Oddaljen dostop do elektronskih virov

Oddaljen dostop omogoča uporabnikom dostop do informacijskih virov s poljubne lokacije ob poljubnem času. Vire je dovoljeno uporabljati le za osebne namene oziroma študijske in znanstvenoraziskovalne namene Univerze v Mariboru. Storitev oddaljenega dostopa lahko uporabljajo študenti, ki se izkažejo z veljavnim indeksom, visokošolski učitelji in strokovni delavci Univerze v Mariboru.

Za uporabo storitve potrebujete geslo, ki je isto kot geslo za uporabo drugih elektronskih storitev preko računalniškega kataloga COBISS/OPAC. Če si gesla še niste izbrali, se oglasite v eni od knjižnic Univerze v Mariboru. Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo. Na vstopni točki Elektronski viri izberite vir, do katerega želite dostopati z oddaljene lokacije. Prijavite se z vašim geslom in številko članske izkaznice.

Način prijave:

Uporabniško ime: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn številka članske izkaznice (če je npr. št. članske izkaznice 99999 se predhodno vpišejo ničle do sedemmestnega števila ukm.0099999@libroam.si)
Geslo: vnesite izbrano geslo. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.

Pogoji za oddaljen dostop:

  • veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlen na Univerzi v Mariboru,
  • veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici,
  • izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica
  • brez dolgov

Kakršnokoli težavo pri prijavi ali uporabi oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov prosim sporočite na e-naslov ukm@um.si.
 
Povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri