COBISS.SI-ID 39749379

247

    GLOBAL debt dynamics : crises, lessons, governance / edited by Andreas Antoniades and Ugo Panizza. - London : Routledge, 2019. - XII, 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Thirdworlds)

ISBN 978-0-367-15193-5
ISBN 0-367-15193-6

336.1

COBISS.SI-ID 13551132

248

    GREEN finance for sustainable global growth / [edited by] Sang-Bing Tsai ... [et al.]. - Hershey PA : IGI Global, 2019. - XVII, 397 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Advances in environmental engineering and green technologies (AEEGT) Books Series)

Bibliografija: str. 348-389. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-7808-6
ISBN 1-5225-7808-0

336.1:502.131.1

COBISS.SI-ID 13540380

249

    HANDBOOK of competition in banking and finance / edited by Jacob A. Bikker, Laura Spierdijk. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar, 2019. - X, 408 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-331-3 (broš.)
ISBN 978-1-78536-329-0 (trda vezava)

336.1:336.71

COBISS.SI-ID 13543964

250

    HANDBOOK of finance and development / edited by Thorsten Beck and Ross Levine. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, cop. 2018. - xvi, 597 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-050-3

336.1

COBISS.SI-ID 13531676

251

KLUN, Maja, 1969-
    Davčni sistem / Maja Klun, Tatjana Jovanović. - 2. predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - VII, 120 str. : tabele ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 116-118. - Kazalo

ISBN 978-961-262-118-6 : 9,00 EUR

336.22(075.8)

COBISS.SI-ID 304515328

252

    The MOST important concepts in finance / edited by Benton E. Gup. - Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts : Edward Elgar Publishing, cop. 2017. - XVI, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-78643-112-2
ISBN 978-1-78643-112-7

336.1

COBISS.SI-ID 13530140

253

    RESEARCH handbook of finance and sustainability / edited by Sabri Boubaker, Douglas Cumming, Duc Khuong Nguyen. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar, 2019. - XXXIV, 645 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78990-927-2 (broš.)

336:502.131.1

COBISS.SI-ID 13543708

254

TYSON, Eric Kevin
    Personal finance / by Eric Tyson. - 9th ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, cop. 2019. - XIX, 468 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-51789-4
ISBN 1-119-51789-3

336.76

COBISS.SI-ID 13553692


336.7 Bančništvo. Denarništvo. Trg kapitala

255

    BANČNO poslovanje : "European Foundation Certificate in Banking - EFCB" / [uredniki Marko Simoneti ... et al.]. - Ljubljana : Združenje bank Slovenije - GIZ, Izobraževalni center, 2019 ([Ljubljana] : Roboplast). - VI, 430 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - O avtorjih: str. 422-427. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6664-04-2 : 35,00 EUR

336.71(075.8)

COBISS.SI-ID 302296832

256

BERG, Chris
    Understanding the blockchain economy : an introduction to institutional cryptoeconomics / Chris Berg, Sinclair Davidson, Jason Potts. - Cheltenham, UK ; Northampton : Edward Elgar Publishing., cop. 2019. - XI, 203 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New horizons in institutional and evolutionary economics)

Bibliografija: str. 168-198. - Kazalo

ISBN 1-78897-499-9
ISBN 978-1-78897-499-8

336.74

COBISS.SI-ID 13530396

257

D'ARISTA, Jane
    All fall down : debt, deregulation and financial crises / Jane D'Artista. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. - XVII, 240 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 224-232

ISBN 978-1-78990-775-9 (broš.)
ISBN 978-1-78811-948-1 (trda vezava)

336.76

COBISS.SI-ID 13529372

258

DUARTE, Joe
    Trading options for dummies / by Joe Duarte. - 3rd ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, cop. 2017. - XI, 388 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-36370-5
ISBN 1-119-36370-5

336.76

COBISS.SI-ID 13552156

259

    The EUROPEAN Banking Union and the role of law / edited by Gianno Lo Schiavo. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - VII, 307 str. ; 25 cm. - (Elgar financial law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-201-7
ISBN 1-78897-201-5

336.71

COBISS.SI-ID 13531932

260

FROYEN, Richard T.
    Optimal monetary policy under uncertainty / Richard T. Froyen, Alfred V. Guender. - 2nd ed. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - VII, 454 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 410-433. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Imperfect information, responses to shocks, and credibility issues ; Optimal monetary policy: a new Keynesian perspective ; Research in monetary policy since the Global Financial Crisis

ISBN 978-1-78471-718-6
ISBN 1-78471-718-5

336.74

COBISS.SI-ID 13530908

261

    HANDBOOK on the geographies of money and finance / edited by Ron Martin, Jane Pollard. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar, 2018. - XII, 656 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78897-772-2 (broš.)
ISBN 978-1-78471-899-2 (trda vezava)

336.74:332

COBISS.SI-ID 13544220

262

INGRAO, Bruna
    Banks and finance in modern macroeconomics : a historical perspective / Bruna Ingrao, Claudio Sardoni. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - VII, 281 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 251-271. - Kazalo

ISBN 1-78643-152-1
ISBN 978-1-78643-152-3

336.71

COBISS.SI-ID 13531420

263

JUHANT, Marko
    Dva Gorenjca o šparanju. Kako otroke navadimo ravnanja z denarjem / Marko Juhant. - 1. izd., 1. natis. - Šenčur : Elementum-Ag, 2019 (Kranj : GTO Košir). - 56, 52 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Dva Gorenjca o šparanju. Kako bolje upravljamo premoženje / Pavel Rihtaršič

ISBN 978-961-94730-0-9 : 20 EUR

336.74(035)

COBISS.SI-ID 300514304

264

LEEDS, Peter
    Penny stocks for dummies / by Peter Leeds. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, cop. 2016. - XIV, 313 str. : ilustr. ; 23 cm. - (--For dummies) (Learning made easy)

Kazalo

ISBN 978-1-119-19182-7
ISBN 1-119-19182-3

336.76

COBISS.SI-ID 13552924

265

MADURA, Jeff
    Financial markets and institutions / Jeff Madura. - 13th ed. - Boston : Cengage Learning, cop. 2021. - XXIX, 717 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-357-13079-7

336.71

COBISS.SI-ID 38512387

266

MISHKIN, Frederic S.
    The economics of money, banking and financial markets / Frederic S. Mishkin. - Twelfth Edition (Global Edition). - Harlow : Pearson, 2019. - 738 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Pearson series in economics)

Includes bibliographical reference and index. - Kazalo

ISBN 1-292-26885-9 (ISBN 10)
ISBN 978-1-292-26885-9 (ISBN 13)

336.76

COBISS.SI-ID 1541617348

267

MISHKIN, Frederic S.
    Financial markets and institutions / Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins. - 9th ed., global ed. - Harlow (Essex) : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 688 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-21500-6 (broš.)
ISBN 1-292-21500-3 (broš.)

336.76

COBISS.SI-ID 13558044

268

MOŽINA, Damjan, profesor prava
    Kreditne pogodbe v švicarskih frankih / Damjan Možina. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Demat). - 127 str. ; 20 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 123-127 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-247-407-2 : 52 EUR

336.77:336.74(494)

COBISS.SI-ID 297828352

269

    RESEARCH handbook on law and ethics in banking and finance / edited by Costanza A. Russo, Rosa M. Lastra, William Blair. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, cop. 2019. - XX, 413 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Research handbooks in financial law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78471-653-0
ISBN 1-78471-653-7

336.71

COBISS.SI-ID 13532956

270

    SVJETSKI financijski vrtlog - 30 godina poslije : zbornik radova ; znanstveni skup povodom 10. godišnjice smrti akademika Ive Perišina održanog 5. prosinca 2018. u Zagrebu / [glavni urednici Gordan Družić, Đuro Š. Medić]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2019. - 201 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Znanstveni skupovi / Hrvatska akademija znanosti i umjetnost, Odsjek za ekonomska istraživanja ; sv. 12)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-347-281-2

336.74

COBISS.SI-ID 13620764

271

TYSON, Eric Kevin
    Investing for dummies / by Eric Tyson. - 8rd ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2017. - XIX, 423 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-32069-2 (broš.)

336.76(036)

COBISS.SI-ID 13551644


338.2 Ekonomska politika

272

DOWDING, Keith M.
    Economic perspectives on government / Keith Dowding, Brad R. Taylor. - Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020. - IX, 135 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Foundations of government and public administration)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-19706-3

338.2

COBISS.SI-ID 13546268

273

    The LEAST developed countries : report 2018 : entrepreneurship for structural transformation : beyond business as usual. - New York ; Geneva : United Nations, 2018. - XIII, XIII, 159 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The least developed countries, ISSN 0257-7550)

ISBN 978-92-1-112930-4

338.12

COBISS.SI-ID 13632284

274

    The LEAST developed countries : report 2019 : the present and future of exernal development finance-old dependence, new challenges. - New York ; Geneva : United Nations, 2019. - XIV, XIII, 169 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The least developed countries, ISSN 0257-7550)

ISBN 978-92-1-112960-1

338.12

COBISS.SI-ID 13630748


338.4 Kmetijstvo. Industrija. Storitve. Promet. Turizem

275

COLARIČ-Jakše, Lea-Marija
    Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala na turističnem prostoru / Lea-Marija Colarič-Jakše ; [fotografije Milan Ambrož]. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 141 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala v turističnem prostoru. - 150 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Povzetek. - Bibliografija: str. [149-163]. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-20-2 : 30,00 EUR

338.48:005.591.1(075.8)

COBISS.SI-ID 292416000

276

    COMPENDIUM of tourism statistics. - 2001 ed. - Madrid : World Tourism Organization, 2001. - XI, 230 str. : tabele ; 30 cm

ISBN 92-844-0428-2

338.48(100):311
311:338.48(100)

COBISS.SI-ID 566462

277

    COMPENDIUM of tourism statistics. - 2002 ed. - Madrid : World Tourism Organization, 2002. - X, 240 str. : tabele ; 30 cm

ISBN 92-844-0510-6

338.48(100):311
311:338.48(100)

COBISS.SI-ID 732862

278

DRUŽIĆ, Marko
    Makroekonomske determinante produktivnosti hrvatske prerađivačke industrije / Marko Družić. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2019. - V, 206 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-153. - Kazalo

ISBN 978-953-346-079-6

338.4(497.5)
338.2

COBISS.SI-ID 515198146

279

EVANS, Nigel
    Strategic management for tourism, hospitality and events / Nigel Evans. - 3rd ed. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020. - XXV, 787 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-34594-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-34593-5 (trda vezava)

338.48

COBISS.SI-ID 13549084

280

FRECHTLING, Douglas C.
    Implications of the UN/WTO tourism definitions for the U.S. tourism statistical system : a study fprepared for the U.S. Travel and Tourism Administration, U.S. Department of Commerce, and Tourism Canada, Industry Canada / by Douglas C. Frechtling. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 1996. - V, 92 str. ; 29 cm

Bibliografija: str. [93-94]

ISBN 92-844-0126-7

338.48

COBISS.SI-ID 13618716

281

The FUTURE of national tourism offices (1999)
    The future of national tourism offices = L'avenir des organisations nationales du tourisme : Prague, Czech Republic 27 May 1999 = Prague (République Tchèque), 27 mai 1999. - [Madrid] : World Tourism Organization, cop. 1999. - 121 str. ; 29 cm : ilustr. - (World tourism organization seminar proceedings)

ISBN 92-844-0334-0

338.48(082)

COBISS.SI-ID 105950

282

    L'AFRIQUE et les perspectives du tourisme mondial : l'horizon 2020 : défis et opportunités / Séminaire CAF, Grand-Baie, Maurice, 30 avril-1er mai 1998 = Africa and global tourism prospects to the year 2020 : challenges and opportunities / CAF seminar, Grand-Baie, Mauritius, 30 April-1 May 1998. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 1998. - VI, 170 str. : ilustr. ; 30 cm

Nekaj prispevkov v angl., nekaj v fr.

ISBN 92-844-0279-4

338.48

COBISS.SI-ID 13633564

283

    MAKING tourism more sustainable : a guide for policy makers. - Paris : United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics ; Madrid : World Tourism Organization, cop. 2005. - X, 209 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 182-201

ISBN 92-807-2507-6 (UNEP)
ISBN 9-2844-0821-0 (WTO)

338.48

COBISS.SI-ID 16121318

284

    MANAGEMENT and marketing of wine tourism business : theory, practice, and cases / Marianna Sigala, Richard N.S. Robinson, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2019. - XXII, 388 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-75461-1
ISBN 3-319-75461-0

338.48:634.8+663.2

COBISS.SI-ID 13561116

285

    OUTBOUND tourism of Scandinavia : market profile. - Madrid : World Tourism Organization, 2002. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Special report / World Tourism Organization, Market Intelligence and Promotion Section ; no. 21)

Bibliografija: str. 47-48

ISBN 92-844-0527-0

338.48

COBISS.SI-ID 13616668

286

    OUTBOUND tourism of Spain : market profile. - Madrid : World Tourism Organization, Market Intelligence and Promotion Section, 2001. - 34 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Special Report / World Tourism Organization, Market Intelligence and Promotion Section ; no. 8)

Bibliografija: str. 34

ISBN 92-844-0454-1

338.48

COBISS.SI-ID 497118

287

SEMINAR on Tourism and Air Transport (2000 ; Funchal)
    WTO Seminar on tourism and air transport, Funchal, Madeira, Portugal 25 and 26 May 2000 = Séminaire OMT sur le tourisme et le transport aérien, Funchal, Madère (Portugal) 25-26 mai 2000. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 2001. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: World Tourism Organization seminar proceedings = Seminaire de l'Organisation mondiale du tourisme. - Prispevki v franc. ali angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 92-844-0369-3

338.48:656.7

COBISS.SI-ID 12666342

288

    TALENT management in hospitality and tourism / edited by Susan Horner. - Oxford : Goodfellow Publishers, cop. 2017. - XIV, 318 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-910158-66-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-910158-67-8 (broš.)

