Knjižni namig

Naslov knjige:Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije
Avtorji:Natan Bernot
Predstavitev knjige:

Zakaj ni dela, novih delovnih mest, zakaj je dodana vrednost dela in družbe nizka?
To so vprašanja sodobne dinamike razvoja znanja in s tem dela človeka z njegovo lastno, notranjo energijo, in dela z zunanjo energijo, energijo okolja ob sodelovanju družine, šole, prijateljev, kolegov in sodelavcev, ki s pomočjo orodij, instrumentov, aparatov, strojev, avtomatov, računalnikov in robotov ustvarjajo novo dodano vrednost. To nujno vodi v prenovo izobraževalnega in raziskovalno-razvojnega dela, ki je za lepo in zdravo življenje ljudi neizbežna.

Dinamika dela človeka in človeštva s pomočjo zunanje energije se je od začetka industrijske revolucije skozi industrijski razvoj 19. in 20. stoletja ter novega tisočletja samo povečevala. Ta fenomen, ki je za povečanje energije, s katero razpolaga človek danes, odločilnega pomena, obravnava energologija, veda o zunanji energiji pri delu človeka in ljudi kot uvoda v dinamiko gospodarskega in kulturnega razvoja sodobnega človeka in človeštva. Tega fenomena ni več mogoče spregledati in še naprej obravnavati kot posebno, ločeno dejavnost, energetiko.  Ti časi so preteklost, zunanjo energijo danes potrebujejo vsi poklici,
vseh smeri in usmeritev, zato jo tudi morajo vsi proučevati, razvijati in se o njej učiti. Je lahko Slovenija v letu 2018 na tem področju zastavonoša ali vsaj dober zgled in vzor, ne samo za majhne novonastale države, temveč za Evropo, Evropsko unijo in ves svet?

(iz predgovora)

 


 
Povezave: Cobiss (dosegljivost v knjižnici)