Domače revije

Dostop do nekaterih domačih revij je mogoč preko elektronskih povezav (klik na naslov revije), dostop do revij v tiskani obliki pa je v čitalnici ali knjižnici.

Acta medico-biotechnica. Maribor: Medicinska fakulteta. ISSN 1855-5640. Zaloga za preteklo in tekoče leto

Akademija MM. Ljubljana: MM Marketing magazin: Medijski partner. ISSN 1408-1652. Zaloga 1997-

Ampak. Ljubljana: Nova revija. ISSN 1580-304X. Zaloga 2001-2009
Annual report - Bank of Slovenia. [English print ed.]. Ljubljana: Banka Slovenije. ISSN 1318-072X. Zaloga 2005-
Anthropos. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo. ISSN 0587-5161. Zaloga 2000-
B Bančni vestnik. Ljubljana: Združenje bank Slovenije. ISSN 0005-4631. Zaloga 1995- , dostop z geslom iz čitalnice EPF.
Bančnik. Ljubljana: SKB banka. ISSN 1318-1769. Zaloga 2000-2007
Bilten Banke Slovenije. [Tiskana izd.]. Ljubljana: Banka Slovenije. ISSN 1318-0762. Zaloga 2000-2011
Bilten javnih financ. Ljubljana: Ministrstvo za finance. ISSN 1580-2248. Zaloga 2000-2009
Bonbon. Maribor: Večer. ISSN 1854-4452. Zaloga za 6 mesecev.
C
Č Časopis za kritiko znanosti. [Tiskana izd.]. Ljubljana: Študentska založba. ISSN 0351-4285. Zaloga 2000-2008
D DAFIS. Davčno-finančni svetovalec. Ljubljana: Dafis. ISSN 1318-8720. Zaloga 2000-
Davčni bilten. [Online izd.]. Ljubljana: Davčna uprava Republike Slovenije. ISSN 1580-2728
Davčno-finančna praksa. Maribor: Davčni inštitut. ISSN 1580-237X. Zaloga 2000-
Delo in dom. Ljubljana: Delo. ISSN 1318-069X. Zaloga za 6 mesecev.
Delo. Ljubljana: Delo. ISSN 0350-7521. Zaloga za 6 mesecev.
Delovni zvezki - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj: = Institute of Macroeconomic Analysis and Development. ISSN 1318-1920. Zaloga 1993-2007
Denar. Ljubljana: MFB Consulting. ISSN 0354-0472. Zaloga 1994- . Dostop preko portala Tax-Fin-Lex.

Dynamic relationships management journal. Ljubljana: Slovenian Academy of Management. ISSN 2232-5867. Zaloga 2012-

E Economic and business review. Ljubljana: Union of Economists of Slovenia: Faculty of Economics. ISSN 1580-0466. Zaloga 1999-
EGES. Energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije. Ljubljana: Energetika marketing. ISSN 1408-2667. Zaloga 2000-2013
Ekonomsko ogledalo. Slovenska izd. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj. ISSN 1318-3818. Zaloga 1995-
Embalaža, okolje, logistika. Celje: Fit media. ISSN 1855-4849. Zaloga 2010-
European perspectives. Loka pri Mengšu: Ustanova-Center za evropsko prihodnost. ISSN 1855-7694. Zaloga 2010-
F Finance. Ljubljana: Časnik Finance. ISSN 1318-1548. Zaloga za 6 mesecev. Dostop z geslom.
G Glas gospodarstva. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije. ISSN 1318-3672. Zaloga 2000-2011
Gospodarjenje z okoljem. Ljubljana: BITEKS. ISSN 1855-3427. Zaloga 2008-2011
Gospodarska gibanja. Ljubljana: Ekonomski institut Pravne fakultete. ISSN 0351-0360. Zaloga 1994-
H