338.48:37

COBISS.SI-ID 13560604

289

    THESAURUS du tourisme et des loisirs = Thesaurus on tourism and leisure activities. - [Paris ; Madrid] : Secretariat of State for Tourism of France : World Tourism Organization, 1999. - XXVII, 559 str. ; 30 cm

338.48

COBISS.SI-ID 13633820

290

    TOURISM : principles and practice / John Fletcher ... [et al.]. - 6th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2018. - XXII, 636 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-1-292-17235-4

338.48

COBISS.SI-ID 13576476

291

    TOURISM market trends : Europe-2000 : WTO Commission for Europe, Thirty-sixth meeting, 24-26 May 2000, Funchal, Madeira. - Provisional edition. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 2000. - 197 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 197

ISBN 92-844-0353-7

338.48

COBISS.SI-ID 15018499

292

    TOURISM market trends : Europe, 2000 edition. - 2000 ed. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 2000. - 226 str. : ilustr. ; 29 cm. - (The tourism market trends 2000 series)

Bibliografija: str. 213

ISBN 92-844-0353-7

338.48

COBISS.SI-ID 205534

293

    TOURISM market trends. Europe. - 2001 ed., provisional ed. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 2001. - 218 str., XVIII str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 92-844-0429-0

338.48

COBISS.SI-ID 13870339

294

    TOURISM: 2020 vision : executive summary updated / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 1999. - I, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 92-844-0339-1

338.48

COBISS.SI-ID 201182

295

    The WORLD ecotourism summit : final report : Quebec City, Canada, 19 to 22 May 2002. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 2002. - 140 str. ; 29 cm

ISBN 92-844-0550-5

338.48

COBISS.SI-ID 13618204

296

WORLD Tourism Leaders' Meeting on the Social Impacts of Tourism (1997 ; Manila)
    Final report / World Tourism Leaders' Meeting on the Social Impacts of Tourism, Manila, Philippines, 22 May 1997. - [Manila] : World Tourism Organization, Department of Tourism, 1997. - 46 str. ; 29 cm

ISBN 92-844-0224-7

338.48

COBISS.SI-ID 495070

297

    WTO in Asia and the Pacific. - Madrid : World Tourism Organization, cop. 1998. - i, 22 f. : tabele ; 29 cm

ISBN 92-844-0264-6

338.48(5)

COBISS.SI-ID 204510


338.5 Cene

298

HINTERHUBER, Andreas
    Pricing strategy implementation : translating pricing strategy into results / [edited by] Andreas Hinterhuber and Stephan M. Liozu. - Abingdon ; New York : Routledge, cop. 2020. - VIII, 166 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-1-138-33217-1

338.5

COBISS.SI-ID 25453030

299

HIRSHLEIFER, Jack
    Price theory and applications : decisions, markets, and information / Jack Hirshleifer, Amihai Glazer, David Hirshleifer. - 7th ed., Repr. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. - XVI, 614 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazali

ISBN 978-0-521-81864-3 (hbk)
ISBN 978-0-521-52342-4 (pbk)

338.5

COBISS.SI-ID 40723203

300

KOPETZKY, Markus Husemann-
    Handbook on the psychology of pricing : 100+ effects on persuasion and influence every entrepreneur, marketer and pricing manager needs to know / Markus Husemann-Kopetzky. - 1st ed. - [S. l.] : Pricing School Press, cop. 2018. - 185 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 167-185

ISBN 978-3-947-89700-1
ISBN 3-947-89700-6

338.5

COBISS.SI-ID 13548316

301

RAMANUJAM, Madhavan
    Monetizing innovation : how smart companies design the product around the price / Madhavan Ramanujam and Georg Tacke. - Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, cop. 2016. - XIV, 241 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij

ISBN 978-1-119-24086-0
ISBN 978-1-119-24088-4 (ebk)
ISBN 978-1-119-24087-7 (ebk)

338.5:005

COBISS.SI-ID 24154086


339.13 Marketing. Konkurenca. Trgovina. Tržne raziskave

302

    DIGITAL marketing essentials you always wanted to know. - [S. l.] : Vibrant Publishers, cop. 2020. - 179 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Self-learning management series)

ISBN 978-1-949395-74-7 (broš.)
ISBN 978-1-949395-43-3

004.77:339.13

COBISS.SI-ID 39974147

303

FERČIČ, Aleš
    Državne pomoči podjetjem : teorija, praksa in predpisi / Aleš Ferčič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 405 str. ; 23 cm

300 izv. - Spremna beseda / Peter Grilc: str. 5-6. - Spremna beseda / Matjaž Tratnik: str. 7-8. - Bibliografija: str. 177-200, opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
- - Državne pomoči podjetjem. Predpisi [Elektronski vir]. - 1 CD-ROM : 12 cm

Iz vsebine:
Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP)

ISBN 978-961-204-477-0 : 110 Eur

339.13.027(497.4:4)
336.574

COBISS.SI-ID 255921920

304

    HANDBOOK of research on digital marketing innovations in social entrepreneurship and solidarity economics / Jose Manuel Saiz-Alvarez [editor]. - Hershey, PA : Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2019. - XXVI, 438 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 364-425. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-8939-6
ISBN 1-5225-8939-2

339.13:004.738.5

COBISS.SI-ID 13542428

305

HANDLEY Pixaro, Marcos
    Instagram marketing strategy : how to use instagram to boost your business / Marcos Handley Pixaro. - [S. l. : M. Handley Pixaro], [2020]

Leto izida s spleta

ISBN 9798664108439!

339.13

COBISS.SI-ID 39279875

306

KINGSNORTH, Simon
    Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth. - 2nd ed. - New York : Kogan Page, 2019. - XVII, 364 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-7494-9808-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-7494-8422-4 (broš.)

339.138

COBISS.SI-ID 42771459

307

KREUTZER, Ralf T.
    Toolbox for marketing and management : creative concepts, forecasting methods, and analytical instruments / Ralf T. Kreutzer. - Cham, Switzerland : Springer, cop. 2019. - XIX, 260 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Management for professionals, ISSN 2192-8096)

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 3-030-13822-4
ISBN 978-3-030-13822-6 (trda vezava)

339.13

COBISS.SI-ID 13549340

308

    MARKETING management : an Asian perspective / Philip Kotler ... [et al.]. - 7th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-292-08958-X
ISBN 978-1-292-08958-4 (broš.)

339.13

COBISS.SI-ID 13619484

309

MCDONALD, Malcolm, 1938-
    Marketing plans : how to prepare them, how to profit from them / Malcolm McDonald, Hugh Wilson. - 8th ed. - Chichester : J. Wiley, 2016. - XV, 624 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-119-21713-8

339.138

COBISS.SI-ID 512304707

310

MCDONALD, Miller J.
    Social media marketing for beginners : how to use social media for business and content creation essentials in 2020 : a guide to become an influencer and maximize your success online with digital marketing / Miller J. McDonald. - [S. l.] : [McDonald M.], cop. 2019. - 231 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. [233]

ISBN 978-1-6996-5776-8

339.138:004.738.5

COBISS.SI-ID 13537308

311

MILLER, Robert, marketing
    Social media marketing mastery 2019 : 3 books in 1 / Robert Miller. - [S. l.] : [Miller R.], cop. 2019. - 332 str. ; 23 cm

"How to build a brand and become an expert influencer using Facebook, Twitter, Youtube & Instagram--top digital networking & personal branding strategies."

ISBN 978-1-0919-0740-9
ISBN 1-0919-0740-4

339.138:004.738.5

COBISS.SI-ID 13537052

312

NEWMAN, Martin
    100 practical ways to improve customer experience : achieve end-to-end customer engagement in a multichannel world / Martin Newman with Malcolm McDonald. - London ; New York ; New Delhi : Kogan Page Limited, cop. 2018. - XVII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-0-7494-8267-1

339.13:658.89

COBISS.SI-ID 39998979

313

PALMATIER, Robert W.
    Relationship marketing in the digital age / Robert W. Palmatier and Lena Steinhoff. - New York ; Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. - XX, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in marketing)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-31002-5
ISBN 1-138-31002-6

339.13

COBISS.SI-ID 13547036

314

PELSMACKER, Patrick de, 1957-
    Marketing communications : a European perspective / Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, and Joeri Van den Bergh. - 6th ed. - Harlow : Pearson, 2018. - XIX, 625 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-292-13576-2 (broš.)

339.13:659.1/.4

COBISS.SI-ID 35728733

315

POLYCHRONIOU, Constantine G.
    Cultural influences on global marketing / Constantine G. Polychroniou. - [San Diego] : Cognella Academic Publishing, cop. 2019. - XI, 248 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-5165-3632-0
ISBN 1-5165-3632-0

339.13

COBISS.SI-ID 13543196

316

SOLOMON, Michael R., 1956-
    Marketing : real people, real choices / Michael R. Solomon, Greg W. Marshall, Elnora W. Stuart. - 9th ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2018. - 594 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazali

ISBN 1-292-22108-9
ISBN 978-1-292-22108-3

339.138

COBISS.SI-ID 13532188

317

SVETE, Gorazd
    Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4 : 19,90 EUR

339.138:004.738.5

COBISS.SI-ID 289791744

318

    TOURISM market trends. World overview & tourism topics. - Provisonal ed. - Madrid : World Tourism Organization, 2001. - 96 str. : tabele, graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija: str. 81

ISBN 92-844-0438-X

339.13

COBISS.SI-ID 13618972

319

WIRTZ, Jochen
    Essentials of services marketing / Jochen Wirtz, Christopher Lovelock. - 3rd ed. - Harlow, England : Pearson, cop. 2018. - XXXII, 670 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-08995-9
ISBN 1-292-08995-4

339.13

COBISS.SI-ID 13577500

320

WRIGHT, Chandler
    Dropshipping mastery : how to make money online and create $10,000+/month in passive income with ecommerce using shopify, affiliate marketing, blogging, SEO, and social media marketing / Chandler Wright. - [S. l. : C. Wright], cop. 2019. - 188 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-951754-38-9

339.138

COBISS.SI-ID 43684355

321

YADIN, Daniel L.
    Creative marketing communications : a practical guide to planning skills and techniques / Daniel L. Yadin. - 2nd ed. - London : Kogan Page, 1998. - X, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Marketing in action series)

Bibliografija: str. 270-271. - Kazalo

ISBN 0-7494-2704-3
ISBN 978-0-7494-2704-7

339.13

COBISS.SI-ID 13612572


339.5 Mednarodna trgovina in finance. Svetovno gospodarstvo

322

BECH, Peter
    Going global on a shoestring : global expansion in the software industry on a small budget / by Peter Bech. - Hilleröd : TBK Publishing, cop. 2020. - 392 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-87-93116-28-3

339.5

COBISS.SI-ID 39932163

323

BOBEK, Vito
    Mednarodno poslovanje in financiranje / Vito Bobek. - Ljubljana : GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019 (Ljubljana : Tridesign). - 142 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-6347-68-6 : 29,00 EUR

339.5/.7

COBISS.SI-ID 302860544

324

COOK, Thomas A., 1953-
    Mastering global business development and sales management / Thomas A. Cook. - Boca Raton ; Abingdon : CRC Press, cop. 2021. - XXII, 339 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The global warrior series)

Kazalo

ISBN 978-1-4822-2623-2

339.5

COBISS.SI-ID 40168963

325

    The DARK side of globalisation / Leila Simona Talani, Roberto Roccu, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2019. - XVII, 223 str. : ilustr. ; 22 cm. - (International political economy series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-05116-7
ISBN 3-030-05116-1

339.9

COBISS.SI-ID 13560860

326

    DIALOGI z državljani : povejte svoje mnenje o prihodnosti Evrope. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

ISBN 978-92-79-91284-9
doi: 10.2775/075

061.1EU

COBISS.SI-ID 303575808

327

    DIGITAL economy report 2019 : value creation and capture : implications for developing countries / [prepared by] United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2019. - XX, 172 str. : ilustr. ; 30 cm + Overview (VII, 12 str. ; 21 cm)

Bibliografija: str. 154-172

ISBN 978-92-1-112955-7

339.727

COBISS.SI-ID 13622812

328

EITEMAN, David K.
    Multinational business finance / David K. Eiteman; Arthur I. Stonehill; Michael H. Moffett. - 15th ed., global ed. - Harlow : Pearson, cop. 2021. - 633 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-1-292-27008-1

339.7

COBISS.SI-ID 42785283

329

    ENTREPRENEURIAL finance in emerging markets : exploring tools, techniques and innovative technologies / Darek Klonowski, editor. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2020. - LII, 390 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-030-46219-2

339.5

COBISS.SI-ID 40228867

330

FEENSTRA, Robert C.
    International trade / Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor. - 4th ed. - New York : Worth Publishers, cop. 2017. - XXXI, 422, I-14 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-319-06173-9
ISBN 1-319-06173-7

339.5

COBISS.SI-ID 39567363

331

FONTAINE, Pascal, 1948-
    Evropa v 12 poglavjih / [Pascal Fontaine]. - Luksemburg : Urad za publikacije Evropske unije, 2017 (printed in Belgium). - 111 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-92-79-53596-3 (print)
ISBN 978-92-79-53582-6 (pdf)

339.923(4)
321.8(4)
341.17(4)

COBISS.SI-ID 28241719

332

    GLOBAL marketing : strategy, practice, and cases / Ilan Alon ... [et al.]. - 2rd ed. - New York ; London : Routledge, cop. 2021. - XXVI, 639 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-367-19608-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-19609-7 (broš.)

