Uporabne povezave

Naziv Spletni naslov
Cobiss Virtualna knjižnica Slovenije www.cobiss.si
Facebook knjižnica EPF www.facebook.com/KnjiznicaEPF
mCOBISS mobilna aplikacija m.cobiss.si
Cobiss EPF https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?db=epf 
Cobiss Moja knjižnica https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/user/login 
DKUM E-dela dk.um.si
metaIskalnik home.izum.si/izum/MetaIskalnik/
Dlib www.dlib.si
Oddaljen dostop do elektronskih virov www.ukm.um.si/elektronski-viri
UM:NIK search.ebscohost.com/login.aspx
Slovar sopomenk sodobne slovenščine http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/
Univerzitetna knjižnica Maribor http://www.ukm.um.si/
Centralna ekonomska knjižnica www.ef.uni-lj.si/cek
FDV,Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja www.odk.fdv.uni-lj.si
Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi
Institut informacijskih znanosti www.izum.si
Fakulteta za management Koper www.fm-kp.si
Ekonomska fakulteta Ljubljana www.ef.uni-lj.si
Inštitut za ekonomska raziskovanja www.ier.si
Banka Slovenije www.bsi.si
Gospodarska zbornica Slovenije www.gzs.si
Statistični urad RS www.stat.si
Republika Slovenija www.sigov.si
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj www.sigov.si/zmar/
Združenje bank Slovenije www.zbs-giz.si
Ljubljanska borza www.ljse.si
Evropski dokumentacijski center www.ef.uni-lj.si/edc
Vladni portal EU evropa.gov.si
Portal EU europa.eu/index_sl.htm
Slovenska turistična organizacija www.slovenia-tourism.si/intro/
Evropska centralna banka www.ecb.int/home/html/index.en.html
Ekonomski fakultet Zagreb www.efzg.unizg.hr/Default.aspx
Ekonomski fakultet Sarajevo www.efsa.unsa.ba/ef/
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) www.zbw-kiel.de/index.html
Wirtschaftsuniversität Wien www.wu-wien.ac.at
dLib.si - Digitalna knjižnica Slovenije www.dlib.si
DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani dikul.uni-lj.si/V
WORKING PAPERS(The Levy Economics Institute) www.levyinstitute.org/publications/
WORKING PAPERS (IMF - International Monetary Fund) www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx
Safaribooks online my.safaribooksonline.com/home
EconStor (publication server for scholarly economic literature, provided as a non-commercial public service by the ZBW) with 210,759 full-texts  www.econstor.eu
EconBiz (Portal for economics. Find economic literature that is available worldwide. Access to millions of online documents. Most of them are free) www.econbiz.de