HRM. Ljubljana: GV izobraževanje. ISSN 1581-7628. Zaloga 2003-2015

HR&M. Ljubljana: Planet GV. ISSN 2463-9443. Zaloga 2016-

I IB revija. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. ISSN 1318-2803. Zaloga 2001-
IKS. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. ISSN 0351-9090. Zaloga 1996- , dostop z geslom iz čitalnice EPF
Informatica. Ljubljana: Slovene Society Informatika. ISSN 0350-5596. Zaloga 1999-2009
J Javnost. Ljubljana: Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo: Fakulteta za družbene vede. ISSN 1318-3222. Zaloga 2000-2012
K Kakovost. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost. ISSN 1318-0002. Zaloga 2000-
Kapital. Maribor: Založba Kapital. ISSN 1318-1378. Zaloga 2000-2013
Kemija v šoli in družbi. Ljubljana: Biteks. ISSN 1855-3478. Zaloga 2012-2014. Dostop z geslom.
Knjižnica. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. ISSN 0023-2424. Zaloga 1996-2013
Knjižničarske novice.  Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. ISSN 0353-9237. Zaloga 2000-2004, 2009- . Dostop z geslom!
Konjunkturna gibanja. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko. ISSN 1408-1806. Zaloga 1997-
Kvadrati. Maribor: Večer. ISSN 1580-6421. Zaloga za 6 mesecev.
L Les. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije: GZS, Združenje lesarstva. ISSN 0024-1067. Zaloga 1996-
Letno poročilo. Ljubljana: Banka Slovenije. ISSN 1318-5284. Zaloga 2002-
Letno poročilo... Ljubljana: Združenje bank Slovenije. ISSN 1580-4666. Zaloga 2010-
Lex localis. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. ISSN 1581-5374. Zaloga 2010-2011
Lexonomica. Maribor: Pravna fakulteta. ISSN 1855-7147. Zaloga 2009-2011
Lipov list. Ljubljana: Turistična zveza Slovenije. ISSN 0352-4353. Zaloga 2000-2007
M Management. Koper: Fakulteta za management. ISSN 1854-4223. Zaloga 2006-2011

Manager. Ljubljana: GV Revije. ISSN 0353-8079. Zaloga 1997-. Dostop z geslom!

Manager +. Ljubljana: GV revije. ISSN 1318-3559. Zaloga 2003-

Managing global transitions. Koper: Faculty of management. ISSN 1581-6311. Zaloga 2003-2004, 2006-2007
Mladina. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje. ISSN 0350-9346. Zaloga za preteklo in tekoče leto.
MM kreativ. Ljubljana: Medijski partner. ISSN 1855-8763. Zaloga 2010-2011
MM : marketing magazin. Ljubljana: Delo. ISSN 0352-1761. Zaloga 1996-
Moj mikro. Ljubljana: Delo revije. ISSN 0352-4833. Zaloga za preteklo in tekoče leto.
Moje finance. Ljubljana: Časnik Finance. ISSN 1580-7517. Zaloga 2004-. Dostop z geslom!
Monitor. Ljubljana: Mladina. ISSN 1318-1017. Zaloga za preteklo in tekoče leto.
N Naše gospodarstvo. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. ISSN 0547-3101. Zaloga 1955-
National geographic, Slovenija. Ljubljana: Rokus. ISSN 1854-4851. Zaloga 2007-