339.5

COBISS.SI-ID 38010627

333

    HANDBOOK of the international political economy of the corporation / edited by Andreas Nölke, Christian May. - Paperback ed. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2020. - XII, 484 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Handbooks of research on international political economy)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-83910-760-3 (pbk)
ISBN 978-1-78536-252-1 (cased)
ISBN 978-1-78536-253-8 (eBook)

339.97

COBISS.SI-ID 40985859

334

HILL, Charles W. L., Dr.
    International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill, G. Tomas M. Hult. - 13th ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2021. - XXVI, 688 str. : ilustr. ; 29 cm

Opombe z bibliografijo na koncu vsakega poglavja. - Kazala

ISBN 978-1-260-57586-6

339.54(075.8)

COBISS.SI-ID 40849411

335

HRASTELJ, Tone
    Zgodovinski primeri kot zgledi za današnje mednarodno poslovanje : druga knjiga / Tone Hrastelj. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2019 (Ljubljana : Copis). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Maksima)

200 izv. - Predgovor k drugi knjigi / Maja Makovec Brenčič: str. 7-8. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-240-352-2 : 24,90 EUR

339.5/.7(091)

COBISS.SI-ID 299659008

336

    INTERNATIONAL cooperation from the perspective of the one belt one road initiative [Elektronski vir] / chief editors Juyong Zhang, Samo Bobek ; [authors of the chapters Alexander Prosser ... et al.]. - Maribor : Bio energija, 2020. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm. - (Scientific monograph series Challenges of contemporary business, ISSN 2591-2461)

Nasl. z nasl. zaslona. - E-publikacija v PDF-formatu obsega 231 str. - 50 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-94397-9-1

339.92(086.034.4)

COBISS.SI-ID 303695872

337

MAHAJAN, Vijay
    The 86 percent solution : how to succeed in the biggest market opportunity of the next 50 years / Vijay Mahajan and Kamini Banga with Robert Gunther. - 1st printing. - Upper Saddle River (N.J.) : Wharton School Publ., cop. 2006. - XXVII, 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 0-13-148907-0 (hbk.)

339.5

COBISS.SI-ID 19543014

338

SALVATORE, Dominick
    International economics / Dominick Salvatore. - 13th ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2020. - XXXVIII, 619, G-13, I-46 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-119-55492-9
ISBN 978-1-119-66752-0 (PBK)
ISBN 978-1-119-60488-4 (EVALC)

339.5

COBISS.SI-ID 22210563

339

    TRADE perspectives 2019 : business model innovations and domestic and international trade : [proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 28th and 29th November 2019] = Perspektive trgovine 2019 : inovacije poslovnog modela u domaćoj i međunarodnoj trgovini : [zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 28. i 29. studeni 2019. godine] / urednici/editors Tomislav Baković, Dora Naletina, Kristina Petljak. - Zagreb : Ekonomski fakultet : Hrvatska gospodarska komora, 2019. - VII, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/TRG/dvuletic/Trade%20Perspectives%202019.pdf (polna besedila prispevkov). - Zbornik radova

ISBN 978-953-346-083-3

339.5

COBISS.SI-ID 13603612

340

TUNÇER, Ali Coşkun, 1981-
    Sovereign debt and international financial control : the Middle East and the Balkans, 1870-1914 / Ali Coşkun Tunçer. - Houndmills, Basingstoke Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2015. - XVII, 243 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Palgrave studies in the history of finance)

Bibliografija: str. 226-238. - Kazalo

ISBN 978-1-137-37853-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-37854-5

339.7

COBISS.SI-ID 13547804


34 Pravo

341

    AKTUALNA vprašanja gospodarskega prava / [avtorji Borut Bratina ... [et al.] ; uredniški odbor Nina Plavšak ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Nebra, 2017 ([Ljubljana] : Litteralis). - 280 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

200 izv. - Soavtor Peter Podgorelec pomotoma izpuščen iz navedbe avtorjev v kolofonu. - Bibliografija z opombami na dnu str. in na koncu enega prispevka. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6750-09-7 : 88 EUR

347.7

COBISS.SI-ID 289312256

342

AVBELJ, Matej
    Sodno pravo Evropske unije / Matej Avbelj. - 2., prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 346 str. ; 25 cm

300 izv. - Predgovor k prvi izdaji / Marko Ilešič: str. 9-11. - Bibliografija: str. 323-330. - Kazalo

ISBN 978-961-247-453-9

347.9:061.1EU

COBISS.SI-ID 35074307

343

    CIVIL rights and the EU citizenship : challenges at the crossroads of the european, national and private spheres / edited by Sybe de Vries, Henri de Waele, Marie-Pierre Granger. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : E. Elgar, cop. 2018. - XII, 320 str. - (Interdisciplinary perspectives on EU citizenship)

Kazalo. - Opombe z bibliografijo

ISBN 978-1-78811-343-4

342.7

COBISS.SI-ID 2305249

344

HATZOPOULOS, Vassilis
    The collaborative economy and EU law / Vassilis Hatzopoulos. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, cop. 2018. - XLIII, 270 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 232-248. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-1713-6
ISBN 978-1-50991-715-0 (ePub)

341:339.5

COBISS.SI-ID 5591339

345

IRŠIČ, Marko
    Mediacija : pomoč pri razreševanju konfliktov / Marko Iršič. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 40 str. ; 15 cm

10.000 izv. - Bibliografija: str. 36

ISBN 978-961-92827-8-6 : 4 EUR

347.9

COBISS.SI-ID 289594368

346

IVANJKO, Šime
    Zavarovalno pravo v sodni praksi / Šime Ivanjko. - V Mariboru : Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru, 2015. - 469 str. ; 20 cm

200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-281-625-4 : 25 EUR

347.764:347.9

COBISS.SI-ID 80147713

347

JOVANOVIČ, Dušan, 1971-
    Gospodarsko statusno in prevzemno pravo / [Dušan Jovanovič, Borut Bratina, Petra Grah Lazar]. - 1. izd. - Maribor : Založba WD : Poslovna založba, 2020. - 645 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Gospodarsko statusno pravo in prevzemno pravo. - Avtorji navedeni na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 603-639 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94599-1-1 : 147,00 EUR

347.7
347.733

COBISS.SI-ID 98069761

348

    KOMENTAR Splošne uredbe o varstvu podatkov / avtorji Nataša Pirc Musar ... [et al.] ; urednica Nataša Pirc Musar ; uvodni znanstveni razpravi Polonca Kovač, Janez Čebulj ; [stvarno kazalo Nataša Pirc Musar]. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 1111 str. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

300 izv. - Kratki življenjepisi: str. 17-21. - Na hrbtu tudi: GDPR. - Bibliografija: str. 1099-1101 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-668-2 : 290,00 EUR

342.738(094.072)
061.1EU(094.072)

COBISS.SI-ID 19586563

349

    KOMENTAR Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) / avtorji Janez Čebulj ... [et al.] ; urednika Polonca Kovač, Erik Kerševan ; stvarno kazalo Katja Štemberger. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2020-     ([Škofja Loka] : Nonparel). - Zv. <1-> ; 25 cm

Vsebina:
Knj. 1: 1. do 124. člen. - 2020. - 777 str. - 400 izv.

ISBN 978-961-204-666-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-204-665-1 (komplet) : 480 EUR

35.077.3(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 13324291

350

MACINTYRE, Ewan
    Essentials of business law / Ewan MacIntyre. - Sixth edition. - Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited, 2018. - XXXIV, 504 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-14721-5
ISBN 1-292-14721-0

347.72

COBISS.SI-ID 13573916

351

PEČARIČ, Mirko
    Osnove splošnega upravnega prava / Mirko Pečarič. - 2. ponatis 1. dopolnjene in predelane izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2020 (Ljubljana : Demat). - XV, 339 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 333-339 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-262-107-0 : 19,00 EUR

342.9(075.8)

COBISS.SI-ID 304627712

352

PRETNAR, Bojan, 1947-
    Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije : priročnik za managerje, raziskovalce in izumitelje / Bojan Pretnar. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 167 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Knjigi na pot / Jože Straus, Miha Trampuž: str. 5-7. - Bibliografija: str. 165-167. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-429-4 : 35,00 EUR

347.77(035)
005.591.1(035)

COBISS.SI-ID 302867456

353

    RESEARCH handbook on human rights and digital technology : global politics, law and international relations / edited by Ben Wagner, Matthias C. Kettemann, Kilian Vieth. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2019. - IX, 453 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research handbooks in human rights)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-771-7 (cased)
ISBN 978-1-78536-772-4 (eBook)
ISBN 978-1-80037-241-2 (pbk)

342.7:004

COBISS.SI-ID 17053009

354

    RESEARCH handbook on human rights and investment / edited by Yannick Radi. - Cheltenham ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2018. - XIX, 558 str. ; 25 cm. - (Research handbooks in international law)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78254-911-6

341.231.14:334.726

COBISS.SI-ID 16643665

355

SLOVENIJA. Informacijski pooblaščenec
    Ti odločaš o svojih osebnih podatkih / [pripravila Informacijski pooblaščenec in Zveza potrošnikov Slovenije ; ilustracije Anže Novak]. - [Ljubljana] : Zveza potrošnikov Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Januš). - 21 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://issuu.com/ursa_smid/docs/tiodlocas_20052019-web. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 5.000 izv.

342.7:004.62(035)

COBISS.SI-ID 11672487

356

TERŠEK, Andraž
    Svoboda izražanja : komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije / Andraž Teršek ; [stvarno kazalo Klemen Drnovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 141 str. ; 21 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

200 izv. - Bibliografija: str. 123-129. - Kazalo

ISBN 978-961-247-438-6 : 116,00 EUR

342.727(497.4)

COBISS.SI-ID 304958720

357

TURK, Boštjan J.
    Družinsko pravo s praktičnimi vprašanji in odgovori in najpomembnejšo zakonodajo / Boštjan J. Turk, Klara Nemanič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 143 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 141-143. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-03-1 : 75 EUR

347.61/.64(497.4)

COBISS.SI-ID 302790912

358

TURK, Boštjan J.
    Izvedel sem, da dedujem - kako naprej? : osnovno o dedovanju s sodno prakso in z izvlečki iz zakona o dedovanju / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2020. - 139 str. : portreta avtorj. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 137-139. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-06-2 : 75 EUR

347.65/.68(497.4)

COBISS.SI-ID 27767555

359

TURK, Boštjan J.
    Odškodninsko pravo : s posebnim poudarkom na odškodninah v zdravstvu in v cestnem prometu / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2020. - 141 str. : portreta avtorj. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 139-141. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-07-9 : 75 EUR

347.5(497.4)

COBISS.SI-ID 27768835

360

TURK, Boštjan J.
    Stanovanjsko pravo : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2020. - 137 str. : portreta avtorj. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 135-137. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-08-6 : 75 EUR

349.444
347.235

COBISS.SI-ID 27769859

361

TURK, Boštjan J.
    Šolsko pravo : praktična vprašanja in odgovori z najpomembnejšo zakonodajo / Boštjan J. Turk, Klara Nemanič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2019. - 151 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 149-151. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-04-8 : 75 EUR

37:34(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 302791424

362

TURK, Boštjan J.
    Univerzalni nepremičninski priročnik : z najpomembnejšo nepremičninsko zakonodajo / Boštjan J. Turk, Diana Šubic. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2019. - 153 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 151-153. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-05-5 : 75 EUR

347.235(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 302791680

363

ZAGREB International conference on the Law of Obligations (2019 ; Zagreb)
    Zagreb International Conference on the Law of Obligations : book of abstracts : December 12-13, 2019, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business / edited by Zvonimir Slakoper, Ivan Tot. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2019. - VIII, 212 str. ; 24 cm

Nekateri prispevki v hrv. in angl., ostali le v angl.

ISBN 978-953-346-081-9

347.4/.5
341.241.8:347.7

COBISS.SI-ID 5821227

364

    ZGODBA nekega izbrisa / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika Barbara Beznec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 258 str. : ilustr. ; 24 cm + DVD. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 35, št. 228(2007))

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

342.71(497.4)

COBISS.SI-ID 15795259


35 Javna uprava. Narodna obramba

365

BAČLIJA Brajnik, Irena
    Izzivi državne uprave : boljša zakonodaja in odprava administrativnih ovir / Irena Bačlija Brajnik, Luka Kalaš. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2019 ([Ljubljana] : Cicero). - 216 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 191-210. - Kazalo

ISBN 978-961-235-870-9 (broš.) : 19 EUR

35:34

COBISS.SI-ID 298465536

366

    JAVNE in zasebne vojne / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika, acting editor-in-chief Barbara Beznec]. - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska založba, 2006. - 262 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. letn. 34 ; št. 225)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts ; Zusammenfassungen. - Vsebuje naslednje tematske sklope: Uvodnik ; O vojnah ; O morilcih ; Članki ; Recenzije ; Povzetki

355.01:316
316:355.01
343.6:316
316:343.6

COBISS.SI-ID 17806135

367

JEROVŠEK, Tone, 1941-
    Upravni postopek in upravni spor / Tone Jerovšek in Polonca Kovač. - Predelana in dopolnjena 2. izd., 3. ponatis / Polonca Kovač. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo

ISBN 978-961-262-093-6 : 19,00 EUR

351.95(497.4)(075.8)
35.077.3(497.4)(075.8)

COBISS.SI-ID 301626880


368 Zavarovalstvo

368

CELIN, Jože
    Uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev / Jože Celin. - Ljubljana : Slovensko zavarovalno združenje, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 386 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov. - Bibliografija: str. 349-372. - Kazalo

ISBN 978-961-6593-48-9

368.023.5

COBISS.SI-ID 293351936

369

PITACCO, Ermanno
    Health insurance : basic actuarial models / Ermanno Pitacco. - Cham [etc.] : Springer, cop. 2014. - XII, 162 str. : ilustr. ; 24 cm. - (EAA Series, ISSN 1869-6929)

Kazalo. - Bibliografija: str. 149-155

ISBN 978-3-319-12234-2

368

COBISS.SI-ID 41348867

370

    RISIKO und Versicherungstechnik : eine ökonomische Einführung / Walter Karten ... [et al. ]. - Wiesbaden : Springer Gabler, cop. 2018. - XI, 216 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-658-06307-8

368

COBISS.SI-ID 43383811

371

SCHULENBURG, Johann-Matthias von der
    Übungen zur Versicherungsökonomik / J.-Matthias Graf von der Schulenburg; Andy Zuchandke. - Berlin : Springer, cop. 2011. - XIII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-642-20577-4

368

COBISS.SI-ID 43396099

372

    UČBENIK za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. - 4. izd. - Ljubljana : Slovensko zavarovalno združenje, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 4 zv. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izdaji v CIP-u. - Bibliografija na koncu poglavij

Vsebina:
Del 1: Finančno področje, zavarovalno-pravne osnove, trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika / avtorji Matevž Benec ... [et al.]. - 214 str. + 1 list vprašanj
Del 2: Premoženjska zavarovanja / avtorji Edi Bubnič ... [et al.]. - 178 str.
Del 3: Življenjska zavarovanja, zavarovalni naložbeni produkti, pozavarovanje, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva / avtorji Helena Bešter ... [et al.]. - 148 str.
Del 4: Znanja za posle zavarovalnega posredovanja / avtorji Edi Bubnič ... [et al.]. - 90 str.

ISBN 978-961-6593-50-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-6593-51-9 (zv. 2)
ISBN 978-961-6593-52-6 (zv. 3)
ISBN 978-961-6593-53-3 (zv. 4)

368(075)

COBISS.SI-ID 300994048


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje

373

BUHLMANN, Rosemarie
    Handbuch des fach- und berufsbezogenen Deutschunterrichts DaF, DaZ, CLIL / Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2018. - 704 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Forum für Fachsprachen-Forschung, ISSN 0939-8945 ; Bd. 141)

Bibliografija: str. 625-693

ISBN 978-3-7329-0013-8

811.112.2'243:37.091.3
811.112.2'276.6:37.091.3

COBISS.SI-ID 66888546

374

BURCH, Patricia
    Hidden markets : the new education privatization / Patricia Burch. - New York : Routledge, 2009. - XV, 181 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 165-175

ISBN 978-0-415-95567-6 (broš.)
ISBN 978-0-415-95566-9 (trda vezava)

37

COBISS.SI-ID 13617436

375

DOBA (Maribor)
    DOBA : 1990-2020 : 30 let poslovne skupine DOBA / [uredniški odbor Jasna Dominko Baloh ... [et al.] ; dokumentacija arhiv DOBE ; fotografije osebni arhivi, arhiv DOBE, Shutterstock]. - Maribor : DOBA, 2020 ([Maribor] : Grafiti studio). - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-7061-07-9

37(497.4Maribor)(091)(082)

COBISS.SI-ID 305094656

376

    EDUCATION abroad operational management : strategies, opportunities, and innovations : a report on ISA Thinkden / [authors Bill Clabby ... [et al.]. - [Austin] : ISA, [2018?]. - 89 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorji navedeni na koncu publikacije. - Ov. nasl.

378

COBISS.SI-ID 13621020

377

EKONOMSKI fakultet (Kragujevac)
    Faculty of Economics : University of Kragujevac / Faculty of economics ; [editorial board Verica Babić, Nenad Stanišić, Marija Janković]. - Kragujevac : Faculty of Economics, 2012 (Kragujevac : Interprint). - 31 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-6091-035-8 (broš.)

378.6:33(497.11)

COBISS.SI-ID 195116300

378

    GLOBAL considerations in entrepreneurship education and training / Luisa Cagica Carvalho and Ana Dias Daniel [editors]. - Hershey : Business Science Reference (an imprint of IGI Global), 2019. - XVIII, 322 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-7675-4
ISBN 1-5225-7675-4

378

COBISS.SI-ID 13541916

379

GRIGG, Russell, učitelj
    Teaching creative and critical thinking in schools / Russell Grigg and Helen Lewis. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2019. - XIV, 264 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 233-259. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-2120-3 (broš.)
ISBN 978-1-5264-2119-7

37:159.95

COBISS.SI-ID 12310345

380

    HANDBOOK of research on enhancing innovation in higher education institutions / Verica Babić, Zlatko Nedelko, [editors]. - Hershey : IGI Global, cop. 2020. - XXIV, 696 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Advances in human resources management and organizational development book series (Print), ISSN 2327-6983)

Dostopno tudi na: https://www.igi-global.com/gateway/book/237829. - Kazalo. - Povzetek v angl. in bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-7998-2708-5 (ISBN (13))
ISBN 1-7998-2708-9 (ISBN (10))
ISBN 978-1-7998-2709-2 (E-ISBN)

378

COBISS.SI-ID 23107606

381

KLEIN, Zamyat M.
    150 kreative Webinar-Methoden : kreative und lebendige Tools und Tipps für Ihre Live-Online-Trainings / Zamyat M. Klein. - 3. Aufl. - Bonn : ManagerSeminare Verlags, 2020. - 416 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edition Training aktuell)

ISBN 978-3-95891-005-8

37.091.3

COBISS.SI-ID 38531587

382

    TASK-based language teaching : theory and practice / Rod Ellis ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2020. - XV, 417 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge applied linguistics)

Kazalo. - Bibliografija: str. 374-411

ISBN 978-1-108-71389-4 (broš.)
ISBN 978-1-108-49408-3 (trda vezava)

372.880

COBISS.SI-ID 39733763

383

    UNIVERSITATEA din Oradea : trepte spre vütor : [55 de ani] = University of Oradea : steps to the future : [1963-2018] / [coordonatori Constantin Bungǎu ... [et al.]. - Oradea : Universitǎţii din Oradea, 2018. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi in četrti dodatek k nasl. naveden na ov. - Vzporedno besedilo v rom. in angl.

ISBN 978-606-10-1957-1

378

COBISS.SI-ID 13622556


502 Narava. Okolje. Varstvo okolja

384

ALLEN, Myria
    Strategic communication for sustainable organizations : theory and practice / Myria Allen. - Cham : Springer, 2016. - XX, 308 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-3-319-36713-2

502.131.1

COBISS.SI-ID 13559068

385

BLEWITT, John, 1957-
    Understanding sustainable development / John Blewitt. - Third ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2018. - 418 str. : ilustr. ; 25 cm

Earthscan from Routledge. - Bibliografija: str. 370-412. - Kazalo

ISBN 978-1-138-20593-2 (hbk)
ISBN 978-1-138-20595-6 (pbk)
ISBN 978-1-315-46585-2 (ebk)

502.131.1

COBISS.SI-ID 5227694

386

BROWN, Duncan Baker-
    The re-use atlas : a designer's guide towards a circular economy / Duncan Baker-Brown. - Reprinted. - London : RIBA Publishing, 2019. - XVIII, 190 str. : ilustr. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo: str. 183-187. - Kazalo

ISBN 978-1-8594-6644-5
ISBN 1-8594-6644-3

502.131.1

COBISS.SI-ID 13548572

387

DEBREF, Romain
    Environmental innovation and ecodesign : certainties and controversies / Romain Debref. - London ; Hoboken : Wiley, 2018. - XXII, 166 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Innovation, entrepreneurship and management ; Vol. 17)

Kazalo. - Bibliografija: str.143-164

ISBN 978-1-78630-238-0

502/504:330.34

COBISS.SI-ID 38052099

388

    DESIGN and nature : a partnership / edited by Kate Fletcher, Louise St. Pierre and Mathilda Tham. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-8153-6273-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-8153-6274-6 (broš.)

502.131.1

COBISS.SI-ID 13557788

389

    ENERGY and environmental strategies in the era of globalization / Muhammad Shahbaz, Daniel Balsalobre, editors. - Cham : Springer, cop. 2019. - VI, 439 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Green Energy and Technology)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-030-06000-4
ISBN 978-3-030-06000-8

502.1:620.9

COBISS.SI-ID 13561372

390

    GREEN consumerism : an A-to-Z guide / Juliana Mansvelt, general editor. - Los Angeles [etc.] : Sage Reference, cop. 2011. - XXXI, 525 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Sage Reference series on green society : toward a sustainable future / Paul Robbins, series editor)

Bibliografija pri vsakem geslu. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9685-3 (cloth)
ISBN 1-4129-9685-6 (cloth)
ISBN 978-1-4129-7380-9 (ebk)
ISBN 1-4129-7380-5 (ebk)

502.12
330.567.22:502/504(03)

COBISS.SI-ID 1098460510

391

JAYASINGHE, Guttila Yugantha
    Green productivity and cleaner production : a guidebook for sustainability / Guttila Yugantha Jayasinghe, Shehani Sharadha Maheepala, Prabuddhi Chathurika Wijekoon. - Boca Raton ; Abingdon : CRC Press, 2021. - XI, 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-0-367-53509-4

502.131.1

COBISS.SI-ID 42431235

392

LOVELOCK, James, 1919-
    Težavna pot v prihodnost / James Lovelock ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: A rough ride to the future. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 198-199

ISBN 978-961-01-4291-1 : 24,94 EUR

502.211
001.895:502/504
504.61

COBISS.SI-ID 287497984

393

POSCHEN, Peter
    Decent work, green jobs and the sustainable economy : solutions for climate change and sustainable development / Peter Poschen. - Sheffield : Greenleaf Publishing, cop. 2015. - XXII, 182 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 169-182

ISBN 978-1-7835-3518-7 (trda vezava)
ISBN 1-7835-3518-0
ISBN 978-1-7835-3449-4
ISBN 1-7835-3449-4

502.131.1

COBISS.SI-ID 13550620

394

SANNEH, Edward Saja
    Systems thinking for sustainable development : climate change and the environment / Edward Saja Sanneh. - Cham, Switzerland : Springer, cop. 2018. - XXI, 114 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 3-319-70584-9
ISBN 978-3-319-70584-2

502.131.1

COBISS.SI-ID 13554716

395

SCOTT Cato, Molly
    Environment and economy / Molly Scott Cato. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2021. - XXIV, 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge introductions to environment series)

Bibliografija: str. 276-286. - Kazalo

ISBN 978-0-367-18301-1 (hbk.)
ISBN 978-0-367-18302-8 (pbk.)
ISBN 978-0-429-06065-6 (ebk.)

502.131.1

COBISS.SI-ID 39431171

396

STEINMAN, David
    Safe trip to Eden : 10 steps to save planet Earth from the global warming meltdown / David Steinman ; foreword by Wendy Gordon Rockefeller. - New York : Thunder's Mouth Press, 2007. - XVII, 510 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 449-493. - Kazalo

ISBN 978-1-56025-806-3 (broš.)
ISBN 1-56025-806-3 (broš.)