Neprofitni management. Nova Gorica: Educa. ISSN 1408-3884. Zaloga 1997-2008

O Obrtnik podjetnik. Ljubljana: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. ISSN 2385-9849. Zaloga 2015-
Ona. Ljubljana: Delo. ISSN 1318-3028. Zaloga za 6 mesecev.
Organizacija. Kranj: Moderna organizacija. ISSN 1318-5454. Zaloga 1995-
Organizacija znanja. [Tiskana izd.]. Maribor: IZUM. ISSN 1580-979X. Zaloga za preteklo in tekoče leto.
P PlastForma. Celje: Navodnik. ISSN 1408-1903. Zaloga 1997-2009
Podjetje in delo. Ljubljana: GV Založba. ISSN 0353-6521. Zaloga 1996-
Podjetnik. Ljubljana: Podjetnik. ISSN 1318-1025. Zaloga 1996-2014
Polet. Ljubljana: Delo. ISSN 1580-8041. Zaloga za 6 mesecev.
Poročilo o cenovni stabilnosti. [Slov. tiskana izd.]. Ljubljana: Banka Slovenije. ISSN 1855-1432. Zaloga 2007-
Poročilo o finančni stabilnosti za leto .... [Slov. tiskana izd.]. Ljubljana: Banka Slovenije. ISSN 1581-9752. Zaloga 2004-
Poročilo o razvoju... Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. ISSN 1581-6567. Zaloga 2009-.
Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo. ISSN 1855-4032. Zaloga 2009-
PP. Pravna praksa. Ljubljana: GV Revije. ISSN 0352-0730. Zaloga za preteklo in tekoče leto.
Pravnik. Ljubljana: Zveza društev pravnikov Slovenije: Uradni list Republike Slovenije. ISSN 0032-6976. Zaloga 1996-2006, 2010-
Predpisi o dajatvah. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. ISSN 1855-2919. Zaloga 2011-
Prikazi in analize. [Tiskana izd.]. Ljubljana: Banka Slovenije. ISSN 1318-2412. Zaloga 2000-2007
Projektna mreža Slovenije. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management. ISSN 1580-0229. Zaloga 1998-
R Računovodski, statusnopravni, finančni, obligacijski in nekateri drugi predpisi. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. ISSN 1855-1939. Zaloga 2011-
Razgledi MBA. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Institut za razvoj managementa. ISSN 1408-1660. Zaloga 1994-
Revija za javna naročila in javne finance. Malečnik: SIB. ISSN 1855-7120. Zaloga 2007-2008. Dostop z geslom!
Revizor. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. ISSN 0353-7935. Zaloga 1996-2012
Rezultati projektov SKEP. Ljubljana: GZS, SKEP - Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko. ISSN 1580-2582. Zaloga 2000-2005
S Seznam predavanj - Univerza v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru. ISSN 1318-8178. Zaloga 2007-2009
Sistem. Ljubljana: Sistem, Mladina. ISSN 1318-9077. Zaloga 2009-2010
Slovenian business report. Ljubljana: GV Revije. ISSN 1318-041X. Zaloga 1996-2009
Slovenian economic mirror. [Engl. ed.]. Ljubljana: Institute of Macroeconomic Analysis and Development. ISSN 1318-3826. Zaloga 1995-2009
Slovenija v številkah. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije: = Statistical Office of the Republic of Slovenia. ISSN 1318-3745. Zaloga 2004-
Slovenske regije v številkah. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. ISSN 1854-5327. Zaloga 2007-
Sodobna pedagogika. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. ISSN 0038-0474. Zaloga 2000-2009
Spekter. Maribor: Študentska organizacija Univerze v Mariboru. ISSN 1408-838X. Zaloga za preteklo in tekoče leto.
Sporočila. Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo: = Slovenian Institute for Standardization. ISSN 1318-038X. Zaloga 2000-2011
Statistični letopis - Republika Slovenija. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije: = The Statistical Office of the Republic of Slovenia.ISSN 1318-5403. Zaloga 1999-
Š
T Tekstilec. Ljubljana: Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev. ISSN 0351-3386. Zaloga 2000-
Teorija in praksa. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. ISSN 0040-3598. Zaloga 2000-
The Slovenia times. Ljubljana: Domus. ISSN 1581-6389. Zaloga 2010-2012
Turizem: revija za menedžment in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija. ISSN 1408-7367. Zaloga 2005-
U Uporabna informatika. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. ISSN 1318-1882. Zaloga 2000-
Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. ISSN 1318-0576. Zaloga 1994-
Uradni list Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. ISSN 1318-0932. Zaloga 1994-
V Večer. Maribor: Večer. ISSN 0350-4972. Zaloga za 6 mesecev.
Vestnik za tuje jezike. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze. ISSN 1855-8453. Zaloga 2009-
VIP. Ljubljana: Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave. ISSN 1318-1084. Zaloga 2000-2015. Se nadaljuje kot ZPS test.
Vzgoja in izobraževanje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. ISSN 0350-5065. Zaloga 2000-2009
Z Zlati kapital. Maribor: Založba Kapital. ISSN 1408-3221. Zaloga 2000-2011
Ž