502/504

COBISS.SI-ID 28933381

397

    TOWARDS zero waste : circular economy boost, waste to resources / María-Laura Franco-García, Jorge Carlos Carpio-Aguilar, Hans Bressers, editors. - Cham : Springer, 2019. - XIV, 273 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-030-06550-8

502.1

COBISS.SI-ID 13558812


51 Matematika. Statistika. Operacijske raziskave

398

AGRESTI, Alan
    Statistical methods for the social sciences / Alan Agresti. - 5th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 557 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 545-547. - Kazalo

ISBN 978-1-292-22031-4
ISBN 1-292-22031-7

519.2(075.8):303.7

COBISS.SI-ID 13581340

399

BAAYEN, Harald
    Analyzing linguistic data : a practical introduction to statistics using R / R.H. Baayen. - 8th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - xiii, 353 Seiten : Illustrationen, Diagramme

Dostopno tudi na: http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~hbaayen/publications/baayenCUPstats.pdf (Dostop do polnega besedila). - Literaturverzeichnis : Seite 342 - 346

ISBN 978-0-521-70918-7

519.2

COBISS.SI-ID 4306376

400

    CALCULUS : for business, economics, life sciences, and social sciences / Raymond A. Barnett ... [et al.]. - 14th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 728, A-37, I-13 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-26615-2
ISBN 1-292-26615-5

51-7:3/5(075.8)

COBISS.SI-ID 13577244

401

CHAIRA, Tamalika
    Fuzzy set and its extension : the intuitionistic fuzzy set / Tamalika Chaira. - First edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2019. - XVI, 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-119-54419-7
ISBN 1-119-54419-X

511

COBISS.SI-ID 13544988

402

CHRISTENSEN, Ronald, 1951-
    Plane answers to complex questions : the theory of linear models / Ronald Christensen. - 4th ed. - New York : Springer, cop. 2011. - XXI, 494 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Springer texts in statistics)

Bibliografija: str. 477-482. - Kazali

ISBN 978-1-4614-2885-5 (broš.)
ISBN 978-1-4419-9816-3 (e-knjiga)

519.22

COBISS.SI-ID 36579331

403

FERBAR Tratar, Liljana
    Matematika za poslovne in ekonomske vede / Liljana Ferbar Tratar, Damjana Kokol Bukovšek. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2019 (Ljubljana : Copis). - VI, 301 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

500 izv. - Bibliografija: str. 293-294. - Kazalo

ISBN 978-961-240-353-9 : 21,90 EUR

51-7:33(075.8)

COBISS.SI-ID 300773120

404

FOŠNER, Ajda
    Poslovna matematika / Ajda Fošner. - Ljubljana : Gea College - Fakulteta za podjetništvo, 2019 (Ljubljana : Tridesign). - 126 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 125

ISBN 978-961-6347-71-6 : 21,00 EUR

51-7:33(075.8)

COBISS.SI-ID 303096064

405

GROEBNER, David F., Dr.
    Business statistics : a decision-making approach / David F. Groebner, Partick W. Shannon, Phillip C. Fry. - 10th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 860 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-292-22038-4
ISBN 978-1-292-22038-3

519.246/.248:005.921

COBISS.SI-ID 13574684

406

KELLER, Gerald
    Statistics for management and economics / Gerald Keller, Nicoleta Gaciu. - 2nd EMEA ed. - Andover ; Hampshire : Cengage Learning EMEA, cop. 2020. - XII, 814 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4737-6826-0

519.2

COBISS.SI-ID 39491331

407

KORHONEN, Pekka J.
    Making better decisions : balancing conflicting criteria / Pekka J. Korhonen, Jyrki Wallenius. - Cham : Springer, cop. 2020. - XVII, 167 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International series in operations research & management science, ISSN 0884-8289 ; vol. 294)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-030-49457-5

519.8

COBISS.SI-ID 40193027

408

LÜTKEPOHL, Helmut
    New introduction to multiple time series analysis / Helmut Lütkepohl. - Corr. 2nd printing. - Berlin [etc.] : Springer, 2007. - XXI, 764 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 713-732. - Kazali

ISBN 978-3-540-26239-8 (Springer)

519.246.8(075.8)

COBISS.SI-ID 60803329

409

MATEJAŠ, Josip
    Numeričke metode u ekonomiji / Josip Matejaš. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2019. - 146 str. : graf. prikazi, tabele ; cm 24

Bibliografija: str. 144-146.

ISBN 978-953-346-064-2

51

COBISS.SI-ID 515198402

410

MCCLAVE, James T.
    Statistics for business and economics / James T. McClave, P. George Benson, Terry Sincich. - 13th ed., global ed. - Harlow : Pearson, cop. 2018. - 887 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-292-22708-5
ISBN 1-292-22708-7

519.2

COBISS.SI-ID 13578524

411

    NEW perspectives in multiple criteria decision making : innovative applications and case studies / Michalis Doumpos... [et al.] editor. - Cham : Springer, cop. 2019. - XV, 427 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Multiple criteria decision making)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-030-11481-7

519.8

COBISS.SI-ID 36708099

412

OLIVIERI, Annamaria, 1968-
    Introduction to insurance mathematics : technical and financial features of risk tranfers / Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco. - Cham [etc.] : Springer, cop. 2015. - XVIII, 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (EAA Series, ISSN 1869-6929)

Kazalo. - Bibliografija: str. 495-497

ISBN 978-3-319-21376-7

519.2:368

COBISS.SI-ID 41359875

413

PITACCO, Ermanno
    ERM and QRM in life insurance : an actuarial primer / Ermanno Pitacco. - Cham : Springer, cop. 2020. - XIII, 228 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer actuarial. Springer actuarial lecture notes, ISSN 2523-3262)

Kazalo. - Bibliografija: str. 217-222

ISBN 978-3-030-49851-1

519.8

COBISS.SI-ID 36761603

414

PUNTANEN, Simo
    Matrix tricks for linear statistical models : our personal top twenty / Simo Puntanen, George P. H. Styan, Jarkko Isotalo. - Berlin : Springer, cop. 2011. - XVII, 486 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 439-468. - Kazalo

ISBN 978-3-642-10472-5 (trda vezava)

519.2

COBISS.SI-ID 36574211

415

ŠEGO, Boško, Dr.
    Financijska matematika / Boško Šego, Zrinka Lukač, Margareta Gardijan Kedžo. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2019. - IV, 411 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Užbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrebiensis)

Bibliografija: str. 404-411. - Kazalo

ISBN 978-953-346-080-2

51-7

COBISS.SI-ID 515231170


57 Biologija

416

AYALA, Francisco José, 1934-
    Am I a monkey? : six big questions about evolution / Francisco J. Ayala. - Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2010. - XIII, 85 str. : ilistr. ; 21 cm

Leto izd. navedeno v CIP-u. - Bibliografija: str. [85]

ISBN 978-0-8018-9754-2
ISBN 0-8018-9754-8

575.8

COBISS.SI-ID 67695617

417

DARTNELL, Lewis
    Izvori : kako je naš planet oblikoval človeško zgodovino / Lewis Dartnell ; prevedla Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Origins. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 349-372 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-71-4 : 24,90 EUR

575.8
572.1/.4
316.423

COBISS.SI-ID 21876483


61 Medicina. Spolnost. Prehrana. Gasilstvo

418

LUSTIG, Robert H.
    Mastna laž : grenka resnica o sladkorju / Robert H. Lustig ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 433 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Fat chance. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: 383-407. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-80-9 : 28,90 EUR

613.2(73)
613.25
613.263
616-008.9

COBISS.SI-ID 268957184

419

LUSTIG, Robert H.
    Oprani možgani / Robert H. Lustig ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 383 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The hacking of the American mind. - 1.200 izv. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 333-383

ISBN 978-961-01-5496-9 : 34,99 EUR

612.821

COBISS.SI-ID 303100672

420

    NAPO in ... when stress strikes! [Elektronski vir]. - [Luxembourg] : European Agency for Safety and Health at Work, cop. 2013. - 1 DVD (cca 11 min.) : barve, zvok ; 4 3/4 in

DVD predvajalnik. - Naslov z ovitka. - Na ovitku: Healthy workplaces manage stress

ISBN 978-92924-0-279-2 (DVD)
ISBN 92924-0-279-X (DVD)

616-057

COBISS.SI-ID 3824916

421

    POVEJ mi, kako si = Tell me, how are you? / urednica Andreja Primec ; [avtorji Helena Cenc ... et al. ; ilustracije Jure Oberlajt ; fotografije Tinkara Primec]. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univeze, 2019 ([s. l.] : Studio 55). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. [63-69]

ISBN 978-961-286-324-1
doi: 10.18690/978-961-286-323-4

616.89

COBISS.SI-ID 97680385

422

SMAILES, Sophie
    The health studies companion / Sophie Smailes and Clare Street. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. - VI, 418 str. ; 24 cm. - (Palgrave student companions)

Bibliografija: str. 371-400. - Kazalo

ISBN 1-4039-4187-4 (broš.)
ISBN 978-1-4039-4187-9

614

COBISS.SI-ID 1024103382


62 Tehnika. Telekomunikacije. Komunala. Energetika

423

BASALLA, George
    The evolution of technology / George Basalla. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002, cop. 1988. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge history of science)

"Transferred to digital printing 2002" ---> kolofon. - Bibliografija: str. 219-240. - Kazalo

ISBN 0-521-29681-1 (broš.)

62

COBISS.SI-ID 9279305

424

    PREHOD v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe : priročnik za krožno gospodarstvo / [urednik Jože Volfand ; fotografije arhivi podjetij in institucij ... et al.]. - Celje : Fit media, 2020. - 256 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 978-961-6283-60-1

624:502.131.1(035)

COBISS.SI-ID 31543299

425

SMIL, Vaclav
    Energy and civilization : a history / Vaclav Smil. - Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 2017. - VII, 552 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 463-530

ISBN 978-0-262-53616-5

620.9

COBISS.SI-ID 41371139


655 Založništvo. Tiskarstvo

426

KOVAČ, Miha, 1960-
    Ime česa je konec knjige : skrivnostne sile knjižnega trga / Miha Kovač, Rok Gregorin. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

400 izv. - Bibliografija: str. 199-205. - Kazalo

ISBN 978-961-282-221-7 : 22,95 EUR

655.41(497.4)
339.13

COBISS.SI-ID 286899968

427

THOMPSON, John Brookshire
    Merchants of culture : the publishing business in the twenty-first century / John B. Thompson. - 2nd ed. - Cambridge (UK) : Polity Press, 2012. - X, 441 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 425-429. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-4786-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-7456-6106-3 (broš.)

655"20"

COBISS.SI-ID 13616924


656 Promet. Špedicija. Prevozništvo. Poštne storitve

428

    REVIEW of maritime transport 2016 / [prepared by the UNCTAD]. - New York ; Geneva : United Nations, 2016. - XII, 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Review of maritime transport, ISSN 0566-7682)

ISBN 978-92-1-112904-5
ISBN 978-92-1-058462-3 (e-ISBN)

656.61:338.47
656.6(047.1):339.92

COBISS.SI-ID 13632028

429

    REVIEW of maritime transport 2017 / [prepared by the UNCTAD]. - New York ; Geneva : United Nations, 2017. - XIII, 114 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Review of maritime transport, ISSN 0566-7682)

Bibliografija: str. 113-114

ISBN 978-92-1-112922-9
ISBN 978-92-1-362808-9 (e-ISBN)

656.61:338.47

COBISS.SI-ID 21767683

430

    REVIEW of maritime transport 2018 / [prepared by the UNCTAD]. - New York ; Geneva : United Nations, 2018. - XIII, 102 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Review of maritime transport, ISSN 0566-7682)

Bibliografija: str. 100-102

ISBN 978-92-1-112928-1
ISBN 978-92-1-047241-8 (e-ISBN)

656.61:338.47

COBISS.SI-ID 13632796


657 Knjigovodstvo. Računovodstvo

431

    AAT advanced diploma in accounting : costing : Level 3 advanced diploma in accounting : course book : for assessments from September 2017. - 2nd ed. - London : BPP Learning Media, 2017. - X, 374 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-1-5097-1204-5

657.4

COBISS.SI-ID 39289603

432

    ADVANCED accounting / Floyd A. Beams ... [et al.]. - 13th, global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 819 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-292-21459-7

657.1

COBISS.SI-ID 13570588

433

    AUDIT guide : analytical procedures. - Durham : American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, cop. 2017. - IX, 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-94549-888-6

657.6

COBISS.SI-ID 38256643

434

    AUDIT guide : audit sampling. - Durham : American Institute of Certified Public Accountants, cop. 2020. - XIII, 193 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-950-68833-3

657.6

COBISS.SI-ID 41478147

435

    AUDITING & assurance services / Timothy J. Louwers ... [et al.]. - 7th, international ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2018. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-1-259-57328-6

657.6

COBISS.SI-ID 13619228

436

BEATTIE, Vivien A.
    Behind closed doors : what company audit is really about / Vivien Beattie, Stella Fearnley, and Richard Brandt ; foreword by Sir David Tweedie. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2001. - XXII, 309 str. : ilustr. ; 23 cm

Na nasl. str. tudi: Based on research funded by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. - Kazalo. - Bibliografija: str. 294-301

ISBN 978-0-333-74784-1

657.6

COBISS.SI-ID 36468995

437

BERGANT, Živko
    Dodana vrednost iz novega zornega kota (zakon dodane vrednosti) / Živko Bergant. - Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 229-258. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94146-1-3 : 35,00 EUR

657.1
330.143.2

COBISS.SI-ID 290395392

438

BRIDE, Mac
    Get started in Sage 50 / Mac Bride. - London : Teach Yourself, 2010. - XII, 226 str. : ilustr.

Kazalo

ISBN 978-1-444-10066-2

657

COBISS.SI-ID 13617948

439

BRUNELLI, Sandro
    Audit reporting for going concern uncertainty : global trends and the case study of Italy / Sandro Brunelli. - Cham : Springer, cop. 2018. - XIV, 105 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-319-73045-5

657.6

COBISS.SI-ID 36571139

440

CHRIST, Margaret H.
    The evolving role of the CAE : taking on compliance and ERM / Margaret H. Christ, Michael A. Ricci. - Altamonte Springs : The Institute of Internal Auditors Reasearch Foundation (IIARF), cop. 2015. - XI, 44 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Research Report)

Bibliografija: str. 39-40

ISBN 978-0-89413-933-8

657.6

COBISS.SI-ID 39299587

441

    COST management : a strategic emphasis / Edward J. Blocher ... [et al.]. - 8th ed. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2019. - XXVII, 948 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-260-09172-4

657.4

COBISS.SI-ID 13533724

442

DAMODARAN, Aswath
    Damodaran o valuaciji : analiza vrijednosnica za investicijske i korporativne financije / Aswath Damodaran ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. - 2. izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, cop. 2010. - X, 686 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prevod dela: Damodaran on valuation. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-953-246-087-2

657.92

COBISS.SI-ID 1024212448

443

ELLIOTT, Barry
    Financial accounting and reporting / Barry Elliott and Jamie Elliott. - 19th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - XXXIII, 889 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-25599-6

657.1

COBISS.SI-ID 13558300

444

    ENOTNI kontni načrt in ponazoritve knjiženj za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije / [pripravili] Andreja Bajuk Mušič ... [et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Rolgraf). - 257 str. : ilustr. ; 17 cm

Ov. nasl.: Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za zasebni sektor. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-252-062-5

657.4.012.2

COBISS.SI-ID 19513859

445

    ESSENTIALS of forensic accounting / Michael A. Crain ... [et al.]. - 2nd ed. - [S. l.] : Wiley, cop. 2019. - XVI, 621 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-94830-644-7
ISBN 1-94830-644-1

657.375

COBISS.SI-ID 13602844

446

    FINANCIAL accounting : international financial reporting standards / Walter T. Harrison, Jr. ... [et al.]. - 11th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - XXXII, 779 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-21114-5
ISBN 1-292-21114-8

657.1

COBISS.SI-ID 13576220

447

FISHMAN, Jay E.
    Standards of value : theory and applications / Jay E. Fishman, Shannon P. Pratt, William J. Morrison. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2013. - XXIX, 458 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-118-13853-3 (cloth)

657.3

COBISS.SI-ID 41931011

448

    FRAUD : risk management guide. - Durham : American Institute of Certified Public Accountants, cop. 2016. - XIV, 130 str. : ilustr. ; 28 cm

Na nasl. str. tudi: Research commissioned by COSO

ISBN 978-1-94354-693-0

657.6

COBISS.SI-ID 39922179

449

    GOVERNMENTAL and nonprofit accounting / Robert J. Freeman ... [et al.]. - 10th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2014. - 772 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-1-292-04008-0

657.1

COBISS.SI-ID 13572380

450

GRAHAM, Lynford, Dr.
    Internal control audit and compliance : documentation and testing under the new COSO framework / Lynford Graham. - Hoboken : Wiley, cop. 2015. - XV, 392 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-118-99621-8

657.6

COBISS.SI-ID 38781443

451

    GUIDE to audit data analytics. - Durham : American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, cop. 2017. - IX, 142 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-94549-864-0

657.6

COBISS.SI-ID 38254083

452

    A GUIDE to forensic accounting investigation / Thomas W. Golden... [et. al.]. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley & Sons, cop. 2011. - XXVI, 622 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-0-470-59907-5

657.1:343.9

COBISS.SI-ID 39724547

453

HITCHNER, James R.
    A consensus view : Q&A guide to financial valuation / James R. Hitchner, Shannon P. Pratt, Jay E. Fishman. - New Jersey : Valuation Procucts and Services, cop. 2016. - XXII, 337 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-0-9968867-0-3

657.1

COBISS.SI-ID 41476099

454

    INTERNATIONAL GAAP 2020 : generally accepted accounting practice under international financial reporting standards / Jeremy Barnes ... [et al.]. - Chichester : John Wiley & Sons, 2020. - 3 zv. (XXII, 1-1634, 204; XXII,1635-3424, 204; XXII, 3425-4712, 204 str.)

Kazalo v vseh zv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-119-66994-4 (broš.)

657:006.44

COBISS.SI-ID 38849539

455

    The INTERNATIONAL journal of accounting. - [Print ed.]. - Vol. 26, No. 1 -    . - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1965-    . - 24 cm

Četrtletnik

ISSN 0020-7063 = The International journal of accounting education and research

657(05)
657.1(05)
339.7(05)
339.72(05)

COBISS.SI-ID 25635584

456

    INTERNATIONAL valuation standards : effective 31 January 2020. - London : International Valuation Standards Council, cop. 2019. - III, 132 str. ; 24 cm

Nasl. na ov.: International valuation standards (IVS). - Kazalo

ISBN 978-0-9931513-3-0

657.1

COBISS.SI-ID 38514947

457

JOHNSTONE, Karla M., Prof. Dr.
    Auditing : a risk-based approach / Karla M. Johnstone, Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg. - 11th ed. - Boston : Cengage, 2019. - XXX, 896 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm

ISBN 978-1-337-61945-5

657.6

COBISS.SI-ID 39736579

458

KNAPP, Michael Chris, 1954-
    Contemporary auditing : real issues and cases / Michael C. Knapp. - Boston : Cengage Learning, cop. 2018. - XXX, 557 str. ; 26 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-305-97081-6

657.63

COBISS.SI-ID 41338371

459

LANEN, William N.
    Fundamentals of cost accounting / William N. Lanen, Shannon W. Anderson, Michael W. Maher. - 6th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2020. - XXVII, 783, [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-260-56546-1

657.47

COBISS.SI-ID 39677187

460

LUŠNIC, Karin
    Ocenjevanje vrednosti podjetij za računovodsko poročanje : seminar : Ljubljana, 27. januar 2020 / Karin Lušnic, Maruša Hauptman. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2020. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

657.92

COBISS.SI-ID 34754307

461

MAYR, Branko
    Osnove računovodstva / Branko Mayr. - Ljubljana : Visoka šola za računovodstvo in finance, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 319 str. : graf. prikazi ; 23 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 314-319

ISBN 978-961-94146-0-6 : 45 EUR

657(075.8)

COBISS.SI-ID 288047104

462

MCLANEY, E. J., 1943-
    Accounting and finance : an introduction / Eddie McLaney and Peter Atrill. - 9th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2018. - XXVIII, 873 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-20448-2

657.1

COBISS.SI-ID 13569820

463

MILLER-Nobles, Tracie
    Horngren's financial & managerial accounting : the financial chapters / Tracie Miller-Nobles; Brenda Mattison; Ella Mae Matsumura. - 6th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 1 zv. [loč. pag.] : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-292-23440-3
ISBN 1-292-23440-7

657.1

COBISS.SI-ID 13569564

464

MILLER-Nobles, Tracie
    Horngren's financial & managerial accounting / Tracie Miller-Nobles; Brenda Mattison; Ella Mae Matsumura. - 6th ed. - New York : Pearson Education, cop. 2018. - 1 zv. [loč. pag.] : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-0-13-448683-3
ISBN 0-13-448683-8

657.1

COBISS.SI-ID 13572892

465

MINTZ, Steven
    Ethical obligations and decisions making in accounting : text and cases / Steven M. Mintz, Roselyn E. Morris. - 5th ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2020. - XXI, 548, 14 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazali. - Opombe z bibliografijo pri poglavjih

ISBN 978-1-260-56545-4

657.1:174

COBISS.SI-ID 39756035

466

NAGODE Zupančič, Petra
    Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje : seminar : Ljubljana, 14. januar 2020 / Petra Nagode Zupančič, Dušan Hartman. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2020. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

657.92

COBISS.SI-ID 35767299

467

NIGRINI, Mark John
    Forensic analytics : methods and techniques for forensic accounting investigations / Mark J. Nigrini. - 2nd ed. - Hoboken : John Wiley, cop. 2020. - XXV, 518 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 507-513. - Kazalo

ISBN 978-1-119-58576-3 (hbk)
ISBN 978-1-119-58587-9 (Adobe pdf)
ISBN 978-1-119-58590-9 (eBook)

657.1/.3

COBISS.SI-ID 41099779

468

NOLAN, Martin
    External auditing and assurance : an Irish textbook / Martin Nolan and Christine Nangle. - Dublin : Chartered Accountants Ireland, 2018. - XXIV, 835 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-912350-03-2

657.6

COBISS.SI-ID 38240003

469

PITT, Sally-Anne
    Internal audit quality : developing a quality assurance and improvement program / Sally-Anne Pitt. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2014. - XIX, 376 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-1-118-71551-2

657.6

COBISS.SI-ID 39757571

470

    The ROUTLEDGE companion to qualitative accounting research methods / edited by Zahirul Hoque ... [et al.]. - Abingdon ; New York : Routledge, 2017. - XXIII, 541 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Routledge companions in business, management and accounting)

Bibliografija z opombami na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-367-58130-5 (broš.)
ISBN 978-1-138-93967-7 (trda vezava)

657

COBISS.SI-ID 39739907

471

SANGSTER, Alan, 1952-
    Frank Wood's business accounting 1 / Alan Sangster with Lewis Gordon ; formerly authored by Frank Wood. - 14th ed. - New York : Pearson, 2018. - XXII, 780 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-20862-6
ISBN 1-292-20862-7

657.1

COBISS.SI-ID 13541404

472

SCHROEDER, Richard G., 1935-
    Financial accounting theory and analysis : text and cases / Richard G. Schroeder, Myrtle W. Clark, Jack M. Cathey. - 13th ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2020. - XI, 662, I-16 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-119-57777-5

657.1

COBISS.SI-ID 38237187

473

SCOTT, Peter, ekonomist
    Accounting for business / Peter Scott. - 3rd ed. - New York : Oxford University Press, cop. 2019. - XXI, 564 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-0-19-880779-7

657.1

COBISS.SI-ID 39952131

474

SCOTT, Peter, ekonomist
    Introduction to accounting / Peter Scott. - New York : Oxford University Press, cop. 2018. - XXV, 634 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-0-19-878328-2

657.1

COBISS.SI-ID 39951107

475

SCOTT, Peter, ekonomist
    Introduction to financial accounting / Peter Scott. - New York : Oxford University Press, cop. 2018. - XXI, 410 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Kazalo. - Povzetki v angl.

ISBN 978-0-19-878329-9

657.1

COBISS.SI-ID 25645798

476

SCOTT, Peter, ekonomist
    Introduction to management accounting / Peter Scott. - New York : Oxford University Press, cop. 2018. - XIX, 275 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-0-19-878738-9

657.1

COBISS.SI-ID 39954691

477

SLATER, Jeffrey
    College accounting : a practical approach / Jeffrey Slater, Mike Deschamps. - New York : Pearson, cop. 2019. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-0-13-472931-2

657.1

COBISS.SI-ID 13544476

478

SMITH, Malcolm
    Research methods in accounting / Malcolm Smith. - 5th ed. - London [etc.] : Sage, 2020. - XV, 332 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 274-311. - Kazalo

ISBN 978-1-52649-068-1
ISBN 978-1-52649-067-4 (pbk)

657:303

COBISS.SI-ID 41946883

479

    TEACHING benefit-cost analysis : tools of the trade / edited by Scott Farrow. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2019. - XIV, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Elgar guides to teaching)

ISBN 978-1-78990-106-1 (broš.)
ISBN 1-78990-106-5
ISBN 978-1-78643-531-6 (trda vezava)

657.47

COBISS.SI-ID 13529116

480

THUKARAM Rao, M. E.
    Methods and techniques of costing / M. E. Thukaram Rao. - New Delhi : New Age International Limited, 2011. - XII, 810 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-81-224-3040-0

657.4

COBISS.SI-ID 39285763

481

WEIRICH, Thomas R., 1946-
    Accounting & auditing research : tools and strategies / Thomas R. Weirich, Thomas C. Pearson, Natalie T. Churyk. - 9th ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2018. - XIV, 225 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-119-37374-2 (broš.)
ISBN 978-1-119-37360-5 ((EVALC))

657.1

COBISS.SI-ID 39988227

482

WHITTINGTON, Ray, 1948-
    Principles of auditing and other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany. - 21st ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2019. - XXXIII, 910 str. : tabele, graf. prikazi ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-1-260-09171-7

657.6

COBISS.SI-ID 39730435

483

    WILEY interpretation and application of IFRS standards 2020 / Salim Alibhai ... [et al.]. - Hoboken (N. J.) : John Wiley & Sons, cop. 2020. - VIII, 999 str. ; 24 cm : tabele, graf. prikazi

Kazalo

ISBN 978-1-119-69936-1 (pbk)
ISBN 978-1-119-69939-2 (epdf)
ISBN 978-1-119-69940-8 (epub)
ISBN 978-1-119-69941-5 (obook)

657.1

COBISS.SI-ID 39674627

484

WOLK, Harry I.
    Accounting theory : conceptual issues in a political and economic environment / Harry I. Wolk, James L. Dodd, John J. Rozycki. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2017. - XXIV, 642 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 579-624

ISBN 978-1-483-37502-1

657.1

COBISS.SI-ID 41435907


658.14/.17 Poslovne finance. Finančno vodenje

485

ARNOLD, Glen
    Corporate financial management / Glen Arnold, Deborah Lewis. - 6th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - 1 zv. [loč. pag.] : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-292-14044-5

658.14/.17

COBISS.SI-ID 13570844

486

BERK, Jonathan B., 1962-
    Fundamentals of corporate finance / Jonathan Berk, Peter DeMarzo, Jarrad Harford. - 4th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 800 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-1-292-21507-5
ISBN 1-292-21507-0

658.14/.16:336.7

COBISS.SI-ID 13569308

487

BODIE, Zvi, 1943-
    Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. - 11th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2018. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

Kazali

ISBN 978-1-259-27717-7

658.14
336

COBISS.SI-ID 13540124

488

BREALEY, Richard A.
    Fundamentals of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. - 9th ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2018. - XXXI, 726, [36] str. : ilustr. ; 29 cm. - (McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate)

Kazalo

ISBN 978-1-259-72261-5

658.14/.15:330.131.7

COBISS.SI-ID 35862531

489

    ENTERPRISE risk management : integrating with strategy and performance : appendices. - [New York] : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017. - V, 28 str. : ilustr. ; 28 cm

658.152

COBISS.SI-ID 39918339

490

    ENTERPRISE risk management : integrating with strategy and performance : compendium of examples. - [New York] : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2018. - IV, 92 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.

658.152

COBISS.SI-ID 39917571

491

    ENTERPRISE risk management : integrating with strategy and performance : executive summary. - [New York] : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017. - IV, 10 str. : ilustr. ; 28 cm

658.152

COBISS.SI-ID 39918595

492

    ENTERPRISE risk management : integrating with strategy and performance. - [New York] : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017. - III, 110 str. : ilustr. ; 28 cm

658.152

COBISS.SI-ID 39918083

493

NEKREP, Mojca
    Finance za podjetnike / Mojca Nekrep. - Ljubljana : GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019 (Ljubjlana : Tridesign). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6347-67-9 : 27,00 EUR

658.14/.17

COBISS.SI-ID 302860288

494

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) : neuradno prečiščeno besedilo z novelo ZFPPIPP-G in spremembami do marca 2019. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Demat). - 519 str. ; 20 cm. - (Zakoni)

100 izv.

ISBN 978-961-247-413-3 : 32 EUR

658.14/.17(497.4)(094.5)
347.427(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 299417088

495

TITMAN, Sheridan
    Financial management : principles and applications / Sheridan Titman, Arthur J. Keown, John D. Martin. - 13th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 718 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazali

ISBN 978-1-292-22218-9
ISBN 1-292-22218-2

658.14/.15

COBISS.SI-ID 13569052

496

ZUTTER, Chad J.
    Principles of managerial finance / Chad J. Zutter, Scott B. Smart. - 15th ed.; global ed. - London : Pearson Education Limited, cop. 2019. - 974 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Pearson series in finance)

Kazalo

ISBN 1-292-26151-X
ISBN 978-1-292-26151-5

658.14/.17

COBISS.SI-ID 13563420


658.3 Kadrovski management

497

BRATTON, John, Prof. Dr.
    Human resource management : theory and practice / Bratton and Gold. - 6th ed. - London : Palgrave, 2017. - LII, 660 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 557-627. - Kazali

ISBN 978-1-137-57259-2

658.3
005.96

COBISS.SI-ID 2048495891

498

PSYCHOGIOS, Alexandros
    Managing people in small and medium enterprises in turbulent contexts / Alexandros Psychogios and Rea Prouska. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. - 138 str. ; 24 cm. - (Routledge studies in small business)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-138-10355-9
ISBN 1-138-10355-1

658.3

COBISS.SI-ID 13546524

499

THOMAS, Kenneth Wayne
    Intrinsic motivation at work : what really drives employee engagement / Kenneth W. Thomas. - 2nd ed. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2009. - XIV, 222 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 204-216. - Kazalo

ISBN 978-1-57675-567-9 (pbk.)

658.3

COBISS.SI-ID 20821734


658.5 Organizacija proizvodnje. Kontrola kvalitete

500

HARMON, Paul, 1942-
    Business process change : a business process management guide for managers and process professionals / Paul Harmon. - 4th ed. - Cambridge : Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2019. - XIV, 497 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-12-815847-0

658.5

COBISS.SI-ID 513071933

501

SLACK, Nigel
    Essentials of operations management / Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones. - 2nd ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2018. - XXXI, 450 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-292-23884-5

658.5

COBISS.SI-ID 13571100

502

SLACK, Nigel
    Operations and process management : principles and practice for strategic impact / Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones. - 5th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2018. - XVIII, 576 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-292-17613-0

658.5

COBISS.SI-ID 13570332

503

    TECHNOLOGY and creativity : production, mediation and evaluation in the digital age / Jesper Strandgaard Pedersen, Barbara Slavich, Mukti Khaire, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2020. - XIX, 291 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-030-17568-9

658.5

COBISS.SI-ID 40214019


658.6 Blago. Proizvodi

504

KELLER, Kevin Lane, 1956-
    Strategic brand management : building, measuring and managing brand equity / Kevin Lane Keller, Vanitha Swaminathan. - 5th ed., global ed. - Harlow, England [etc.] : Pearson, cop. 2020. - 621 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-292-31496-9
ISBN 1-292-31496-6

658.626:339.138(035)

COBISS.SI-ID 42764035

505

POMPE, Andrej, trženje
    Strateške priložnosti znamk : sodobno upravljanje znamk / Andrej Pompe. - Ljubljana : Gea College - Fakulteta za podjetništvo : FEBBS, družba za izobraževanje, 2017 ([Ljubljana] : Povše BM). - 328 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 305-312. - Kazalo

ISBN 978-961-6347-63-1 (Gea College - Fakulteta za podjetništvo). - ISBN 978-291-9011-84-1!

658.626
347.77

COBISS.SI-ID 291939072

506

POMPE, Andrej, trženje
    Znamka in znamčenje : sodobno upravljanje znamk / Andrej Pompe. - Ljubljana : Gea College - Fakulteta za podjetništvo : FEBBS, družba za izobraževanje, 2017 ([Ljubljana] : Povše BM). - 232 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 207-214. - Kazalo

ISBN 978-961-6347-61-7 (Gea College - Fakulteta za podjetništvo). - ISBN 978-291-9011-84-1!

658.626
347.77

COBISS.SI-ID 291901184

507

    SUPERBRANDS : an insight into Slovenia's strongest brands / editor, Borut Zemljič. - London : Superbrands, [2007] (Ljubljana : Schwarz). - 193 str. : ilustr. ; 35 cm + 1 optični disk (CD ROM)

ISBN 978-1-905652-41-9

658.6

COBISS.SI-ID 10362907

508

TUŠKEJ, Mitja
    Hokus pokus: fokus : kako osredotočiti zgodbo znamke, da bodo komunikacije dolgoročno učinkovite / Mitja Tuškej. - Ljubljana : Medijski partner, 2019 (Ljubljana : Peakprint). - 343 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-94415-1-0

658.626:659.1

COBISS.SI-ID 299062016


658.7 Nabava. Skladiščenje. Poslovna logistika

509

MAISON, Dominika
    The psychology of financial consumer behavior / Dominika Maison. - Cham : Springer, cop. 2019. - XIII, 236 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International series on consumer science)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 3-030-10569-5
ISBN 978-3-030-10569-3

658.7:159.95

COBISS.SI-ID 13562140

510

NAKANO, Mikihisa
    Supply chain management : strategy and organization / Mikihisa Nakano. - Singapore : Springer, cop. 2020. - XVII, 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-981-13-8478-3

658.7

COBISS.SI-ID 38928131

511

WISNER, Joel D.
    Principles of supply chain management : a balanced approach / Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong. - 5th ed. - Boston : Cengage Learning, 2019. - XXI, 602 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-337-40649-9

658.788:339.187.4
339.13:658.62

COBISS.SI-ID 39374595


658.8 Prodaja

512

JOBBER, David, 1947-
    Selling and sales management / David Jobber, Geoff Lancaster and Kenneth Le Meunier-FitzHugh. - 11th ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - XXIV, 470 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-292-20502-1

658.8
339.138:658.82/.85

COBISS.SI-ID 13575452

513

MEHTA, Nick
    The customer success economy : why every aspect of your business model needs a paradigm shift / Nick Mehta, Allison Pickens ; [foreword by Maria Martinez]. - Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, cop. 2020. - X, 373 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografske opombe: str. 345-346. - Kazalo. - Povzetki v angl.

ISBN 978-1-119-57276-3 (hbk)

658.89

COBISS.SI-ID 38187779

514

RIHTARŠIČ, Tanja, 1967-, ekonomija
    Vedenje potrošnikov v digitalni dobi / Tanja Rihtaršič, Nataša Makovec. - Ljubljana : GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2020 (Ljubljana : Tridesign). - 172 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6347-73-0 : 31,00 EUR

658.89:004

COBISS.SI-ID 303243520


659.1 Oglaševanje. Komuniciranje. Odnosi z javnostjo. Svetovanje

515

BULL, Donald A.
    Beer advertising : knives, letter openers, ice picks, cigar cutters, and more / Donald A. Bull. - Atglen, PA : Schiffer, cop. 2000. - 175 str. : ilustr. ; 28 cm. - (A Schiffer book for collectors)

Kazalo

ISBN 0-7643-1168-9
ISBN 978-0-7643-1168-0

659.1

COBISS.SI-ID 13538076

516

CLOW, Kenneth E.
    Integrated advertising, promotion, and marketing communications / Kenneth E. Clow, Donald Baack. - 8th ed., global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2018. - 508 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo: str. 467-481. - Kazali

ISBN 1-292-22269-7
ISBN 978-1-292-22269-1

659.1/.4:339.138(075.8)

COBISS.SI-ID 13581852

517

KIRKPATRICK, Scott
    Introduction to media distribution : film, television, and new media / by Scott Kirkpatrick. - New York ; Abingdon : Routledge, 2019. - XIV, 242 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 235-236. - Kazalo

ISBN 978-1-138-29734-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-29735-7 (broš.)

659.3:339.13

COBISS.SI-ID 13551388

518

KUCUK, S. Umit
    Consumer voice : the democratization of consumption markets in the digital age / S. Umit Kucuk. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2020. - XIII, 126 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave pivot)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-030-53982-5

659.3

COBISS.SI-ID 40157443

519

LAUDON, Kenneth C.
    Management information systems : managing the digital firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. - 16th, global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2020. - 652 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazala

ISBN 1-292-29656-9
ISBN 978-1-292-29656-2 (broš.)

659.2:007:005
005:659.2:007
004.42/.43:659.2:007

COBISS.SI-ID 13574940

520

YOUNG, Charles E.
    The advertising research handbook / by Charles E. Young. - 2nd ed., revised and expanded. - Seattle, Wash. : Ideas in Flight, 2008. - XV, 462 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 443-460

ISBN 978-0-615-24496-9
ISBN 0-615-24496-3

659.1

COBISS.SI-ID 13613596


7 Umetnost. Razvedrilo. Glasba. Šport. Igre

521

    ART, technology and nature : renaissance to postmodernity / edited by Camilla Skovbjerg Paldam and Jacob Wamberg. - Abingdon ; New York : Roultedge, 2016. - XIV, 292 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Science and the arts since 1750)

Kazalo. - Bibliografija: str. 249-272

ISBN 978-1-138-31032-2 (broš.)
ISBN 978-1-4724-1172-3 (trda vezava)

7.01

COBISS.SI-ID 43694339

522

JULIER, Guy
    Economies of design / Guy Julier. - Los Angeles [etc.] : SAGE Publications, cop. 2017. - XI, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 178-202. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-1886-3 (broš.)
ISBN 978-1-4739-1885-6

7.05:330

COBISS.SI-ID 13547548

523

MEDVED, Primož, 1981-
    Evropske trajnostne soseske / Primož Medved. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 118 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost)

Sprotni tisk. - O avtorju: str. 117. - Bibliografija: str. 104-110 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-865-5 (broš.) : 19 EUR

711.581:502.131.1(4)

COBISS.SI-ID 297835776

524

    OSEBNO = Personal : [mednarodna interdisciplinarna razstava = international interdisciplinary exhibition, 5. 10. 2018-8. 2. 2019 KIBLA PORTAL, Maribor (Slovenia)] / [besedila Peter Tomaž Dobrila ... [et al.] ; urednica Snežana Štabi ; prevodi Helena Fošnjar]. - Maribor : Kulturno izobraževalno društvo Kibla, 2019 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 136 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Tox : vozni red po tri tisočih = Edition Tox : timetable through three thousand ; letn. 24, št. 64) (Tvegaj spremembo = Risk change ; knj. 3)

Dodatek k nasl. naveden na zadnji str. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 300 izv.

ISBN 978-961-6304-44-3

7.038.53(083.824)

COBISS.SI-ID 96853761

525

    PRISOTNOSTI : Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v Ljubljani : razstavišče Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor, razstava od 20. aprila do 7. julija 2018 = Presences : Metka Krašovec and artists - former students of the Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana : venue Kibla Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia, exhibition 20 April - 7 July 2018 / [besedila Aleksandra Kostič ... [et al.] ; fotografije Damjan Švarc ; uredništvo Aleksandra Kostič, Nina Jeza, Snežana Štabi ; prevodi Helena Fošnjar]. - Maribor : KID Kibla = ACE Kibla, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 135 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Tox : vozni red po tri tisočih = Edition Tox : timetable through three thousand ; letn. 23, št. 62)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografije: str. 124-135. - 800 izv. - Razstavljajo: Metka Krašovec, Karmen Bajec, Viktor Bernik, Saša Bezjak, Gigo de Brea, Andrej Brumen Čop, Mitja Ficko, Dušan Fišer, Marija Flegar, Milan Golob, Marko Jakše, Anja Jerčič Jakob, Barbara Jurkovšek, Jurij Kalan, Maja Kastelic, Aleksij Kobal, Robert Lozar, Izar Lunaček, Boštjan Mesarec, Mojca Oblak, Rok Predin, Arjan Pregl, Irena Romih, Zvonka T Simčič, Matic Sonnewald, Natalija Šeruga Golob, Katarina Toman Kracina, Petra Varl, Sebastijan Vojvoda, Marij Vrenko, Mojca Zlokarnik, Živa Žitnik

ISBN 978-961-6304-42-9

7

COBISS.SI-ID 95646977

526

STO
    100 let po filmu / [odgovorni urednik Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 (Begunje : Cicero). - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 33 ; št. 220)

Ov. nasl. - Urednik naveden v kolofonu. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

791

COBISS.SI-ID 512141673

527

    WEGE zur Metropole Ruhr - Heimat im Wandel / herausgegeben von Joachim Scharioth und Jörg-Peter Schräpler. - 1. Auflage. - Essen : Klartext, 2017. - 255 str. : color photographs, maps ; 28 cm

ISBN 978-3-8375-1794-1
ISBN 3-8375-1794-2

7

COBISS.SI-ID 512309284


81 Jezikoslovje. Književnost. Slovarji

528

ANDERSEN, Alexandra
    Achtsamkeit im Unterricht : Konzentration, Entspannung und Wahrnehmung trainieren / Alexandra Andersen. - 1 Aufl. - Berlin : Cornelsen, 2020. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-143

ISBN 978-3-589-16706-7

811.112.2

COBISS.SI-ID 41456643

529

APPLEBY, Rachel
    Business result. Advanced. Teacher's book / Rachel Appleby, Heidi Grant, Lynne White. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 96 str. ; 30 cm + 1 DVD

ISBN 978-0-19-473911-5

811.111(075.3)

COBISS.SI-ID 31678211

530

    BUSINESS result [Elektronski vir] : advanced : class CDs / Kate Baade ... [et al.]. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2018. - 2 optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm

Nasl. z ovitka in CD-ROM-a

ISBN 978-0-19-473914-6

811.111(075.8)

COBISS.SI-ID 31673859

531

    BUSINESS result. Advanced. Student's book : with online practice / Kate Baade ... [et al.]. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebuje kodo za interaktivni delovni zvezek

ISBN 978-0-19-473910-8 (book)
ISBN 978-0-19-473906-1 (pack)

811.111'276.6:005(075)(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 6281877

532

    DAF im Unternehmen A1 : Kurs- und Übungsbuch / Ilse Sander ... [et al.] ; [illustrationen Juan Carlos Palacio]. - 1 Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2015. - 236 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-3-12-676440-7

811.112.2(075)

COBISS.SI-ID 5096110

533

    DAF im Unternehmen A1 digital [Elektronski vir] : Deutsch als Fremdsprache : Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2015. - 1 optični diski ( DVD) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Bralnik optičnih diskov

ISBN 978-3-12-676443-8

811.112.2(075)

COBISS.SI-ID 35431939

534

    DAF im Unternehmen B1 digital [Elektronski vir] : Deutsch als Fremdsprache : Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2017. - 1 optični diski ( DVD) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Bralnik optičnih diskov

ISBN 978-3-12-676453-7

811.112.2(075)

COBISS.SI-ID 35433987

535

    DAF im Unternehmen B1/B2 [Elektronski vir] : Medienpaket ; 4 Audio-CDs + DVD. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2017. - 5 optičnih diskov (1 DVD, 4 CD-ROM-i) ; 12 cm

Sistemske zahteve: bralnik optičnih diskov

ISBN 978-3-12-676466-7

811.112.2(075)

COBISS.SI-ID 35427587

536

    DAF im Unternehmen B1. Intensivtrainer : Grammatik und Wortschatz für den Beruf / Ilse Sander ... [et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2017. - 135 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

Podnasl. na ov.: Ideal für die Berufssprachkurse des BAMF (DeuFö) geeignet

ISBN 978-3-12-676454-4

811.112.2'24:33(075)

COBISS.SI-ID 95737601

537

    DAF im Unternehmen B2 digital [Elektronski vir] : Deutsch als Fremdsprache : Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2017. - 1 optični diski ( DVD) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Bralnik optičnih diskov

ISBN 978-3-12-676458-2

811.112.2(075)

COBISS.SI-ID 35435779

538

    DAF im Unternehmen B2. Intensivtrainer : Grammatik, Wortschatz und Schreiben für den Beruf / Ilse Sander ... [et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2018. - 136 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

Podnasl. na ov.: Ideal für die Berufssprachkurse des BAMF (DeuFö) geeignet

ISBN 978-3-12-676467-4

811.112.2'24:33(075)

COBISS.SI-ID 35445507

539

DESAGULIER, Guillaume
    Corpus linguistics and statistics with R / Guillaume Desagulier. - Cham : Springer, 2017. - XIII, 353 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Introduction to quantitative methods in linguistics, ISSN 2199-0956)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-319-87823-2

811.111

COBISS.SI-ID 33249795

540

DUNCAN, Kevin
    The business bullshit book : the world's most comprehensive dictionary / Kevin Duncan. - London : LID Publishing, cop. 2016. - 247 str. ; 18 cm

ISBN 978-1-9106-4985-5
ISBN 1-9106-4985-6

81'33

COBISS.SI-ID 13538332

541

    FORSCHUNGSHANDBUCH empirische Schreibdidaktik / Michael Becker-Mrotzek, Joachim Grabowski, Torsten Steinhoff (Hrsg.). - Münster : Waxmann, cop. 2017. - 403 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-8309-3432-5

811.112.2

COBISS.SI-ID 39267843

542

GRIES, Stefan Thomas
    Statistics for linguistics with R : a practical introduction / by Stefan Th. Gries. - 2nd revised ed. - Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, cop. 2013. - XIII, 359 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 353-359

ISBN 978-3-11-030728-3

811.111

COBISS.SI-ID 35857155

543

HAASTRUP, Toni
    A dictionary of the European Union / Toni Haastrup, Lee McGowan, David Phinnemore. - 9th ed. - London ; New York : Routledge, 2020. - IX, 501 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-857-43937-3 (hbk)
ISBN 978-1-003-03049-2 (ebk)

81'374(4-6EU)

COBISS.SI-ID 40710915

544

KNIFFKA, Gabriele
    Fachsprachenvermittlung im Unterricht / Gabriele Kniffka, Thorsten Roelcke. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, cop. 2016. - 199 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB ; 4094)

Kazalo. - Bibliografija: str. 177-192

ISBN 978-3-8252-4094-3

811.112.2

COBISS.SI-ID 41495043

545

LEMMEN, Radka
    DaF im Unternehmen : B1/B2 : Lehrerhandbuch / Radka Lemmen ; [Illustrationen Juan Carlos Palacio]. - Stuttgart : Ernst Klett Verlag, cop. 2017. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-12-676465-0 (broš.)

811.112.2(075)

COBISS.SI-ID 13533212

546

    MATERIALGESTÜTZTES Schreiben - Erfahrungen aus der Praxis und Perspektiven der Forschung / Helmuth Feilke ... [et al.] (Hrsg.). - 1. Aufl. - Stuttgard : Klett, cop. 2018. - 313 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-3-12-688084-8

811.112.2:37.091.3

COBISS.SI-ID 39252483

547

MICHALAK, Magdalena
    Sprache im Fachunterricht : eine Einführung in Deutsch als Zweitsprache und sprachbewussten Unterricht / Magdalena Michalak, Valerie Lemke, Marius Goeke. - Tübingen : Narr Francke Attempto, cop. 2015. - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narr Studienbücher, ISSN 0941-8105)

Bibliografija: str. [207]-221

ISBN 978-3-8233-6843-4

811.112.2'24:0/9(075.8)

COBISS.SI-ID 92622593

548

    POTI in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji / [urednice Tatjana Balažic Bulc ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/180/276/4662-1. - 150 izv. - Bibliografija ter povzetek v različnih jezikih pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0278-1 : 24,90 EUR

81'243:37.091.3(497.4)(082)
378.147:81'243(497.4)(082)
378.6:1(497.4Ljubljana)(082)

COBISS.SI-ID 302942464

549

ROELCKE, Thorsten
    Fachsprachen / von Thorsten Roelcke. - 4. neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Aufl. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2020. - 327 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Grundlagen der Germanistik ; 37)

Bibliografija: str. 265-299

ISBN 978-3-503-18802-4

811.112.2

COBISS.SI-ID 39255811

550

RÜHLEMANN, Christoph
    Visual linguistics with R : a practical introduction to quantitative interactional linguistics / Christoph Rühlemann. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2020. - VIII, 258 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 245-253

ISBN 978-90-272-0709-8 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-0710-4 (broš.)

811.111

COBISS.SI-ID 35845379

551

    SCHREIBEN als Medium des Lernens : Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunterricht / Eike Thürmann (Hrsg.). - Münster : Waxmann, cop. 2015. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fachdidaktische Forschungen, ISSN 2191-6160 ; Bd. 8)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-8309-3343-4

811.112.2

COBISS.SI-ID 41511683

552

    SCHREIBEN in der Zweitsprache Deutsch : ein Handbuch / herausgegeben von Wilhelm Grießhaber ... [et al.]. - Berlin : Walter de Gruyter, 2018. - XI, 429 str. : ilustr. ; 25 cm. - (DaZ-Handbücher ; Bd. 1)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-110-35422-5

811.112.2

COBISS.SI-ID 41489923

553

SCHÜLER, Lisa
    Materialgestütztes Schreiben argumentierender Texte : Untersuchungen zu einem neuen wissenschaftspropädeutischen Aufgabentyp in der Oberstufe / von Lisa Schüler. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, cop. 2017. - 522 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Thema Sprache - Wissenschaft für den Unterricht ; Bd. 25)

Bibliografija: str. 495-520

ISBN 978-3-834-01718-5

811.112.2

COBISS.SI-ID 44144131

554

    STUDIO : Deutsch als Fremdsprache. Die Mittelstufe C1. Übungsbuch / [im Auftrag des Verlages erarbeitet von Britta Winzer-Kiontke und Christina Kuhn ; sowie Katerina Babyan ... et al.]. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2016. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-06-020524-0

811.112.2'243(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 60993890

555

    STUDIO [Zvočni posnetek] : Deutsch als Fremdsprache. Die Mittelstufe C1. Alle Hörtexte zum Kursbuch. - Berlin : Cornelsen, cop. 2015. - 2 CD-ja ; 12 cm

ISBN 978-3-06-020428-1

811.112.2'243(075.4)(086.7)

COBISS.SI-ID 58676066

556

    WERKZEUGE des Schreibens : Beiträge zu einer Didaktik der Textprozeduren / Thomas Bachmann, Helmuth Feilke (Hrsg.). - 1. Aufl. - Stuttgart : Fillibach bei Klett, 2014. - 249 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-12-688061-9

811.112.2

COBISS.SI-ID 41464323

557

WHITMAN, Alex
    Communication works! / Alex Whitman, Kathy Demarest. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000. - XXI, 468 str. : ilustr. ; 28 str.

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 0-13-095385-7

811.111

COBISS.SI-ID 13680643

558

ZUPANČIČ, Zdravko
    Mali vedež retorike / Zdravko Zupančič. - Ponatis. - Ljubljana : Šola retorike, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Šola retorike ; knj. 1)

1.000 izv.

ISBN 978-961-91259-8-4 : 15 EUR

808.5(035)

COBISS.SI-ID 289441536

559

ZUPANČIČ, Zdravko
    Mali vedež spletne retorike : (bližnja srečanja na daljavo) / Zdravko Zupančič. - Ljubljana : Šola retorike Zupančič in Zupančič, 2020 (Ljubljana : Present). - 73 str. ; 18 x 25 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-6697-14-9 : 27,00 EUR

808.5:004.738.52

COBISS.SI-ID 29477379


91 Geografija. Turistični vodniki. Domoznanstvo

560

    DEMOGRAFSKE spremembe in regionalni razvoj / uredili Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 296 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780 ; 7)

400 izv. - Bibliografija, izvleček in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0224-1 : 29 EUR

911.3:332.1(497.4)(082)
332.1(497.4)(082)
314(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 301921792

561

    The OXFORD handbook of economic geography / edited by Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, and Meric S. Gertler ; with the assistance of Kate Williams. - Oxford (England) ; New York : Oxford University Press, 2003, cop. 2000. - XXVII, 742 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali

ISBN 0-19-823410-4 (pbk)
ISBN 0-19-925083-9 (pbk)

91

COBISS.SI-ID 13025849


92 Biografije

562

MEDVED, Drago
    Stebri slovenskega gospodarstva : podjetniške družine na Slovenskem do 2. svetovne vojne / Drago Medved. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017 (Celje : Gracer). - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Predgovor založnika / Ludvik Toplak: str. 6-11. - Od črke do smisla / Slavko Pezdir: str. 12-17. - Bibliografija: str. 292-295

ISBN 978-961-6192-71-2

929
334.72

COBISS.SI-ID 290877952

563

    VANEKOVO stoletje : ob stoletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja / urednica Darja Senčur Peček. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Celje : Koštomaj). - 384 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/436. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Vanek's Century. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-286-305-0 : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-304-3

929Šiftar V.:34(497.4)

COBISS.SI-ID 97247489